Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας της πνευμονικής φυματίωσης

T. N. Nosalskaya, Ya Yu Romanova

Η φυματίωση είναι ένα σύνθετο κοινωνικοοικονομικό και βιοϊατρικό πρόβλημα. Στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, η φυματίωση χαρακτηρίζεται από υψηλή τάση προς εξέλιξη, ταχεία ανάπτυξη σπηλαίων και πολυανθεκτικότητα του αιτιολογικού παράγοντα της νόσου σε φάρμακα κατά της φυματίωσης.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ασθενών με προχωρημένες μορφές έχει αυξηθεί - τόσο μεταξύ των παιδιών, των εφήβων, όσο και μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η διάδοση της φυματίωσης συνδέεται με μια αυξανόμενη ανθρωπογενή επίδραση στη βιόσφαιρα και την αρνητική της επίδραση στις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος. με την καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνομπίλ, η οποία οδήγησε σε πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα και σε μια έντονα αρνητική στάση του πληθυσμού στις εξετάσεις φθορογραφίας με ακτίνες Χ της φυματίωσης. με αύξηση του αριθμού των πληθυσμιακών ομάδων που μεταναστεύουν · με την αυξανόμενη μόλυνση του πληθυσμού με φυματίωση λόγω της κυκλοφορίας στον πληθυσμό αδιάγνωστων ασθενών με μολυσματικές μορφές φυματίωσης, με την αύξηση του πληθυσμού κοινωνικά ανεπαρκών ομάδων και με ανεπαρκή κοινωνική και ιατρική φροντίδα για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ΠΟΥ, υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια ασθενείς με φυματίωση στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 7 εκατομμυρίων με ανοικτή μορφή. Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν με φυματίωση κάθε χρόνο και πάνω από 1 εκατομμύριο πεθαίνουν από αυτό. Το Mycobacterium tuberculosis σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη λοίμωξη. Με δεδομένο αυτό, ο ΠΟΥ το 1993 κήρυξε τη φυματίωση παγκόσμιο κίνδυνο. Το πρόβλημα της επίπτωσης της φυματίωσης έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες που ανήκουν στην πρώην ΕΣΣΔ.

Σήμερα υπάρχει μια τριμηνιαία επιδημία φυματίωσης. Η πρώτη του συνιστώσα είναι η αύξηση της επίπτωσης της τυπικής φυματίωσης. Το δεύτερο συστατικό της επιδημίας προκαλείται από χημειοανθεκτική φυματίωση, η οποία εξαπλώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό και δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Η τρίτη συνιστώσα είναι η φυματίωση στο υπόβαθρο του AIDS και σε ασθενείς με HIV.

Η αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τη φυματίωση στις χώρες της ΚΑΚ και στην Ουκρανία, που παρατηρήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του '90, εξακολουθεί να υπάρχει, πράγμα που δείχνει την έλλειψη αποτελεσματικότητας των μέτρων κατά της φυματίωσης.

Σε σύγκριση με το 1990, στην Ουκρανία η επίπτωση της φυματίωσης αυξήθηκε κατά 72,5%, και το ποσοστό θνησιμότητας από αυτή κατά 92,6%. Τώρα στην Ουκρανία, περισσότεροι από 600.000 ασθενείς με φυματίωση είναι εγγεγραμμένοι, δηλαδή το 1,2% του συνολικού πληθυσμού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΠΟΥ, χαρακτηρίζεται ως επιδημία. Ταυτόχρονα, πιθανώς εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου όσοι ασθενείς δεν έχουν ανακαλυφθεί και δεν έχουν καταχωρηθεί. Από την άποψη αυτή, στην Ουκρανία από το 1994, έχει δηλωθεί μια επιδημία φυματίωσης, η οποία καλείται μια ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αριθμός των ενηλίκων που μολύνθηκαν αυξήθηκε κατά 70,3%, τα παιδιά αυξήθηκαν κατά 115,2% και το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 92,5%.

Επί του παρόντος, πάνω από 70 άνθρωποι μολύνονται με φυματίωση στην Ουκρανία κάθε μέρα. Εκτός από τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από φυματίωση, υπάρχει μια ομάδα υψηλού κινδύνου, που περιλαμβάνει το 30-40% των μαθητών, το 50-70% των εφήβων και των νέων και το 100% των ενηλίκων.

Τον Δεκέμβριο του 1999, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της επίπτωσης της φυματίωσης από εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ και του Οργανισμού για τη Διεθνή Ανάπτυξη των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η επιδημία της φυματίωσης έχει φθάσει σε καταστροφικές διαστάσεις.

Μέχρι το 1990, η συχνότητα εμφάνισης φυματίωσης στην Ουκρανία μειώθηκε λόγω της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού αλλά δαπανηρού συστήματος ελέγχου, της τακτικής χρήσης της προληπτικής θεραπείας και της εποχικής θεραπείας για την πρόληψη της υποτροπής.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (1997), οι δείκτες πρωτογενούς αντοχής του Mycobacterium tuberculosis σε φάρμακα κατά της φυματίωσης σε διάφορες χώρες του κόσμου ποικίλλουν σημαντικά, για παράδειγμα ισονιαζίδη έως 31,7%, στρεπτομυκίνη έως 28%, ριφαμπικίνη έως 16,8% σε αιθαμβουτόλη - έως 1%.

Η θεραπεία της ανθεκτικής σε φάρμακα φυματίωσης είναι μια μακρά, δαπανηρή και όχι πάντα επιτυχημένη διαδικασία.

Η πιο επικίνδυνη είναι η ταυτόχρονη αντίσταση των μυκοβακτηρίων σε τουλάχιστον δύο κύρια φάρμακα πρώτης γραμμής - ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη.

Για τη θεραπεία της ανθεκτικής σε φάρμακα φυματίωσης χρησιμοποιούνται εφεδρικά φάρμακα ή φάρμακα δεύτερης γραμμής.

Επιπλέον, η κατάσταση με τη φυματίωση δυνητικά επιδεινώνεται λόγω της αύξησης της επιδημίας στον αριθμό των μολυσμένων με HIV.

Η επιδημία του HIV είναι εν μέρει υπεύθυνη για την αναζωπύρωση της φυματίωσης και αντίστροφα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το ένα τρίτο των θανάτων σε άτομα με θετικό HIV τεστ οφείλεται σε φυματίωση. Σε ασθενείς με AIDS, είναι αρκετά δύσκολο για την διάγνωση φυματίωσης, δεδομένου ότι είναι συχνά αντί verhnedolevyh κοιλιακό διηθήσεις τυπικό της επανενεργοποίησης της νόσου, μπορούν να ανιχνευθούν τα συμπτώματα πιο χαρακτηριστική των πρωτογενών φυματίωσης με πυλαία λεμφαδενοπάθεια, οζώδεις διηθήσεις, υπεζωκοτική συλλογή, ή ακόμη και μια κανονική εικόνα ακτίνων-Χ. Τα συμπτώματα σε ασθενείς με φυματίωση και AIDS μπορεί να είναι τόσο μη ειδικές, που σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες απομονώσουν οποιονδήποτε ασθενή με AIDS εάν έχει αλλαγές σε ακτινογραφία θώρακα. Μια τέτοια σειρά, βεβαίως, προσφέρει μια πιο επιτυχημένη ανίχνευση της φυματίωσης, αλλά συμβάλλει στην υπερβολική επιβάρυνση πολλών ιδρυμάτων με αναπηρίες και στην πράξη αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες υποανάπτυκτες χώρες.

Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να αλλάξει ριζικά την πολιτική σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση της φυματίωσης εφαρμόζοντας τη στρατηγική DