Συσσωρευτές στους πνεύμονες στις ακτίνες Χ

Η ανατομική δομή των πνευμόνων, η ικανότητά τους να γεμίζουν με αέρα, που μεταδίδουν εύκολα την ακτινοβολία ακτίνων Χ, καθιστά δυνατή τη λήψη, κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, μιας εικόνας που αντικατοπτρίζει λεπτομερώς όλα τα δομικά στοιχεία των πνευμόνων. Ωστόσο, ο σκούρος στους πνεύμονες στις ακτίνες Χ δεν αντανακλά πάντα τις αλλαγές στους ιστούς του ίδιου του πνεύμονα, καθώς άλλα όργανα του θώρακα βρίσκονται στο επίπεδο των πνευμόνων και ως εκ τούτου η δέσμη ακτινοβολίας που διέρχεται από το σώμα, προβάλλει μια εικόνα όλων των οργάνων και ιστών που είναι τοποθετημένες μεταξύ τους που πέφτει στην περιοχή του.

Από την άποψη αυτή, όταν ανιχνεύεται οποιοσδήποτε σκοτεινός σχηματισμός στην εικόνα, είναι απαραίτητο να διαφοροποιηθεί σαφώς ο εντοπισμός της παθολογικής εστίασης (στους ιστούς του θώρακος, του διαφράγματος, της υπεζωκοτικής κοιλότητας ή, ευθέως, στους πνεύμονες).

Τα κύρια σύνδρομα στην ακτινογραφία

Στην ακτινογραφική εικόνα που είναι κατασκευασμένη στην εμπρόσθια προβολή, τα περιγράμματα των πνευμόνων σχηματίζουν τα πνευμονικά πεδία, σε ολόκληρη την περιοχή, που διασταυρώνονται με συμμετρικές σκιές των πλευρών. Μια μεγάλη σκιά ανάμεσα στα πνευμονικά πεδία σχηματίζεται από τη συνδυασμένη επιβολή της προβολής της καρδιάς και των κύριων αρτηριών. Μέσα στο περίγραμμα των πεδίων των πνευμόνων, μπορείτε να δείτε τις ρίζες των πνευμόνων, που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα εμπρόσθια άκρα των 2 και 4 νευρώσεων και ένα ελαφρύ σκοτάδι της περιοχής που προκαλείται από ένα πλούσιο αγγειακό δίκτυο που βρίσκεται στον πνευμονικό ιστό.

Όλες οι παθολογικές αλλαγές που αντικατοπτρίζονται στις ακτίνες Χ μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες.

Σίγαση

Εμφανίζεται στην εικόνα, σε περιπτώσεις όπου το υγιές τμήμα του πνεύμονα αντικαθίσταται από παθολογικό σχηματισμό ή ουσία, προκαλώντας την μετατόπιση του τμήματος αέρα από πυκνότερες μάζες. Συνήθως παρατηρείται στις ακόλουθες ασθένειες:

 • βρογχική παρεμπόδιση (ατελεκτάση).
 • συσσώρευση φλεγμονώδους υγρού (πνευμονία).
 • καλοήθεις ή κακοήθεις εκφυλισμούς ιστών (διαδικασία όγκου).

Αλλαγή του πνευμονικού σχεδίου

Αυτή η ομάδα αλλαγών μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο κοινή. Παρά την τεράστια λίστα των παθολογιών των πνευμόνων, όλες οι πιθανές αλλαγές στην εικόνα ακτίνων Χ μπορούν να αποδοθούν σε ένα από τα 5 σύνδρομα:

 • συνολική (πλήρης) ή υποσύνολη (σχεδόν πλήρης) διακοπή ρεύματος.
 • περιορισμένη διακοπή ρεύματος.
 • στρογγυλή (σφαιρική) σκιά.
 • σκιά σχήματος δακτυλίου.
 • εστιακή διακοπή ρεύματος.

Διαφωτισμός

Ο διαφωτισμός στην εικόνα αντανακλά τη μείωση της πυκνότητας και του όγκου των μαλακών ιστών. Κατά κανόνα, ένα παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει όταν σχηματίζεται κοιλότητα αέρα στον πνεύμονα (πνευμοθώρακας). Λόγω της ειδικής αντανάκλασης των αποτελεσμάτων των ακτίνων Χ στο φωτογραφικό χαρτί, οι περιοχές που μεταδίδουν εύκολα την ακτινοβολία αντανακλώνται σε πιο σκούρο χρώμα λόγω της πιο έντονης επίδρασης ακτίνων Χ στα ιόντα αργύρου που περιέχονται στο φωτογραφικό χαρτί, οι περιοχές πυκνότερης δομής έχουν ανοιχτόχρωμο χρώμα. Η διατύπωση "διακοπή ρεύματος" στην εικόνα αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα με τη μορφή μιας περιοχής φωτός ή εστίασης.

Συνολικό σύνδρομο συστολής

Ο συνολικός σκούρος του πνεύμονα στην ακτινογραφία είναι πλήρης ή μερική σκούρα (τουλάχιστον 2/3 του πνευμονικού πεδίου). Ταυτόχρονα είναι δυνατά κενά στο άνω ή στο κάτω μέρος του πνεύμονα. Οι κύριοι φυσιολογικοί λόγοι για την εκδήλωση αυτού του συνδρόμου είναι η απουσία αέρα στην πνευμονική κοιλότητα, η αύξηση της πυκνότητας του ιστού σε όλη την επιφάνεια του πνεύμονα, η περιεκτικότητα του υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα ή οποιοδήποτε παθολογικό περιεχόμενο.

Οι ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν ένα τέτοιο σύνδρομο περιλαμβάνουν:

 • ατελεκτασία.
 • κίρρωση;
 • εξιδρωματική πλευρίτιδα.
 • πνευμονία.

Για την εφαρμογή της διαφορικής διάγνωσης των ασθενειών, είναι απαραίτητο να βασιστούν σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο σημάδι είναι να εκτιμηθεί η θέση του μεσοθωρακίου. Μπορεί να είναι σωστή ή μετατοπισμένη, συνήθως προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το κέντρο σκουρόχρωσης. Ο κύριος προσανατολισμός για τον προσδιορισμό του άξονα μετατόπισης είναι η σκιά της καρδιάς, η οποία είναι ως επί το πλείστον στα αριστερά της μέσης γραμμής του θώρακα και μικρότερη προς τα δεξιά και στο στομάχι, το πιο πληροφοριακό μέρος του οποίου είναι η φυσαλίδα αέρα, η οποία είναι πάντα ορατή στις εικόνες.

Το δεύτερο σημάδι που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας παθολογικής κατάστασης είναι μια εκτίμηση της ομοιογένειας της συσκότισης. Έτσι, με ομοιόμορφο σκοτάδι, η ατελεκτάση μπορεί να διαγνωστεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας, και με ετερογενή - κίρρωση. Η αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ακτινών Χ συνίσταται σε μια συνολική εκτίμηση όλων των οπτικά ανιχνευμένων παθολογικών στοιχείων σε σύγκριση με τα ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ασθενούς.

Περιορισμένο σύνδρομο απόσβεσης

Για να προσδιορίσουμε τα αίτια της περιορισμένης ορατότητας του πνευμονικού πεδίου, είναι απαραίτητο να τραβήξουμε μια εικόνα σε δύο κατευθύνσεις - σε μια άμεση προβολή και μια πλευρά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ληφθέντων εικόνων, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ποιος είναι ο εντοπισμός της πηγής σκουρόχρωσης. Εάν η σκιά σε όλες τις εικόνες βρίσκεται μέσα στο πνευμονικό πεδίο και συγκλίνει σε μέγεθος με τα περιγράμματα ή έχει μικρότερο όγκο, είναι λογικό να υποθέσουμε τραυματισμό στον πνεύμονα.

Σε περίπτωση σκουρόχρωσης, με ευρεία βάση δίπλα στο διάφραγμα ή στα μέσα του μεσοθωρακίου, μπορούν να διαγνωσθούν εξωπνευμονικές παθολογίες (ρευστά εγκλείσματα στην υπεζωκοτική κοιλότητα). Ένα άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση της περιορισμένης απόφραξης είναι το μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξεταστούν δύο πιθανές επιλογές:

 • Το μέγεθος της σκίασης ακολουθεί σαφώς τα περιγράμματα του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια φλεγμονώδη διαδικασία.
 • Το μέγεθος της συσκότισης είναι μικρότερο από το κανονικό μέγεθος του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, γεγονός που υποδηλώνει κίρρωση του πνευμονικού ιστού ή παρεμπόδιση του βρόγχου.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σκούρασμα των κανονικών μεγεθών, στη δομή των οποίων υπάρχουν φωτεινές εστίες. Πρώτα απ 'όλα, στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν υπάρχει ρευστό στην κοιλότητα. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε μια σειρά βολών σε διαφορετικές θέσεις του ασθενούς (στέκεται, ξαπλώνει ή κλίνει) και αξιολογεί τις αλλαγές στο επίπεδο του εκτιμώμενου ανώτατου ορίου των υγρών περιεχομένων. Εάν υπάρχει ένα υγρό, διαγνωσθεί ένα απόστημα των πνευμόνων, και αν δεν είναι, τότε μια πιθανή διάγνωση είναι η φυματίωση.

Στροβιλικό σύνδρομο σκίασης

Δηλώνω το σύνδρομο στρογγυλής σκιάς όταν το σημείο στους πνεύμονες έχει στρογγυλό ή οβάλ σχήμα σε δύο εικόνες που λαμβάνονται κάθετα μεταξύ τους, δηλαδή μπροστά και πλευρά. Για να αποκρυπτογραφήσουν τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας, όταν εντοπίζουν μια στρογγυλή σκιά, βασίζονται σε 4 σημεία:

 • μορφή διακοπής ρεύματος.
 • εντοπισμός της συσκότισης σε σχέση με τα κοντινά όργανα.
 • τη σαφήνεια και το πάχος των περιγραμμάτων του ·
 • δομή του εσωτερικού πεδίου της σκιάς.

Δεδομένου ότι η σκιά που αντανακλάται στην εικόνα, εντός των ορίων του πνευμονικού πεδίου, μπορεί να βρίσκεται εκτός αυτής, η εκτίμηση της μορφής του σκοτεινού μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διάγνωση. Έτσι, το στρογγυλό σχήμα είναι χαρακτηριστικό των ενδοπνευμονικών όγκων (όγκος, κύστη, διήθηση, γεμάτο με φλεγμονώδη περιεχόμενα). Η οβάλ σκιά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα της συμπίεσης του κυκλικού σχηματισμού, των τοίχων του πνεύμονα.

Η δομή του εσωτερικού πεδίου της σκιάς είναι εξαιρετικά κατατοπιστική. Εάν, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η ετερογένεια της σκιάς είναι προφανής, για παράδειγμα, οι ελαφρύτερες εστίες, τότε με μεγάλη πιθανότητα, είναι δυνατόν να διαγνωσθεί η αποσύνθεση του νεκρωτικού ιστού (με καρκίνο που αποσυντίθεται ή διάσπαση της φυματικής διήθησης) ή σχηματισμός κοιλοτήτων. Οι σκοτεινότερες περιοχές μπορεί να υποδεικνύουν μερική ασβεστοποίηση του φυματιώδους.

Ένα σαφές και πυκνό περίγραμμα υποδηλώνει την παρουσία ινώδους κάψουλας που χαρακτηρίζει μια κύστη εχινοκόκκου. Μόνο οι σκιές που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 1 cm ανήκουν στο σύνδρομο στρογγυλής σκιάς · οι σκιές μικρότερης διαμέτρου θεωρούνται εστίες.

Σύνδρομο σκίασης δαχτυλιδιών

Ένα δακτυλιοειδές σημείο στον πνεύμονα σε μια ακτινογραφία είναι το ευκολότερο σύνδρομο για να εκτελέσετε μια ανάλυση του. Κατά κανόνα, μια δακτυλιοειδής σκιά εμφανίζεται στην ακτινογραφία ως αποτέλεσμα του σχηματισμού μιας κοιλότητας γεμάτης με αέρα. Η υποχρεωτική κατάσταση υπό την οποία το ανιχνευθέν συσκότιδο οφείλεται στο σύνδρομο δακτυλιοειδούς σκιάς είναι η διατήρηση του κλειστού δακτυλίου κατά τη λήψη εικόνων σε όλες τις προβολές και σε διαφορετικές θέσεις σώματος του ασθενούς. Εάν τουλάχιστον σε μία από τις σειρές εικόνων το δαχτυλίδι δεν έχει κλειστή δομή, η σκιά μπορεί να θεωρηθεί ως οπτική ψευδαίσθηση.

Όταν μια κοιλότητα βρίσκεται στον πνεύμονα, πρέπει να αξιολογηθεί η ομοιομορφία και το πάχος των τοιχωμάτων του. Έτσι, με ένα μεγάλο και ομοιόμορφο πάχος του περιγράμματος, μπορούμε να αναλάβουμε την φλεγμονώδη προέλευση της κοιλότητας, για παράδειγμα, τη φυσαλιδώδη κοιλότητα. Ένα παρόμοιο σχέδιο παρατηρείται στο απόστημα, όταν εμφανίζεται πυώδης σύντηξη ιστών με την αφαίρεση των περιεχομένων μέσω των βρόγχων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός αποστήματος, τα κατάλοιπα του πύου, συχνότερα, συνεχίζουν να βρίσκονται στην κοιλότητα και η πλήρης απομάκρυνσή τους είναι αρκετά σπάνια, επομένως, συνήθως μια τέτοια κοιλότητα είναι μια φυματιώδης κοιλότητα.

Τα μη ομοιόμορφα ευρέα τοιχώματα του δακτυλίου υποδεικνύουν τη διαδικασία αποσύνθεσης του καρκίνου του πνεύμονα. Οι νεκρωτικές διεργασίες στον ιστό του όγκου μπορεί να προκαλέσουν σχηματισμό κοιλοτήτων, αλλά καθώς η νέκρωση αναπτύσσεται ανομοιογενώς, οι μάζες των όγκων παραμένουν στα εσωτερικά τοιχώματα της κοιλότητας, δημιουργώντας το αποτέλεσμα της "ανομοιομορφίας" του δακτυλίου.

Σύνδρομο εστιακής εξασθένισης

Οι κηλίδες στους πνεύμονες μεγαλύτερες από 1 mm και κάτω από 1 cm θεωρούνται αλλοιώσεις. Στη φωτογραφία ακτίνων Χ, μπορείτε να δείτε από 1 έως αρκετές εστίες που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους ή σε μια ομάδα. Εάν η περιοχή διανομής των εστιών δεν υπερβαίνει τους 2 μεσοπλεύριους χώρους στην περιοχή, η βλάβη (διάδοση) θεωρείται περιορισμένη και εάν οι εστίες διανέμονται σε μεγαλύτερη περιοχή, είναι διάχυτη.

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εστιακών παλμών είναι:

 • την περιοχή διανομής και την τοποθεσία των εστιών ·
 • σκοτεινά περιγράμματα.
 • ένταση των συσσωρευτών.

Με τη θέση ενός ή περισσότερων σκιάσεων στα άνω μέρη του πνεύμονα - ένα σαφές σημάδι της φυματίωσης. Πολλές εστίες με περιορισμένη κατανομή είναι ένα σημάδι εστιακής πνευμονίας ή το αποτέλεσμα της κατάρρευσης μιας σπηλαίας φυματίωσης, που βρίσκεται, κατά κανόνα, κάπως υψηλότερη από τις εστίες που εντοπίζονται. Στην τελευταία περίπτωση, μια στρογγυλή ή δακτυλιοειδής σκιά μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στη φωτογραφία.

Ο λόγος για την εμφάνιση ενός μόνο ρεύματος σε οποιοδήποτε μέρος του πνεύμονα, κατά πρώτο λόγο, εξετάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ή μετάστασης του όγκου. Τα καθαρά περιγράμματα των σκιών μαρτυρούν αυτό. Τα ασαφή περιγράμματα δείχνουν μια φλεγμονώδη προέλευση των συσσωρευτών.

Για να εκτιμηθεί η ένταση του σκοτεινιάσματος, συγκρίνονται με την εικόνα των αγγείων που απεικονίζονται στην εικόνα. Εάν η βαρύτητα της βλάβης είναι κατώτερη από τη σκιά του αγγείου, αυτό είναι ένα σκούρο χαρακτηριστικό χαμηλής έντασης της εστιακής πνευμονίας ή της διεισδυμένης φυματίωσης. Με μέτρια και ισχυρή σκουρόχρωση της εστίασης, όταν η σοβαρότητα είναι ίση ή πιο σκούρα από το αγγειακό σχέδιο, είναι δυνατόν να κρίνουμε την εξασθένηση της φυματιώδους διαδικασίας.

Δεδομένου ότι η εκτεταμένη διάδοση των εστιών μπορεί να υποδεικνύει περισσότερες από 100 ασθένειες, το μέγεθος των συσσωρευτών πρέπει να εκτιμηθεί ώστε να διακρίνει τις αιτίες. Έτσι, οι μικρότερες εστίες που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του πνεύμονα, μπορεί να σημαίνουν πνευμονοκονίαση, μυϊκή φυματίωση ή εστιακή πνευμονία.

Είναι σημαντικό! Ανεξάρτητα από τις αλλαγές που παρατηρούνται στην ακτινογραφία των πνευμόνων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την παρουσία ενός κανονικού πνευμονικού σχεδίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία σκιών του αγγειακού συστήματος.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με βάση την ακτινογραφία των πνευμόνων, είναι αδύνατο να γίνει μια οριστική διάγνωση, αφού η ανάλυση της εικόνας που μας έδωσε μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε μόνο ένα σύνδρομο χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης ασθένειας. Εάν οι ακτίνες Χ έδειξαν σκούρο χρώμα σε οποιαδήποτε περιοχή, τότε για να διευκρινιστεί η διάγνωση και να εκτιμηθεί η δυναμική της νόσου, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ένα σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων και πρόσθετων διαγνωστικών με τη χρήση MSCT, βρογχογραφίας, βιοψίας κλπ.

Σκουραίνει στους πνεύμονες

Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται ετησίως. Ένα από τα υποχρεωτικά μέτρα της περιοδικής ιατρικής εξέτασης είναι η ακτινολογική εξέταση των πνευμόνων - αυτό γίνεται για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών. Ο συναγερμός θα είναι παθολογικές συσκότισης στους πνεύμονες. Οι αιτίες αυτών των εκδηλώσεων μπορεί να είναι διαφορετικές και, για να τις αναγνωρίσουν με ακρίβεια, ο γιατρός σίγουρα θα συνταγογραφήσει μια πρόσθετη εξέταση. Το σύμπτωμα της σκίασης των πνευμόνων, που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της διάβασης της φθοριογραφίας, δεν είναι μια διάγνωση της νόσου, αλλά ένας δείκτης της παρουσίας διαφόρων ασθενειών.

Σκουρόχρωση των πνευμόνων στην ακτινογραφία

Ποιο είναι το σκουρόχρωμα των πνευμόνων;

Οι πνευμονικές νόσοι συνοδεύονται κυρίως από συμπίεση στους ιστούς των πνευμόνων, αυτό οφείλεται σε μείωση ή απουσία διαπερατότητας αέρα σε ορισμένα μέρη του οργάνου, η οποία εκδηλώνεται κατά την ακτινολογική εξέταση των σκοτεινών σημείων. Ένα τέτοιο σύμπτωμα μπορεί να υποδεικνύει παθολογικές διεργασίες τόσο στον πνεύμονα όσο και πέραν αυτού.

Οι παλμοί, οι αιτίες των οποίων βρίσκονται σε πνευμονικές παθολογίες, μπορεί να διαφέρουν ως προς την ένταση, τη σαφήνεια, τον αριθμό και το μέγεθος τους. Ο φωτισμός μπορεί να δείξει:

 • Φλεγμονή και συμπίεση ιστών.
 • Κόμβοι σχηματισμού όγκου.
 • Αδιάβροχη για την περιοχή του αέρα - την πτώση του πνεύμονα.
 • Η ανάπτυξη της φυματίωσης.
 • Η παρουσία υγρού στην πλευρική περιοχή των πνευμόνων (ο υπεζωκότας είναι μια μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες και τη θωρακική κοιλότητα).
 • Φλεγμονές στην υπεζωκοτική περιοχή, πιθανώς πυώδη (αποστήματα).

Η πνευμονική σκίαση, η οποία εκδηλώνεται υπό την επήρεια προβλημάτων με άλλα όργανα, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στις φωτογραφίες και αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πρησμένοι λεμφαδένες.
 • Εκπαίδευση στις πλευρές ή στη σπονδυλική στήλη.
 • Προβλήματα με τον οισοφάγο, για παράδειγμα, την επέκτασή του.

Τύποι διακοπών

Η τοποθεσία των συσσωρευτών, το μέγεθος και το σχήμα τους εξαρτάται από τις αναπτυγμένες παθολογικές πνευμονικές αλλοιώσεις. Αρκετοί τύποι απαλοιφής οργάνων ταξινομούνται:

 • Εστίαση.
 • Εστίαση.
 • Τμήμα.
 • Σκουρόχρωση αόριστης μορφής.
 • Μοιραστείτε
 • Σκουραίνει με την παρουσία υγρού.

Εστιακό σκούρο στους πνεύμονες

Τα εστιακά ρεύματα είναι μικρά, μέχρι ένα εκατοστό, σημεία κηλίδες. Εμφανίζονται σε φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές διεργασίες, καθώς και σε σχέση με αγγειακές διαταραχές. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή κάποιας ασθένειας των πνευμόνων. Μία εικόνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης και της φύσης της · ως εκ τούτου, διορίζονται επιπρόσθετες εξετάσεις, ειδικότερα η υπολογισμένη τομογραφία και η πρόσθετη ακτινογραφία. Ανατίθεται σε εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες διερευνούν πτύελα, ούρα και αίμα.

Εάν οι εστιακές συστολές συνοδεύονται από πυρετό, αδυναμία, κεφαλαλγία, βήχα υγρού ή ξηρού, πόνο στο στήθος - αυτά τα σημεία μπορεί να υποδεικνύουν βρογχοπνευμονία.
Αν η εξέταση αίματος δεν έδειξε καμία αλλαγή, αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι εστιακής φυματίωσης και ο ασθενής παραπονιέται για απώλεια όρεξης, αδυναμία, ξηρό βήχα, ευερεθιστότητα και πόνο στο στήθος. Εάν υποψιάζεται αυτή η διάγνωση, ενδείκνυται στοχοθετημένη έρευνα.

Το έμφραγμα του πνεύμονα εκδηλώνεται συνήθως με θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων, καρδιακές ανωμαλίες, πόνο στο πλάι και ακόμη και αιμόπτυση.
Ο «μικρός» περιφερειακός καρκίνος του πνεύμονα συνήθως προσδιορίζεται αμέσως σε φθοριογραφική εικόνα.

Αυτές είναι οι πιο συχνές ασθένειες, η αρχή των οποίων μπορεί να μιλήσει σε εστιακές σκιές, αλλά μπορούν επίσης να υποδηλώνουν και άλλες πνευμονικές παθολογίες.

Στρογγυλή (εστιακή) μείωση

Ενιαίες εστιακές σκιές κυκλικού σχήματος και μεγέθους μεγαλύτερου του ενός εκατοστού μπορεί επίσης να είναι σημάδια διαφόρων ασθενειών. Απαιτούν διεξοδικότερη έρευνα για την καθιέρωση ακριβούς διάγνωσης.

Μπορούν να είναι σημάδια φλεγμονωδών διεργασιών και εμφανίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • πνευμονία;
 • τοπική συλλογή (αύξηση του υγρού στους ιστούς του σώματος).
 • η ηωσινοφιλική διήθηση, η οποία μπορεί να προκληθεί από παράσιτα στο σώμα, διάφορα φάρμακα, βλάβη των ιστών του πνεύμονα, βρογχικό άσθμα και άλλα αίτια.
 • φυματίωση ·
 • αποστήματα.

Αιτίες στρογγυλών κηλίδων μπορεί να αποκτηθούν ή συγγενείς κύστεις. Μπορούν να γεμιστούν με αέρα ή υγρό.

Τέτοιες συστολές μπορεί να υποδεικνύουν σχηματισμό όγκου:

Κάλους (σφαιρικό) - αυτό μπορεί να είναι ένα σπασμένο πλευρό ή νησίδες. Αυτός ο παράγοντας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά την αποκρυπτογράφηση μιας εικόνας με εστιακές σκιές.

Τμηματική μείωση

Το Blackout μπορεί να εντοπιστεί από μεμονωμένα τμήματα διαφόρων σχημάτων, κυρίως με τη μορφή ενός τριγώνου. Μπορεί να υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιοχές στον πνεύμονα και η διάγνωση γίνεται μετά από εκτενή εξέταση. Το σκουρόχρωμα των επιμέρους τμημάτων σε έναν ή και στους δύο πνεύμονες μπορεί να μιλήσει για τέτοιες ασθένειες όπως:

Ενιαία τμήματα:

 • ενδοβρογχιακούς όγκους (καλοήθεις ή κακοήθεις).
 • ξένο σώμα ή μηχανική βλάβη στον πνευμονικό ιστό.

Η παρουσία αρκετών σκοτεινών τμημάτων:

 • οξεία ή χρόνια πνευμονία (πνευμονία) ·
 • φυματίωσης ή άλλων φλεγμονωδών διεργασιών.
 • κεντρικό καρκίνο.
 • στένωση (στένωση) του κεντρικού βρόγχου.
 • συσσώρευση μικρής ποσότητας υγρού στον υπεζωκότα.
 • μεταστάσεις κακοήθων όγκων σε άλλα όργανα.

Ουδέτερη μείωση

Τέτοιες διακοπές ρεύματος σε ακτινογραφικές εικόνες δεν σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα και δεν έχουν καθορισμένα όρια.

Αυτές οι παθολογικές αλλαγές στον πνευμονικό ιστό είναι συχνότερα σταφυλοκοκκική πνευμονία. Η ασθένεια αυτή έχει πρωτογενείς και δευτερογενείς μορφές:

 • Η κύρια μορφή εμφανίζεται ως αποτέλεσμα φλεγμονωδών διεργασιών στον βρόγχο ή στον πνευμονικό ιστό.
 • Η δευτερογενής μορφή της νόσου εκδηλώνεται λόγω αιματογενούς εισαγωγής από κάποια πυώδη εστίαση στο σώμα (μπορεί να είναι οστεομυελίτιδα, αδενοειδίτιδα ή άλλες παρόμοιες ασθένειες). Πρόσφατα, η σταφυλοκοκκική πνευμονία έχει γίνει αρκετά συνηθισμένη.

Τέτοιου είδους σκουρόχρωση μπορεί να υποδεικνύει οίδημα ιστού, πνευμονικό έμφραγμα, αιμορραγία, όγκο, συσσώρευση υπεζωκότα και άλλες ασθένειες που μπορούν να αναγνωριστούν με ακρίβεια μετά από διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων.

Μια τέτοια συσκότιση μπορεί να συμβεί λόγω της φλεγμονής του πνεύμονα (πνευμονία) ή της έκχυσης υγρού στον υπεζωκότα (εξιδρωματική πλευρίτιδα). Αυτές οι ασθένειες συνοδεύονται από πυρετό, βήχα, αδυναμία, πονοκεφάλους.

Κλασματική σκίαση

Σε περίπτωση κλασματικού σκούρου στο πνεύμονα, τα περιγράμματα είναι σαφώς ορατά και σαφώς καθορισμένα στις φωτογραφίες. Μπορούν να έχουν κυρτές, κοίλες, ευθύγραμμες και άλλες μορφές.

 • Το κλασματικό σκουρόχρωμα μπορεί να είναι σημάδια οποιασδήποτε χρόνιας πνευμονικής νόσου. Στη τομογραφία είναι εύκολο να εντοπιστούν ασθένειες όπως η κίρρωση, η βρογχιεκτασία (επέκταση μέρους του βρόγχου με βλάβη στον τοίχο του), οι πυώδεις βλάβες και άλλες ασθένειες.
 • Όλες αυτές οι παθολογικές διαδικασίες στις τομογραφικές εικόνες μπορούν εύκολα να διακριθούν από τους καρκίνους. Επομένως, η ανάγκη ακριβούς προσδιορισμού ενός κακοήθους όγκου συμβαίνει εάν ανιχνευθεί μια βρογχική απόφραξη (φλεγμονώδης ή σχηματισμός ουλής).

Οι κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι συνήθως σχηματίζονται στον ενδιάμεσο βρόγχο. Ταυτόχρονα, οι κάτω και μεσαίοι λοβοί του οργάνου σκουραίνονται.

Σκουραίνει με υγρό

Το σκουρόχρωμα των πνευμόνων αυτού του τύπου μπορεί να υποδεικνύει ένα αναπτυσσόμενο οίδημα οργάνων. Αυτό μπορεί να συμβεί με αύξηση της πίεσης στα πνευμονικά τριχοειδή ή με μειωμένη ποσότητα πρωτεΐνης στο αίμα. Το νερό στους πνεύμονες εμποδίζει την κανονική λειτουργία του σώματος. Το οίδημα μπορεί να είναι δύο τύπων και εξαρτάται από τους λόγους που το προκάλεσαν.

 • Υδροστατικό οίδημα μπορεί να συμβεί με αύξηση της ενδοαγγειακής πίεσης, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο διαφυγής υγρού από το αγγείο, το οποίο εισέρχεται στις κυψελίδες (το τελικό τμήμα της αναπνευστικής συσκευής), γεμίζει τον πνεύμονα. Αυτή η παθολογία μπορεί να συμβεί παρουσία στεφανιαίας νόσου ή άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων.
 • Το μεμβρανώδες οίδημα εμφανίζεται υπό την επίδραση τοξινών που μπορούν να σπάσουν το τοίχωμα των ίδιων κυψελίδων και να εγκαταλείψουν τον εξωαγγειακό χώρο του πνεύμονα.

Μεγάλο μέρος της διάγνωσης εξαρτάται από τα προσόντα και την εμπειρία του ακτινολόγου, ο οποίος θα περιγράψει την εικόνα των ακτίνων Χ. Η συσκευή στην οποία κατασκευάστηκαν οι ακτίνες Χ είναι επίσης σημαντική. Ως εκ τούτου, θα είναι χρήσιμο να ελέγξετε με διπλό έλεγχο κάνοντας μια φθορογραφία, αν είναι δυνατόν, σε μια πιο εξελιγμένη συσκευή και από έναν άλλο ακτινολόγο.

Πώς να αποκρυπτογραφήσετε τα αποτελέσματα της φθοριογραφίας;

Τα αποτελέσματα της φθοριογραφίας μπορούν να αποκαλύψουν όχι μόνο την εμφάνιση της φυματίωσης, αλλά και πολλές φλεγμονώδεις ασθένειες και διεργασίες που επηρεάζουν τους πνεύμονες, τους βρόγχους και τους κοντινούς ιστούς.

Να εξετάζονται για προφυλακτικούς σκοπούς κατά προτίμηση μια φορά το χρόνο. Εάν υπάρχει ιστορικό νόσου του αναπνευστικού συστήματος ή υπάρχει απειλή για το αναπνευστικό σύστημα λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, μπορεί να παραγγείλουν πρόσθετες εξετάσεις - αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.

Τύποι διακοπών στους πνεύμονες

Τι είναι αυτό - οι συσπάσεις στους πνεύμονες για τη φθογραφία και πώς μπορούν να ταξινομηθούν;

Ανάλογα με τη βλάβη, μπορείτε να δείτε την παρακάτω διακοπή ρεύματος στην εικόνα:

 • εστιακή;
 • segmental;
 • μετοχή ·
 • εστιακή;
 • υποδεικνύοντας την παρουσία υγρού.
 • αόριστο σχήμα με θολή περιγράμματα.

Όλες οι αλλαγές στον πνευμονικό ιστό αντικατοπτρίζονται στην εικόνα και αλλάζουν την κλινική εικόνα.

Αιτίες συσκότισης στους πνεύμονες μπορεί να είναι:

 • πνευμονική φυματίωση σε διάφορα στάδια και μορφές ·
 • ογκολογικές διεργασίες ·
 • πνευμονική κατάρρευση - ο σχηματισμός μιας αδιάβατης περιοχής για τον αέρα.
 • πυώδεις-φλεγμονώδεις διαδικασίες - αποστήματα?
 • προβλήματα με τον υπεζωκότα - τη μεμβράνη που διαχωρίζει το αναπνευστικό σύστημα από τα υπόλοιπα όργανα που βρίσκονται στο στήθος.
 • συσσώρευση υγρού στην περιοχή του υπεζωκότα.

Τα σκούρα σημεία στην εικόνα εμφανίζονται με προβλήματα στα όργανα, τα οποία επίσης εμπίπτουν στο επίκεντρο της συσκευής ακτίνων Χ. Αυτό συμβαίνει όταν αυξάνουν λεμφαδένες που προκαλείται από φλεγμονώδεις διεργασίες σε οποιαδήποτε τμήματα της σπονδυλικής στήλης κακοήθειας σώματος ή ακμές στο μπροστινό μέρος του θώρακα, σε περίπτωση προβλημάτων με τον οισοφάγο - για παράδειγμα, όταν μια παθολογική επέκταση.

Εάν κατά τη διάρκεια της φθοριογραφίας εμφανίζεται στην εικόνα μια διακοπή ρεύματος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα "κλειδώσει" αμέσως στη φαρμακοβιομηχανία φυματίωσης και θα αρχίσει να τα «τροφοδοτεί» με δισκία από φυματίωση. Όπως μπορείτε να δείτε, η σκοτεινή περιοχή στην εικόνα δεν υποδεικνύει πάντα προβλήματα με το αναπνευστικό σύστημα.

Πρώτον, είναι επιτακτικό να ορίσετε μια λεπτομερή εξέταση ακτίνων Χ, στην οποία το κύτταρο θώρακα θα φωτογραφηθεί σε διάφορες προβολές. Είναι πολύ σημαντικό η εικόνα να διαβαστεί από έμπειρο ακτινολόγο, προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία του ασθενούς.

Εάν υπάρχει σκούρος στους πνεύμονες, η διάγνωση γίνεται με βάση τα λεπτομερή δεδομένα ακτίνων Χ.

Αιτίες διακοπής ρεύματος

Το εστιακό σκοτάδι στους πνεύμονες μοιάζει με μικρά οζίδια με διάμετρο έως 10 mm. Η εμφάνισή τους προκαλείται από αγγειακές διαταραχές, αρχικά στάδια ογκολογικών διεργασιών και ασθένειες των αναπνευστικών οργάνων. Για να προσδιοριστεί με ακρίβεια την αιτία, εκτός από ακτίνες Χ, αξονική τομογραφία πρέπει να γίνει και να παραδώσει τη συνολική ανάλυση, η οποία εκτός από την «καθήκον» - τα ούρα και το αίμα, και περιλαμβάνει περισσότερα φλέγμα.

Η συλλογή των πτυέλων για εξέταση είναι μια κοινή διαδικασία για πνευμονικές ασθένειες.

Παρά τις καταγγελίες του ασθενούς για βήχα και πόνο στο στήθος, η εξέταση αίματος μπορεί να μην παρουσιάζει αλλαγές. Μια τέτοια κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική της εστιακής φυματίωσης, έτσι οι ρουτίνα εξετάσεις θα συνεχίσουν να κάνουν ακριβή διάγνωση.

Εστιακές παλμοί εμφανίζονται στην εικόνα επίσης σε έμφραγμα του μυοκαρδίου ή σε καρκίνο του πνεύμονα. Τα συμπτώματα μιας καρδιακής προσβολής μπορεί να μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με την οξεία ανάπτυξη της φυματίωσης.

Άλλα συμπτώματα: πόνος στο στήθος, μετατοπισμένος προς τα αριστερά και εκτεινόμενος προς τα πλάγια και την πλάτη, αιμόπτυση. Στο έμφραγμα του μυοκαρδίου αναπτύσσεται θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων.

Ο καρκίνος του πνεύμονα ανιχνεύεται με εξετάσεις αίματος

Οι τμηματικές συστολές είναι ορατές στην εικόνα ως τμήματα με σαφή περιγράμματα - στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τριγωνικό σχήμα. Εάν ένα μοναδικό τμήμα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε: τραυματικές βλάβες του πνευμονικού ιστού, η παρουσία των ενδοβρογχικούς όγκους διαφορετικής αιτιολογίας, η παρουσία ενός ξένου σώματος - Παιδιά εισπνέουν συχνά μικρές μέρη παιχνιδιών.

Εάν υπάρχουν πολλά τμήματα, ο ασθενής μπορεί να διαγνωστεί:

 • φλεγμονή των πνευμόνων ποικίλης σοβαρότητας σε οξεία ή χρόνια μορφή,
 • καρκίνο;
 • φυματίωση;
 • στένωση του κεντρικού βρογχικού κλάδου λόγω στένωσης.
 • η παρουσία μεταστάσεων στα γύρω όργανα.
 • συσσώρευση υγρού στην περιοχή του υπεζωκότα.

Το κλασματικό σκουρόχρωμα έχει σαφή περιγράμματα, σαφώς ορατά στην εικόνα. Αυτή η εικόνα υποδεικνύει την παρουσία χρόνιας πνευμονικής νόσου - πυώδους βλάβης ιστού, βρογχιεκτασίας ή άλλων. Αν η εικόνα παρουσιάζει βρογχικό εμπόδιο, μπορεί να υπάρχει υποψία κακοήθειας.

Εστιακές σκιές εμφανίζονται με τα ακόλουθα προβλήματα στους πνεύμονες και στους περιβάλλοντες ιστούς:

 • πνευμονία;
 • συσσώρευση υγρού στον υπεζωκοτικό ιστό -
 • η εμφάνιση ηωσινοφιλικής διείσδυσης - προσβολή από σκωλήκους.
 • βρογχικό άσθμα.
 • απόστημα

Προκαλούν εστιακές σκιές στην εικόνα των όγκων διαφόρων αιτιολογιών, των οστών των οστών, που αναπτύσσονται στις νευρώσεις μετά από κατάγματα.

Το υγρό στους πνεύμονες, που προκαλεί προοδευτική διόγκωση του οργάνου, συσσωρεύεται με αύξηση της ενδοαγγειακής πίεσης κατά τη διάρκεια ισχαιμίας ή γενικής δηλητηρίασης του σώματος.

Οι παθολογίες που εκφράζονται με την ασαφή αόριστη μορφή μπορεί να είναι σημάδια πολλών ασθενειών:

 • φλεγμονώδεις διεργασίες που προκαλούνται από σταφυλοκοκκική λοίμωξη.
 • συσσώρευση του υπεζωκοτικού υγρού.
 • καρδιακή προσβολή?
 • εξιδρωματική πλευρίτιδα.

Επομένως, δεν πρέπει να ορίσετε μια διάγνωση αν, μετά την παραλαβή μιας φόρμας από το δωμάτιο ακτίνων Χ, θα επισημαίνεται για αλλαγές. Στη συνέχεια, θα κάνουν μια λεπτομερή εικόνα και μόνο τότε, σύμφωνα με την περιγραφή του ειδικού, θα ληφθεί απόφαση για περαιτέρω διαγνωστικά μέτρα, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας που προκύπτει.

Στιγμιαία αποκρυπτογράφηση

Τα ευρήματα από έναν ακτινολόγο με τεκμαιρόμενη διάγνωση μπορεί να μοιάζουν με αυτό:

 1. Οι ρίζες σφραγίζονται και επεκτείνονται - είναι δυνατές: βρογχίτιδα, πνευμονία, βρογχικό άσθμα.
 2. Η παρουσία σκληρών ριζών στην εικόνα είναι χαρακτηριστική των παροξύνσεων της χρόνιας βρογχίτιδας και μπορεί να υποδεικνύει την κακοποίηση του καπνίσματος.
 3. Η ενίσχυση του αγγειακού σχεδίου μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα: προβλήματα του καρδιαγγειακού συστήματος, φλεγμονή, βρογχίτιδα, καρκίνος στο αρχικό στάδιο.
 4. Η παρουσία ινώδους ιστού υποδεικνύει ότι το ιστορικό της νόσου του αναπνευστικού συστήματος.
 5. Αν είναι γραμμένο με το συμπέρασμα του ακτινολόγου: εστιακές σκιές - αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον γιατρό: να διορίσει πρόσθετες εξετάσεις. Τέτοια συμπτώματα υποδεικνύουν την παρουσία πνευμονίας στο άνω ή το μεσαίο τμήμα ή τη φυματίωση.
 6. Με σαφή σημεία στην εικόνα, που προκαλούνται από την παρουσία ασβεστοποιήσεων, δεν απαιτείται θεραπεία ασθενούς. Το άτομο έρχεται σε επαφή με ασθενείς με φυματίωση ή βακτηριακή πνευμονία, αλλά το σώμα του ξεπέρασε τη νόσο μόνο του. Η μόλυνση απομονώθηκε με εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου.

Οι εικόνες μπορούν να περιγραφούν ως εξής.

Υπάρχουν αλλαγές στο διάφραγμα. Τέτοιες ανωμαλίες αναπτύσσονται για γενετικούς λόγους, λόγω κολλητικών διεργασιών στο στήθος, χρόνιων παθήσεων των πεπτικών οργάνων - του ήπατος, του οισοφάγου, του στομάχου, των εντέρων.

Το Sine είναι ελεύθερο ή σφραγισμένο. Με τους υγιείς πνεύμονες, ο κόλπος είναι ελεύθερος, εάν είναι σφραγισμένος, χρειάζεται μια επιπλέον εξέταση - υπάρχει παθολογία του αναπνευστικού συστήματος.

Η παρουσία των πλευροπλαστικών στρωμάτων και των συγκολλήσεων δείχνει μεταφερθείσες πλευρικές αλλοιώσεις.

Το μέσο του αμφιβληστροειδούς εκτοπίζεται ή επεκτείνεται. Ο όρος mediastinum σημαίνει το διάστημα μεταξύ των πνευμόνων, στο οποίο βρίσκονται τα όργανα: αορτή, καρδιά, λεμφαδένες, αγγεία, τραχεία, οισοφάγος. Η επέκταση του μεσοθωρακίου είναι σύμπτωμα ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος: υπέρταση, μυοκαρδίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια.

Είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα, χωρίς πρόσθετες εξετάσεις, πώς να θεραπεύσετε εάν υπάρχει σκούρος στους πνεύμονες.

Αυτή η εικόνα μπορεί να υποδεικνύει ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και την εμφάνιση παθολογιών στους περιβάλλοντες ιστούς. Το θεραπευτικό σχήμα καθορίζεται με βάση την έρευνα εργαστηρίου και υλικού.

Παύση στους πνεύμονες: τι μπορεί να είναι, πώς να θεραπεύσει

Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις πρέπει να διεξάγονται κάθε χρόνο. Μια υποχρεωτική διαδικασία για εξέταση είναι η φθορογραφία, η οποία επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της πνευμονικής παθολογίας. Ένα σίγουρο σημάδι παθολογικών αλλαγών στον πνευμονικό ιστό - σκούπισμα στην εικόνα ακτίνων Χ.

Οι λόγοι για τη συσκότιση μπορεί να είναι ποικίλοι παράγοντες, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή σε πρόσθετες εξετάσεις. Μέσω φθορίου δεν καθιερώθηκε αξιόπιστη διάγνωση, αλλά αποκάλυψε μόνο την παρουσία της νόσου.

Αιτίες σκίασης στην πνευμονική εικόνα

Η φθοριογραφία πρέπει να γίνεται κάθε άτομο κάθε χρόνο. Αυτό το προληπτικό μέτρο σας επιτρέπει να εντοπίσετε έγκαιρα ορισμένες παθολογίες του πνευμονικού συστήματος.

Παύση στους πνεύμονες - τι θα μπορούσε να είναι; Το παθολογικό φαινόμενο σηματοδοτεί συνήθως την ανάπτυξη των ακόλουθων νόσων:

 • φυματίωση;
 • πνευμονία;
 • βρογχίτιδα.
 • σχηματισμοί όγκων.
 • απόστημα?
 • γεμίζοντας τους πνεύμονες με το υγρό.
 • βλάβη στον ιστό του πνεύμονα.
 • διείσδυση ξένου σώματος στον πνεύμονα.
 • επιπτώσεις του καπνίσματος.

Οι παραπάνω παθολογίες είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες σκίασης των πνευμόνων σε φθορογράφημα. Ορισμένες από αυτές τις ασθένειες είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Επομένως, μετά την ανίχνευση μιας διακοπής ρεύματος στην εικόνα ακτίνων Χ, είναι επιτακτικό να περάσετε από όλες τις εξετάσεις που καθορίζονται από το γιατρό και να ξεκινήσετε τη θεραπεία αμέσως.

Τύποι διακοπών στο φωτοφθορογράφημα

Η μορφή, το μέγεθος και ο κορεσμός των συσσωρευτών καθορίζονται από τη σοβαρότητα της ανάπτυξης και της έντασης της παθολογικής διαδικασίας στους πνεύμονες. Οι παρακάτω τύποι σκίασης των αναπνευστικών οργάνων διακρίνονται:

 • εστιακή;
 • segmental;
 • μετοχή ·
 • εστιακή;
 • αόριστο;
 • με την παρουσία υγρού.

Εστιακό τύπο σάρωσης

Η εστιακή σκιά στους πνεύμονες είναι ένα μικρό σημείο, που δεν υπερβαίνει το εκατοστό σε διάμετρο. Αυτά τα σημεία εμφανίζονται στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, την ανάπτυξη όγκων, την παραβίαση της κατάστασης των αιμοφόρων αγγείων. Είναι σχεδόν αδύνατο να διαγνώσετε με ακρίβεια ένα φθορογράφημα, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή για πρόσθετες εξετάσεις:

 • Ακτίνων Χ ·
 • υπολογιστική τομογραφία.
 • εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, πτύων.

Όταν το εστιακό σκοτάδι στους πνεύμονες συμπληρώνεται από πονοκεφάλους, πίεση στο στήθος, αδυναμία, πυρετό, έντονο βήχα, τότε μπορεί να υπάρχει υποψία για βρογχοπνευμονία.

Εάν ο ασθενής έχει πόνο στο στήθος, κακή όρεξη, λήθαργος, βήχας, αλλά δεν υπάρχουν παθολογικές αλλαγές στη δοκιμασία αίματος, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της φυματίωσης.

Εάν η εστιακή σκιά στους πνεύμονες είναι σύμπτωμα πνευμονικού εμφράγματος, τότε ο ασθενής έχει πόνο στον πλευρικό κορμό, καρδιακές ανωμαλίες, εμφάνιση αίματος στα πτύελα, θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων.

Επίσης, το εστιακό σκοτάδι είναι ένα σημάδι της περιφερειακής ογκολογίας του πνεύμονα, αλλά ο γιατρός μπορεί εύκολα να ανιχνεύσει αυτήν την ασθένεια από μια στιγμιαία εικόνα χωρίς πρόσθετη έρευνα.

Τμηματική μείωση

Σε αυτή την περίπτωση, το σκούρο χρώμα στην εικόνα μοιάζει με ένα τμήμα συγκεκριμένου σχήματος, συχνά τριγωνικό. Αυτά τα τμήματα είναι ενιαία και πολλαπλά. Εάν η ακτινογραφία έδειξε ένα ενιαίο σφάλμα κατά τμήματα, τότε υπάρχει υποψία:

 • καλοήθους ή ογκολογικού ενδοβρογχικού όγκου.
 • ξένο σώμα στον πνεύμονα.
 • μηχανική βλάβη του πνευμονικού ιστού.

Αν υπάρχουν αρκετές τμηματικές σκιές στην εικόνα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τις ακόλουθες παθολογίες:

 • πνευμονία;
 • φυματίωση;
 • στένωση του μεγάλου βρόγχου.
 • βρογχική ογκολογία.
 • υπεζωκοτική συλλογή

Κλασματική μείωση

Το κλασματικό σκουρόχρωμα χαρακτηρίζεται από κορεσμό, έχει ένα σαφές περίγραμμα, επομένως είναι σαφώς ορατό στο φωτοφθορογράφημα. Ένας τέτοιος παθολογικός σχηματισμός μπορεί να είναι διαφορετικών μορφών, μπορεί να σηματοδοτήσει οποιαδήποτε πνευμονική νόσο που έχει περάσει στο χρόνιο στάδιο. Τις περισσότερες φορές, η κοινή σκιά εμφανίζεται πυώδης σχηματισμός στους πνεύμονες, βρογχεκτασίες, πνευμονική κίρρωση.

Για να γίνει ακριβής διάγνωση, ο γιατρός στέλνει τον ασθενή στην απεικόνιση. Συνήθως, οι παραπάνω ασθένειες στις τομογραφικές εικόνες διακρίνονται εύκολα από τους ογκολογικούς σχηματισμούς. Ο καρκίνος μπορεί να υποψιαστεί αν εντοπιστεί βρογχικό εμπόδιο.

Οι κακοήθεις αναπτύξεις σχηματίζονται κυρίως στους ιστούς του ενδιάμεσου βρόγχου. Στην εικόνα ακτίνων Χ μοιάζει με το σκουρόχρωμα του κεντρικού ή του κάτω λοβού του πνεύμονα.

Ένταση εστιακού τύπου

Αυτός ο τύπος διακοπής είναι ένα στρογγυλό σημείο, με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το εκατοστό. Τέτοιες σκιές στο φωτοφθορογράφημα είναι σημεία διάφορων ασθενειών, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή σε πολλές επιπλέον εξετάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εστιακά σήματα αποκρύπτουν τις φλεγμονώδεις ασθένειες:

 • πνευμονία;
 • απόστημα?
 • caseoma;
 • ηωσινοφιλικό πνευμονικό διήθημα.
 • υπεζωκοτική συλλογή.

Επίσης, στρογγυλή διακοπή ρεύματος μπορεί να είναι κληρονομικές ή επίκτητες κύστεις. Σε αυτές τις καλοήθεις αναπτύξεις είναι είτε αέρας είτε υγρό.

Μερικές φορές οι εστιακές κηλίδες αποδειχθούν καλοήθεις ή ογκολογικοί όγκοι:

Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν η νεύρωση έχει υποστεί βλάβη, μπορεί να σχηματιστεί τύλος. Αυτή η συσσώρευση στις ακτίνες Χ μοιάζει επίσης με στρογγυλή σκιά.

Μη προσδιορισμένος αμυδρός τύπος

Παύση αόριστης μορφής - τι είναι; Σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα ακτίνων Χ δείχνει ένα ασαφές σκοτεινό σημείο, στο οποίο δεν μπορεί να καθοριστεί ούτε σχήμα ούτε μέγεθος. Στους πνεύμονες, έχοντας μια θολή σκίαση, οι σταφυλόκοκκοι πολλαπλασιάζονται, προκαλώντας πνευμονία.

Η σταφυλοκοκκική πνευμονία είναι σήμερα πολύ συχνή. Είναι πρωτογενής και δευτεροβάθμια. Η αιτία της πρωτοπαθούς νόσου είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση στους βρογχικούς ή πνευμονικούς ιστούς.

Τα αίτια της δευτερογενούς πνευμονίας είναι η σάλπιγγα-οφορίτιδα, η οστεομυελίτιδα και άλλες πυώδεις ασθένειες στις οποίες η μόλυνση εξαπλώνεται με το αίμα σε όλο το σώμα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο θόρυβος είναι σημάδι:

 • πνευμονικό έμφρακτο;
 • σχηματισμός όγκου;
 • υπεζωκοτική συλλογή.
 • πνευμονικό οίδημα.
 • αιμορραγία.

Με πνευμονία και υπεζωκοτική συλλογή σε άρρωστο άτομο, υπάρχουν πονοκέφαλοι, βήχας, πυρετός, αδυναμία.

Τύπος σκουριάς με την παρουσία υγρού

Εάν το φθόριο δείχνει ότι το σκουρόχρωμα είναι μια συλλογή ρευστού, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για πνευμονικό οίδημα.

Μια τέτοια παθολογική κατάσταση συμβαίνει όταν η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει στα πνευμονικά αγγεία ή η συγκέντρωση των πρωτεϊνικών κυττάρων στο αίμα μειώνεται. Λόγω του υγρού, οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως.

Το πνευμονικό οίδημα είναι δύο τύπων. Ο διαχωρισμός οφείλεται στα αίτια της παθολογικής κατάστασης.

 1. Το υδροστατικό οίδημα αναπτύσσεται όταν αυξάνεται η πίεση στα αιμοφόρα αγγεία που διεισδύουν στους πνεύμονες. Το υγρό συμπίεσης από τα αγγεία συσσωρεύεται στις κυψελίδες, προκαλώντας διόγκωση των ιστών. Συνήθως, ένα τέτοιο παθολογικό φαινόμενο παρατηρείται στην ισχαιμία και σε άλλες ασθένειες της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος.
 2. Το μεμβρανώδες οίδημα αναπτύσσεται λόγω βλάβης των τοξινών στους τοίχους των κυψελίδων. Οι επιβλαβείς ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, καταστρέφουν τις κυψελιδικές μεμβράνες προκαλώντας πρήξιμο στον ιστό του πνεύμονα.

Θεραπεία παθολογίας του πνεύμονα

Τι πρέπει να κάνω εάν υπάρχει σάρωση στο φωτοφθοριογράφημα; Η μέθοδος θεραπείας επιλέγεται με βάση την αιτία του παθολογικού φαινομένου.

Όταν ένας μηχανικός τραυματισμός ενός οργάνου δεν συνοδεύεται από την καταστροφή των νευρώσεων, σχηματίζονται αιματώματα, σε σπάνιες περιπτώσεις ατελεκτάσης - εμφύσησης των πνευμονικών λοβών. Η ατελεκτασία συμβαίνει εάν οι βρόγχοι σπάσουν. Με αιματώματα, υπάρχει αρκετή φαρμακευτική θεραπεία. Εάν ο βρόγχος έχει σπάσει, τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Σε περίπτωση μηχανικού τραυματισμού του πνεύμονα, που συνοδεύεται από κάταγμα των νευρώσεων, η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση παυσίπονων. Εάν εμφανιστεί αιμορραγία λόγω κάταγμα, τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση αμέσως.

Στην ογκολογία των πνευμόνων, εκτελείται μόνο χειρουργική θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται μια μεμονωμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή. Η θεραπεία συμπληρώνεται με χημειοθεραπεία. Επιπλέον, η χημειοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο κατά την προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση όσο και κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση του ασθενούς. Η ογκολογία των πνευμόνων είναι μια σοβαρή και επικίνδυνη νόσο που απαιτεί σύνθετα θεραπευτικά μέτρα.

 • Η πνευμονία διαγιγνώσκεται όχι μόνο με βάση τη φθοριογραφία, αλλά και με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.
 • Ο βαθμός βλάβης των πνευμόνων οφείλεται στον παράγοντα που προκάλεσε την ασθένεια και στην επικαιρότητα των θεραπευτικών μέτρων. Η επιλογή του φαρμάκου εξαρτάται από τον αιτιολογικό παράγοντα της φλεγμονώδους αντίδρασης.
 • Στην πνευμονία, αντιβιοτικά της ομάδας μακρολιδίου και πενικιλίνης, μπορούν να συνταγογραφηθούν αντιιικά και αντιμυκητιακά φάρμακα.
 • Η πνευμονία είναι μια παθολογία που προκαλεί μεγάλο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Αλλά το χειρότερο είναι ότι συχνά προκαλεί σοβαρές επιπλοκές.

Η πιο συνηθισμένη επιπλοκή της πνευμονίας είναι η πλευρίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση, η υπεζωκοτική κοιλότητα του πνεύμονα είναι γεμάτη με υγρό. Αυτό το υγρό παρεμποδίζει την καλή λειτουργία του αναπνευστικού οργάνου, με αποτέλεσμα η φυσική κατάσταση ενός άρρωστου να επιδεινώνεται σημαντικά.

Εξαιρετικά επικίνδυνη επιπλοκή της πνευμονίας - το έμμεσο. Με αυτό το παθολογικό φαινόμενο στην υπεζωκοτική κοιλότητα συσσωρεύεται το πύον. Οι τοξίνες απορροφώνται στον ιστό του υπεζωκότα, με αποτέλεσμα σε έναν άρρωστο να εντείνεται όχι μόνο η βλάβη της αναπνευστικής λειτουργίας, αλλά ο οργανισμός επίσης γίνεται μεθυσμένος. Το empyema στις περισσότερες περιπτώσεις τελειώνει με το θάνατο του ασθενούς. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να καθυστερήσετε τη θεραπεία της πνευμονίας.

Ακτινογραφία των πνευμόνων

Πολύ συχνά, για να διεξάγεται η πιο ενημερωτική και ακριβής κατάσταση των αναπνευστικών οργάνων, οι γιατροί προδιαγράφουν μια κοινή μελέτη όπως οι ακτίνες Χ. Η διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας εμφανίζεται συχνά για να διασαφηνιστεί το αποτέλεσμα προηγούμενης φθοριογραφίας ή με βάση τη γενική κλινική εικόνα της κατάστασης του ασθενούς. Για παράδειγμα, σε ορισμένες πνευμονικές παθήσεις, η πυκνότητα κάποιου πνευμονικού ιστού καθίσταται ανυψωμένη. Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν, καθεμία από τις οποίες δείχνει την κατάσταση των πνευμόνων, παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται με τη μορφή κηλίδων και συσκότισης στους πνεύμονες στις ακτινογραφίες.

Εάν οι λεκέδες αναφέρονται στον ασθενή, η πρώτη αντίδραση της πλειοψηφίας είναι ο φόβος, πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για κακοήθη όγκο. Ο καρκίνος προκαλεί κάποια συσκότιση, αλλά απέχει πολύ από τον μοναδικό λόγο εμφάνισης σημείων. Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη επιπλέον νεύρων, καθώς και να αρχίσουμε να ενεργούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όταν εντοπίζονται τα ρεύματα, αξίζει να εξεταστούν οι τύποι τους, καθώς και να εξοικειωθούν με τις κύριες αιτίες εμφάνισής τους.

Αιτίες των λεκέδων στη συλλεγμένη εικόνα

Οι κύριοι λόγοι για την εμφάνιση στη φωτογραφία ακτίνων Χ των κηλίδων ή των συσσωρευτών μπορεί να είναι οι ακόλουθες αιτίες σκουρόχρωσης στους πνεύμονες:

 1. Το λανθασμένο έργο του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού ακτίνων Χ, η χρήση ταινίας πολύ χαμηλής ποιότητας, η παραβίαση ορισμένων κανόνων της ανάπτυξής του.
 2. Η παρουσία ξένων αντικειμένων στους πνεύμονες.
 3. Προκαταρκτικές χειρουργικές παρεμβάσεις. Η περιοχή της λειτουργίας συχνά σχηματίζει πυκνό και χοντρό ιστό ουλής. Λόγω της υψηλότερης πυκνότητάς του, στη φωτογραφία τέτοιες θέσεις μπορεί να μοιάζουν με φωτεινά ή σκοτεινά σημεία.
 4. Διάφορες φλεγμονώδεις διεργασίες που συμβαίνουν στο αναπνευστικό σύστημα και τους πνεύμονες, εκδίδονται επίσης με τη μορφή λευκών πυκνών συσσωρευτών.
 5. Η αιτία της κηλίδας μπορεί να είναι ένα σύμπλεγμα από διάφορα επιβλαβή παράσιτα, τα οποία εντοπίζονται πολύ συχνά στους ιστούς. Ο πιο συνηθισμένος αλβουόκοκκος ή ο πιβμμέρ.
 6. Διάφορες πρώην τραυματισμένες πλευρές, σύνθετα και ελαφρύτερα κατάγματα επίσης συχνά λαμβάνουν τη μορφή κηλίδων.
 7. Συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ρευστού στα αναπνευστικά όργανα.
 8. Διάφοροι τύποι όγκων και μεταστάσεων τείνουν επίσης να δίνουν σκιά, η οποία επισημαίνεται στην εικόνα με λευκές κηλίδες.

Κατά την ανίχνευση τέτοιων διακοπών, οι γιατροί συνήθως συνταγογραφούν πρόσθετες εξετάσεις. Αυτό βασίζεται σε πολλούς λόγους που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία τους. Η αρμόζουσα θεραπεία συνταγογραφείται μόνο αφού καθοριστεί πλήρως η φύση των σχηματισμών και η αιτία της σκίασης στους πνεύμονες. Τα συνήθη συμπτώματα και η κατάσταση υγείας λαμβάνονται υπόψη.

Τι θα μπορούσαν να είναι τα σημεία στην εικόνα;

Στη διαδικασία διεξαγωγής πρόσθετων ιατρικών εξετάσεων και προσεκτικής μελέτης των ληφθέντων εικόνων, ο ειδικός αξιολογεί τη σκίαση με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Η θέση του σημείου είναι το άνω, κάτω ή μεσαίο τμήμα του πνεύμονα. Μπορεί επίσης να είναι το εξωτερικό, το εσωτερικό και το μέσο ποσοστό αυτού του οργάνου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ληφθεί μια σαφής εικόνα της νόσου.
 • Το μέγεθος καθιστά δυνατή τη δημιουργία της συνολικής περιοχής της παθολογίας.
 • Το επίπεδο σοβαρότητας. Σε αυτή τη βάση, μπορείτε να προσδιορίσετε τον βαθμό πυκνότητας της παρούσας βλάβης. Η έκφραση μπορεί να είναι μέτρια, αδύναμη και έντονη.
 • Γενικές γραμμές. Εφιστάται η προσοχή στο αν μια λεία ή άνιση ακμή έχει λεκέ. Συχνά, με βάση αυτό, μπορεί να προσδιοριστεί η φύση της εκπαίδευσης.

Εκτός από τις παραπάνω διαφορές, τα σημεία της εικόνας μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με άλλα σημάδια. Οι γιατροί αναγκαστικά τις λαμβάνουν υπόψη για να καθορίσουν μια ακριβέστερη διάγνωση.

Οι κηλίδες και οι σκουρόχρωμα που εμφανίζονται στους πνεύμονες και την τραχεία μπορούν να χαρακτηριστούν από τη θέση τους, αλλά και σε εμφάνιση και σε γενική μορφή. Η κατανομή είναι ως εξής:

 1. Μοιραστείτε Το σημείο είναι διακριτό σε περίγραμμα, και μπορεί να είναι με έναν ειδικό τρόπο κοίλο ή αρκετά κυρτό. Το ελάττωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε φόντο φλεγμονής, κίρρωσης ή καταστροφής. Εάν ο λεκές ενός τέτοιου σχεδίου βρίσκεται στο μέσο ή στο κάτω μέρος του πνεύμονα, ο γιατρός μπορεί να υποψιάζεται κακοήθη όγκο.
 2. Εστίαση. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό σχήμα που μπορεί να αποδείξει την παρουσία φλεγμονής, την ανάπτυξη της παθολογίας των φλεβών και των αιμοφόρων αγγείων, καθώς και την ανάπτυξη περιφερικών μορφών καρκίνου, επικίνδυνης φυματίωσης και αιφνίδιου πνευμονικού εμφράγματος. Εάν αυτές οι εστίες εντοπίστηκαν στο φόντο του πονοκέφαλου, του βήχα και του πόνου, μπορείτε να κρίνετε τη βρογχική πνευμονία.
 3. Απεριόριστη μορφή. Αυτά είναι ειδικά σημεία που δεν έχουν έντονη σοβαρότητα ή περιγράμματα. Προκειμένου να γίνει ο ασθενής η πιο ακριβής διάγνωση, συνταγογραφούνται πιο σύγχρονοι τύποι εξετάσεων, όπως CT ή MRI. Τέτοιες λευκές κηλίδες συχνά υποδεικνύουν παθολογίες όπως πλευρίτιδα, πνευμονία, αιμορραγία, καθώς και τη διαφορετική φύση του όγκου. Η διάγνωση καθορίζεται όχι μόνο με τη βοήθεια CT, αλλά και με εργαστηριακές εξετάσεις.
 4. Υγρό. Αυτό αποτελεί άμεση ένδειξη πνευμονικού οιδήματος. Το υγρό που συλλέγεται στους πνεύμονες μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη πίεση σε πολλά αγγεία, στον βαθμό διαπερατότητας του κυψελιδικού τοιχώματος τους. Σε αυτή την περίπτωση, το υγρό εισέρχεται αμέσως στον ιστό του πνεύμονα, διακόπτοντας τη λειτουργικότητά του.
 5. Τμήμα. Πρόκειται για μια διακοπή ρεύματος με τη μορφή ενός τριγώνου. Αυτό είναι απόδειξη παθολογιών όπως ο καρκίνος, διάφορες καλοήθεις αναπτύξεις, η πνευμονία, η παρουσία μεταστάσεων από άλλα όργανα, η φυματίωση και η συσσώρευση υγρών. Εδώ η ικανότητα του γιατρού είναι πολύ σημαντική, καθώς όσο νωρίτερα ληφθούν τα μέτρα, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει ο ασθενής όταν εντοπιστεί μια θανατηφόρα παθολογία.
 6. Εστίαση. Κατά κανόνα, αυτές είναι μεμονωμένες κηλίδες, το μέγεθος των οποίων είναι κατά μέσο όρο 1 εκ. Τέτοιες εστίες εμφανίζονται στο υπόβαθρο της πνευμονίας, με αυξημένη ποσότητα υγρού στα όργανα, αναπνοή, φυματίωση, καθώς και κύστεις και πυώδη απόρριψη.

Είναι αδύνατο να καθοριστεί ακριβής διάγνωση μόνο για τον τύπο και τη θέση των κηλίδων. Γι 'αυτό απαιτείται πρόσθετη ποιοτική εξέταση.

Ερμηνεία των ληφθέντων εικόνων

Λίγα λεπτά μετά το κράτημα του γραφείου της φθοριογραφίας, ένα άτομο λαμβάνει μια φωτογραφία στα χέρια του και ένα λεπτομερές αντίγραφό του. Οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να υπάρχουν στα σχόλια της φωτογραφίας με τη μορφή ιατρικών όρων, καθένα από τα οποία περιγράφει ορισμένα προβλήματα υγείας:

 • Αύξηση των ριζών του δεξιού ή αριστερού πνεύμονα, η οποία μπορεί να υποδεικνύει βρογχίτιδα ή φλεγμονή των πνευμόνων · Οι βαρειές ρίζες είναι ειδικές παθολογικές αλλαγές που συμβαίνουν λόγω του καπνίσματος ή της οξείας βρογχίτιδας.
 • Η παρουσία ενός σε βάθος σχεδίου των αγγείων του δεξιού ή αριστερού πνεύμονα δεικνύει παραβίαση της κυκλοφορίας του αίματος στα αναπνευστικά όργανα, διάφορα προβλήματα με τα αγγεία και την καρδιά, βρογχίτιδα, καθώς και φλεγμονή στους πνεύμονες · αυτό μπορεί να είναι το αρχικό στάδιο της ογκολογικής διαδικασίας.
 • Ίνωση και ινώδης ιστός - συνέπεια προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων, τραυματισμών.
 • Εστιακές σκιές που αντιπροσωπεύουν ορισμένες διακοπές. Αν αυτές οι σκιές συνοδεύονται από ενίσχυση του συνολικού αγγειακού σχεδίου, ο γιατρός μπορεί να κρίνει την πνευμονία.
 • Το ασβέστιο του δεξιού ή του αριστερού πνεύμονα σημαίνει ότι το άτομο είχε επαφή με έναν ασθενή με φυματίωση. Ταυτόχρονα, ένας υγιής οργανισμός από ένα μη μολυσμένο άτομο περιβάλλει μια ραβδί σε ένα κέλυφος ασβεστίου. Είναι η δύναμη της ανοσίας που εμποδίζει την εξάπλωση της λοίμωξης.
 • Η αλλαγή του διαφράγματος - όλα αυτά μπορούν να είναι οι συνέπειες των προβλημάτων όπως η παχυσαρκία, η πλευρίτιδα, οι παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα.

Οι λεκέδες και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην εικόνα μπορεί να είναι απόδειξη πολλών δεκάδων διαφόρων ασθενειών, είναι για το λόγο αυτό πρέπει να συνεχίσετε την υψηλής ποιότητας ιατρική εξέταση του δεξιού ή αριστερού πνεύμονα μετά από τις ακτινογραφίες.

Παρακολούθηση εξετάσεων

Για να πραγματοποιήσει τη συνέχεια, ο γιατρός μπορεί να στείλει τον ασθενή σε πνευμονολόγο ή σε ογκολόγο, όπου θα αποδειχθεί ότι υποβάλλεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Εδώ είναι τα πιο κοινά:

 1. Αυτό μπορεί να είναι diaskintest, η οποία μπορεί να διαπιστώσει την παρουσία της φυματίωσης. Εάν συγκρίνουμε αυτή τη διαδικασία με το Mantoux, το οποίο συχνά δίνει ένα ψευδές και ανακριβές αποτέλεσμα, μια τέτοια έρευνα δεν ανταποκρίνεται στο BCG, το οποίο συχνά δείχνει στο παιδί την πλήρη απουσία ενός προβλήματος. Αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία για σωστή διάγνωση της φυματίωσης.
 2. Η μελέτη των πτυέλων των παιδιών και των ενηλίκων - μια άλλη υποχρεωτική ανάλυση, η οποία διεξάγεται στο εργαστήριο. Με βάση τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, μπορούν να ανιχνευθούν μύκητες φυματίωσης, η παρουσία κακοήθων κυττάρων, καθώς και διάφορες ακαθαρσίες που μπορεί να είναι χαρακτηριστικές ορισμένων παθολογικών καταστάσεων.
 3. Πολύ συχνά, οι γιατροί συνταγογραφούν μια πιο σύγχρονη μέθοδο εξέτασης - αξονική τομογραφία των πνευμόνων. Πρόκειται για μια πρόσθετη, ενημερωτική μέθοδο για τη διάγνωση ασθενειών του πνευμονικού ιστού, του υπεζωκότα και του μεσοθωρακίου. Αποδείχθηκε ότι είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος.
 4. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί βρογχοσκόπηση των πνευμόνων ή τραχειοβρογχοσκόπηση. Αυτή η διαδικασία εκτελείται με επαρκώς ευέλικτα σχεδιαστικά ιατρικά ενδοσκόπια που εισάγονται μέσω της μύτης. Μέσω αυτής της μορφής εξέτασης, μπορείτε να δείτε τους πνεύμονες, καθώς και να κάνετε συλλογή υλικού και είναι εντελώς ανώδυνη. Το συλλεγόμενο υλικό, κατά κανόνα, υποβάλλεται σε μετέπειτα διάγνωση - βακτηριακή, ιστολογική και κυτταρολογική.

Εάν ένας γιατρός έχει υποψία καρκίνου του πνεύμονα με βάση ακτίνες Χ, μπορεί να συνταγογραφηθεί ανάλυση των δεικτών όγκου. Η ανάλυση καθιστά δυνατή την ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών που συνήθως παράγονται από την εμφάνιση κακοήθων όγκων.

Συνοψίζοντας

Εάν εντοπίστηκαν σκοτάδι ή ελαφριά κηλίδες στην εικόνα, μην πανικοβληθείτε στη θέα της εικόνας. Η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η αυστηρή τήρηση των συστάσεων του γιατρού. Ο ειδικός θα διενεργήσει λεπτομερέστερη συμπληρωματική εξέταση για να διευκρινίσει τη διάγνωση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί η καλύτερη δυνατή θεραπεία, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα και έτσι να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.

Τι μπορεί να σημαίνει συσκότιση στους πνεύμονες στις ακτίνες Χ

Μερικές φορές, για να γίνει η υγεία, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, ευθύνη, επιθυμία, τέλος, η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας αυτού του καθήκοντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στα ιατρικά ιδρύματα, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά, απαιτείται μια σειρά υποχρεωτικών εξετάσεων, ανεξάρτητα από τον λόγο της θεραπείας. Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η ετήσια φθοριογραφία. Οι γιατροί της συνιστούν να υποβληθούν ή ακτινογραφίες των πνευμόνων για την ανίχνευση ασθενειών όπως ο καρκίνος του πνεύμονα ή η φυματίωση. Η έγκαιρη ανίχνευση αυτών και άλλων ασθενειών αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και αυξάνει την πιθανότητα θετικού αποτελέσματος.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η σκίαση είναι σταθερή στην τελική πνευμονική εικόνα, η οποία προκαλεί συναισθήματα κοντά στον πανικό στους ασθενείς. Ας δούμε πώς μοιάζει η σκίαση των πνευμόνων με την ακτινογραφία, από πού προκύπτει ότι αυτό μπορεί να είναι και ποιος είναι ο λόγος για τον σχηματισμό της. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες για την εμφάνιση ασπρόμαυρων κηλίδων στις εικόνες. Αλλά προτού προχωρήσετε στην εξέταση των αιτιών της συσκότισης και της ανάλυσής τους, πρέπει πρώτα να μάθετε τι μοιάζει με μια τυπική ακτινογραφία.

Τι μοιάζει με μια κλασική ακτινογραφία;

Η κλασική εικόνα είναι η αντίθετη (αρνητική) εικόνα. Η διαφορά μεταξύ αρνητικού και θετικού στην ακτινογραφία είναι ότι υπάρχει αντίστροφη αντιστοιχία των σκιών. Δηλαδή, τα ελαφρά τμήματα της εικόνας δείχνουν όργανα με μέγιστη πυκνότητα, τα οποία συγκρατούν, απορροφούν ακτινογραφίες και πιο σκοτεινές περιοχές, αντίστοιχα, λιγότερο πυκνούς ιστούς και κενά, που επιτρέπουν την ακτινοβολία να διέρχεται χωρίς εμπόδια.

Οι υγιείς πνεύμονες στην εικόνα μοιάζουν με αυτό: ο σωστός είναι βραχύς και ευρύς, ο αριστερός είναι μακρύς και στενός, ο οποίος αντιστοιχεί στον κανόνα. Αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι διαφανείς, καθώς περιέχουν μεγάλο όγκο αέρα και πρακτικά δεν εμποδίζουν τη διέλευση των ακτίνων Χ.

Αιτίες των κηλίδων στην εικόνα

Οι αιτίες των λεκέδων μπορεί να είναι πολλές. Η πλήρης αποκωδικοποίηση μπορεί να δοθεί μόνο από ειδικευμένο ακτινολόγο. Παρ 'όλα αυτά, είναι δυνατό να εντοπιστούν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους υπάρχει ρεύμα στη θέση ακτινογραφίας:

 • εστίες ενεργού φυματίωσης και μετα-φυματίωσης;
 • την εμφάνιση καλοήθους ή κακοήθους όγκου.
 • επιπτώσεις του καπνίσματος ·
 • μετατραυματικές αλλοιώσεις.
 • συσσώρευση ενδοπλευρικών υγρών.
 • ασθένειες βρογχίτιδας.
 • παρουσία αποστημάτων.

Ένας σημαντικός ρόλος διαδραματίζει η θέση του τόπου. Ανάλογα με τη θέση του - στον δεξιό ή αριστερό πνεύμονα, στο κάτω μέρος ή στην κορυφή - η τιμή αυτού του σκούρου μπορεί επίσης να αλλάξει. Για να μάθετε την πραγματική αιτία της σκιάς στην εικόνα, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Τύποι διακοπών

Οι κηλίδες στους πνεύμονες στην εικόνα ακτίνων Χ είναι σημαντικά διαφορετικές μεταξύ τους σε εμφάνιση. Μπορεί να είναι ένα σκούρο ή λευκό σημείο. Υπάρχουν αποκλίσεις όπως οι αυξημένες (σε οξεία βρογχίτιδα, πνευμονία) ή ρίζες tyazhnye (που δείχνουν χρόνια βρογχίτιδα, κάπνισμα), καθώς και αμφοτερόπλευρες γραμμικές σκιές (σε περίπτωση φυματικής διήθησης και σπηλαίων). Μπορεί να μην είναι ούτε ένα σημείο, αλλά μόνο μια λευκή κουκίδα. Στην ιατρική, συνηθίζεται να ταξινομούνται οι συσσωρευτές σε διάφορους βασικούς τύπους:

 • εστιακή;
 • εστιακή;
 • segmental;
 • αόριστης μορφής ·
 • μετοχή ·
 • με την παρουσία υγρού.

Με βάση το είδος της διακοπής ρεύματος, ο γιατρός θα είναι σε θέση να κάνει ακριβή διάγνωση και να συνταγογραφήσει μια πορεία θεραπείας.

Εστιακό σκούρο στους πνεύμονες

Οι σκιές αυτού του τύπου εμφανίζονται λόγω φλεγμονωδών, όγκων, ουλών που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα ή αγγειακών παθήσεων. Παρά το γεγονός ότι το μέγεθος τέτοιων διακοπών δεν υπερβαίνει το ενάμιση εκατοστόμετρο, μπορεί να είναι η αιτία σοβαρών ασθενειών. Φαίνονται σαν μια μικρή καθαρή σκιά στην εικόνα ακτίνων Χ, το λεγόμενο spot-nodule. Η αιτία της εμφάνισής τους είναι συχνά αδύνατο να προσδιοριστεί, όπως και η φύση, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαίες πρόσθετες εξετάσεις. Τα εστιακά ή εστιακά σκουρόχρωμα είναι διαφορετικά σε μέγεθος, θέση, ένταση, είναι απλά, πολλαπλά, διάσπαρτα και διαδομένα. Εάν εντοπιστούν εστιακές συστολές μαζί με συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος, βήχας και αίσθημα βαρύτητας στο στήθος, αυτό μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι της βρογχοπνευμονίας.

Σύνδρομο σκίασης δαχτυλιδιών

Η συσκότιση με τη μορφή σκιάς σχήματος δακτυλίου στην ακτινογραφία είναι ένα σημάδι μιας κοιλότητας διάσπασης. Μπορεί να υποδεικνύει διάφορες παθολογίες. Το κύριο και συνηθισμένο σημαίνει ότι υπήρχε επαφή με ένα άτομο που πάσχει από φυματίωση, αλλά το σώμα ήταν σε θέση να περικλείσει τον βακίλο του φυματιδίου σε μια μεμβράνη ασβεστίου και να την εμποδίσει να αναπτυχθεί, δηλαδή να σχηματιστεί ασβεστοποίηση. Οι λόγοι για αυτή τη σκιά μπορεί επίσης να είναι:

 • απόστημα?
 • αέρας κύστη?
 • αποσαθρώνοντας τον όγκο.

Για ακριβή διάγνωση πρέπει να υποβληθεί σε πρόσθετη εξέταση.

Στρογγυλή εστιακή μείωση

Οι εστιακές, ή στρογγυλές, εκλείψεις συχνά υπερβαίνουν το μέγεθος ενός εκατοστού και είναι επίσης μεταξύ των σημείων της εμφάνισης της νόσου. Οι εστιακές σκιές απαιτούν προσεκτική έρευνα, καθώς μπορεί να είναι ενδείξεις τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων όπως:

 • βρογχικό άσθμα.
 • την παρουσία παρασίτων μέσα στο σώμα.
 • πνευμονία και τοπική διόγκωση (σχηματίζεται από συσσώρευση υγρών).

Αιτίες εστιακών ή σφαιρικών σκιών μπορεί να είναι κύστες (συγγενείς ή αποκτώμενες). Μπορούν ακόμη και να υποδείξουν την εμφάνιση διεργασιών όγκου των ακόλουθων τύπων:

 • σάρκωμα και μεταστάσεις - είναι κακοήθεις.
 • το αμαρωτόχονδρομα, το αδένωμα και το ιώδιο είναι καλοήθη.

Διαχωριστική και κλασματική μείωση

Το σβήσιμο που υπάρχει στην φθοριογραφική εικόνα μπορεί να εντοπιστεί ως μεμονωμένα τμήματα με μεγάλη ποικιλία περιγραμμάτων. Συχνά η σκίαση του τμήματος έχει το σχήμα ενός τριγώνου. Τα οικόπεδα με παρόμοιες σκιές μπορεί να είναι περισσότερα από ένα. Προκειμένου να προσδιορίσετε την ακριβή αιτία της εμφάνισής τους, θα πρέπει να υποβληθείτε σε πλήρη εξέταση. Η παρουσία μεμονωμένων τμημάτων μπορεί να μιλήσει για:

 • ενδοβρογχιακούς όγκους.
 • παρουσία ξένου σώματος ή μηχανικής βλάβης.

Αλλά η εμφάνιση μιας ομάδας τμημάτων είναι πολύ πιο επικίνδυνη και μπορεί να υποδηλώνει:

 • πνευμονία;
 • η παρουσία φυματίωσης ή άλλων φλεγμονών.
 • κεντρικό καρκίνο.
 • μεταστάσεις κακοήθων όγκων σε άλλα όργανα.

Κλασματικό σκούρο, αν και παρόμοιο με ένα τμήμα, αλλά εξακολουθεί να έχει διαφορές. Τα περιγράμματα των σκιών είναι σαφώς ορατά και εύκολα προσδιορισμένα. Μπορεί να έχουν διαφορετικό σχήμα. Η παρουσία τέτοιων λεκέδων σημαίνει:

 • χρόνια πνευμονική νόσο.
 • παρουσία βρογχικής απόφραξης.

Αν το κατώτερο ή μεσαίο τμήμα του πνεύμονα είναι σκοτεινό, αυτό δείχνει την παρουσία κακοήθους ή καλοήθους όγκου.

Ουδέτερη μείωση

Εάν υπάρχει ένα σημείο στους πνεύμονες αόριστης μορφής, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δείχνει την παρουσία σταφυλοκοκκικής πνευμονίας. Η ασθένεια αυτή έχει διάφορες μορφές:

 • πρωτογενής - μπορεί να συμβεί λόγω της φλεγμονώδους διαδικασίας στους ιστούς του πνεύμονα ή των βρόγχων.
 • δευτερογενής - μπορεί να συμβεί λόγω της ανάπτυξης μιας πυώδους εστίασης στο σώμα.

Σήμερα, αυτή η ασθένεια είναι αρκετά συνηθισμένη. Εκτός από την πνευμονία, αυτός ο τύπος σκουριάς υποδεικνύει πρήξιμο των ιστών, παρουσία όγκου, αιμορραγία και άλλες παθολογίες. Ο ακριβής προσδιορισμός της πηγής του σημείου μπορεί να επιτευχθεί μετά από τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές.

Εάν η εμφάνιση τέτοιων κηλίδων συνοδεύεται από μεταστάσεις, πυρετό, αδυναμία και βήχα, μπορεί να σημαίνει καρκινικό όγκο, φλεγμονή του πνεύμονα ή παρουσία πλευρίτιδας.

Σκουραίνει με υγρό

Εάν το υγρό είναι ορατό στην ακτινογραφία, αυτό δείχνει οίδημα του οργάνου. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην αυξημένη πίεση των πνευμονικών τριχοειδών αγγείων ή σε μειωμένο δείκτη πρωτεΐνης στο σώμα. Το οίδημα χωρίζεται σε δύο τύπους, διαιρείται με αιτίες:

 • υδροστατικό οίδημα. Προκαλείται από αυξημένη ενδοαγγειακή πίεση, λόγω της οποίας το υγρό εισέρχεται στις κυψελίδες και γεμίζει τον πνεύμονα. Η αιτία αυτού του οιδήματος μπορεί να είναι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • μεμβρανώδες οίδημα. Εμφανίζεται λόγω της συσσώρευσης τοξινών στο σώμα, με αποτέλεσμα το υγρό να εισέρχεται στον πνεύμονα.

Για να προσδιοριστεί η αιτία της κηλίδας, απαιτούνται ακτίνες Χ σε πρόσθετες προβολές, υπολογισμένη τομογραφία και αποκρυπτογράφηση των αποκτηθέντων τμημάτων από έναν επαγγελματία.

Συνολικό σύνδρομο συστολής

Κάτω από το πλήρες σκούρο πράσινο σημαίνει σκουρόχρωμα ολόκληρου του πνευμονικού πεδίου στην ακτινογραφία. Το Blackout μπορεί να είναι μονής ή διπλής όψης.

Η διμερής συσκότιση μιλά πιο συχνά για:

 • τοξικό ή καρδιακό πνευμονικό οίδημα.
 • Σταφυλοκοκκική πνευμονία.
 • υπεζωκοτικές σκάρτες.

Η μονόπλευρη σκίαση διαιρείται επίσης σε διάφορα υποείδη:

Ομογενής σκουρόχρωμα μπορεί να υποδηλώνει ατελεκτάση του πνεύμονα ή την πλήρη απουσία οργάνου (για παράδειγμα, σε συγγενή νόσο). Συνολικές σκιές παρατηρούνται σε φλεγμονώδη διήθηση ή υπεζωκοτικές σκάρτες. Η παρουσία έντονου παλμού δείχνει την ταξινομημένη υπεζωκοτική ή εκτεταμένη πνευμονική κύστη.

Σε γενικές γραμμές, η συνολική συσκότιση δείχνει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, οπότε προχωρήστε σε μια επαναλαμβανόμενη λήψη και επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο γιατρό - την πιο σωστή λύση.

Πώς εμφανίζονται στη συσκότιση των ακτίνων Χ σε διάφορες ασθένειες;

Η ακτινογραφία σας επιτρέπει να εξετάσετε οπτικά την κατάσταση του ιστού του πνεύμονα, με βάση την παρουσία ή την απουσία σκιών, τη μορφή και τη συγκέντρωση της φυσιολογικής εικόνας που μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία ή την εξάλειψη παθολογικών διεργασιών. Εάν το σκουρόχρωμα συνοδεύεται από χαρακτηριστικά συμπτώματα, τότε ενδέχεται να μην είναι απαραίτητες πρόσθετες εξετάσεις αίματος.

Φυματίωση

Εάν εντοπιστεί γραμμική μείωση του πνεύμονα στην κορυφή της ακτινογραφίας, το συμπέρασμα είναι απογοητευτικό - αυτό είναι πιθανότατα η φυματίωση. Αλλά αν δεν υπάρχει βήχας, μια ακριβής διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο με πλήρη εξέταση του ασθενούς. Καθυστέρηση με αυτό δεν αξίζει τον κόπο, δεδομένου ότι η ανίχνευση της φυματίωσης στα πρώτα στάδια - το κλειδί για μια γρήγορη και επιτυχή ανάκαμψη.

Πνευμονία

Εάν η ακτινογραφία έδειξε σκοτεινές περιοχές στο κάτω μέρος του πνεύμονα, είναι πιθανότατα η πνευμονία. Πιο καθαρά μπορείτε να δείτε τα συμπτώματα της νόσου στην εικόνα που λήφθηκε στο αποκορύφωμα της πορείας της. Στην ταινία, τέτοιες συγκεκριμένες κηλίδες φαίνονται ασαφείς και έχουν μια πολύ ετερογενή δομή.

Η παρουσία τέτοιων σκιών σε ένα υγιές άτομο υποδηλώνει ότι είχε πνευμονία ή βρογχίτιδα. Με πλήρη ανάκτηση, αυτά τα σημεία θα εξαφανιστούν εντελώς.

Καρκίνος πνεύμονα

Μία από τις πιο τρομερές διαγνώσεις παραμένει, φυσικά, ο καρκίνος. Ένα χαρακτηριστικό σημείο στους πνεύμονες, ορατό στην ακτινογραφία, μπορεί να υποδηλώνει την ανάπτυξη αυτής της νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσο το μέγεθος των σχηματισμών είναι μικρότερο από 2 mm, είναι δύσκολο να γίνει ιατρικό συμπέρασμα σχετικά με τη φθοριογραφία, όταν φθάνουν τα 3 mm, είναι δυνατόν να καθοριστεί μια διάγνωση · γι 'αυτό η εικόνα λαμβάνεται σε δύο διαφορετικές προεξοχές: μια ευθεία και μία πλευρική.

Η παρουσία καρκίνου αποδεικνύεται από την παρουσία μιας σκιάς με ένα περιθώριο διάδοσης. Ένα μεγάλο λευκό σημείο ξεχωρίζει στο φόντο του, γεγονός που υποδηλώνει την αποσάθρωση του όγκου.

Για να κάνετε μια τελική διάγνωση, μόνο ένα στιγμιότυπο δεν θα είναι αρκετό, θα πρέπει να υποβληθείτε σε μια πλήρη σειρά εξετάσεων, που θα συνταγογραφηθούν από ειδικούς.

Pleurisy

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι γιατροί πρέπει να αντιμετωπίζουν διάφορα κοινά συμπτώματα, όπως: βήχας, πυρετό ή, για παράδειγμα, αδυναμία στο σώμα. Οι ασθενείς, κατά κανόνα, δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτά, αλλά αυτά τα συνηθισμένα σημεία μπορεί να είναι δείκτες συσσώρευσης υγρών στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Στις εικόνες, το φαινόμενο αυτό δεν εκφράζεται από άκαμπτο γεωμετρικό περίγραμμα. Οι σκοτεινές σκοτεινές μορφές σκουριάς είναι παθολογικές αλλαγές στους ιστούς των πνευμόνων και μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από τη σταφυλοκοκκική πνευμονία.

Σύμφωνα με τις ιατρικές στατιστικές, η σταφυλοκοκκική πνευμονία γίνεται όλο και συχνότερη. Η άμεση σκίαση στην εικόνα μιλά για οίδημα ιστών, εσωτερική αιμορραγία, πνευμονικό έμφρακτο, όγκο και εμφάνιση υπεζωκοτικού υγρού, καθώς και άλλες ασθένειες που μπορούν να ανιχνευθούν μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Εθισμός στη νικοτίνη

Πολλοί ασθενείς που αναζητούν ιατρική βοήθεια πάσχουν από εθισμό στη νικοτίνη, και σήμερα αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Εάν οι ακτινογραφίες έδειξαν διακοπή ρεύματος, η αιτία μπορεί να είναι το κάπνισμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στους βρόγχους ο σχηματισμός κοιλοτήτων συμβαίνει και η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι με την πρώτη ματιά είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα δομικά όρια των ριζών των πνευμόνων. Είναι συνήθως πολύ θολή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πνευμονικά αγγεία αρχίζουν να αυξάνονται λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία προκαλεί θόλωμα στα περιγράμματα των ριζών. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια πιθανότητα για την ακτινογραφία ενός καπνιστή να αποκαλύψει διάφορες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης και του καρκίνου του πνεύμονα.

Με παραγονιμοποίηση

Στα αρχικά στάδια της παραγαμίνωσης περνά ως οξεία αλλεργική νόσος. Σε αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να γίνει μια διάγνωση, καθώς τα συμπτώματα είναι σχεδόν απουσία. Στη συνέχεια, εμφανίζονται συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως ο βήχας και ο θωρακικός πόνος.

Η ακτινογραφία δείχνει χαρακτηριστικές εστίες με ακτινική σκίαση.

Με καντιντίαση

Το σημείο της εικόνας μπορεί να υποδεικνύει την παρουσία καντιντίασης. Σε μερικές περιπτώσεις, συμβαίνει στρατιωτικός σκοτεινός.

Τα συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με τη βρογχίτιδα. Μια επιπλοκή της νόσου μπορεί να είναι υπεζωκοτική.

Με διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση

Αν η εικόνα δείχνει αυξημένη διαφάνεια του πνευμονικού ιστού, αυτό μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία διάχυτης πνευμονικής ίνωσης. Συχνά συνδυάζεται με εστιακές εκλείψεις.

Τα συμπτώματα της νόσου είναι ο βήχας με πτύελα, η δύσπνοια και η γενική αδυναμία.

Με πυρετό

Εάν η διακοπή της φθοριογραφίας έχει μεγάλη εστίαση και ακανόνιστες άκρες, αυτά είναι συμπτώματα πυρετού. Συχνά έχει προφέρεται συμπτώματα, οπότε ένα στιγμιότυπο με τέτοια σημεία είναι ήδη μια επιπρόσθετη επιβεβαίωση της νόσου.

Η υψηλή εφίδρωση, ο θωρακικός πόνος και η δύσπνοια είναι τα πρώτα σημάδια αυτής της πάθησης.

Η παρουσία ξένου σώματος στους πνεύμονες

Συμβαίνει ότι ένα σημείο στις ακτίνες Χ στους πνεύμονες δείχνει την παρουσία ενός ξένου σώματος. Τις περισσότερες φορές αυτό επηρεάζει τα παιδιά, τα οποία τείνουν να δοκιμάζουν τα πάντα και, με απροσεξία, μπορούν να καταπιούν ένα αντικείμενο. Στην οργή των γιατρών, τέτοια ξένα σώματα δεν είναι πάντοτε σε θέση να ανιχνευθούν με τη βοήθεια ακτίνων Χ, επομένως σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να καταφύγετε σε ενδοσκοπικές διαγνωστικές μεθόδους. Ένα από τα κύρια σημάδια ξένων στοιχείων στους πνεύμονες είναι η παρουσία ελαφρών κηλίδων. Είναι επίσης σημαντικό ότι μόνο ένα φθοριογράφημα του πνεύμονα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται ένας πολύ ειδικός ακτινολόγος για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Οι κηλίδες μπορεί να είναι ξένα σώματα. Η δυσκολία καταπολέμησης των παρασίτων, ως επί το πλείστον, έγκειται στη δυσκολία ανίχνευσής τους. Μέχρι σήμερα, οι γιατροί έχουν μάθει να τα αναγνωρίζουν για βοηθητικούς λόγους:

 • απότομη απώλεια βάρους?
 • επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους.
 • ευερεθιστότητα, αποτυχία ύπνου.
 • Διαταραχή της όρεξης.
 • κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα ή, αντιθέτως, διάρροια.

Αυτά είναι πιθανά σημάδια της παρουσίας παρασίτων στο σώμα. Μη τους υποτιμάτε, επειδή είναι ο κύριος κίνδυνος εξαιτίας της ταχείας μετακίνησης και διάδοσης σε όλο το σώμα. Έτσι, δεν θα είναι δύσκολο για αυτούς να διεισδύσουν στους πνεύμονες, τον εγκέφαλο και άλλα σημαντικά ζωτικά όργανα για περαιτέρω αναπαραγωγή.

Τι πρέπει να κάνετε όταν ανιχνεύονται κηλίδες ακτίνων Χ

Η πιο σωστή απόφαση σε αυτή την κατάσταση δεν θα είναι πανικό. Δεν είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα σημεία που βρίσκονται στην ακτινογραφία των πνευμόνων μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξέταση. Όπως έχει ήδη καταστεί σαφές, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εμφάνισή τους, επομένως είναι αδύνατο να γίνει μια διάγνωση μόνοι σας χωρίς τη συμβουλή ειδικού γιατρού.

Εάν εντοπιστούν παραβιάσεις στο πνευμονικό πρότυπο, επικοινωνήστε με έναν ειδικό: πνευμονολόγο ή φθισιολόγο. Για να διευκρινιστεί η διάγνωση, ο γιατρός συνταγογράφει:

 • γενική και βιοχημική ανάλυση αίματος και ούρων.
 • Ακτίνων Χ στις απαραίτητες προβολές ·
 • Διασχηματισμό ή καλλιέργεια πτυέλων για την παρουσία παθογόνων φυματίωσης.
 • υπολογισμένη τομογραφία των πνευμόνων.
 • βρογχοσκόπηση των πνευμόνων ή τραχειοβρογχοσκόπηση, όταν εξετάζονται τα αναπνευστικά όργανα χρησιμοποιώντας έναν καθετήρα που εισάγεται μέσω της μύτης.

Δεν αξίζει να αναβάλλεται η θεραπεία επ 'αόριστον, ειδικά εάν υπάρχει πτώση στους πνεύμονες ενός παιδιού. Η έγκαιρη ακριβής διάγνωση θα σας βοηθήσει να ξεπεραστεί γρήγορα η ασθένεια.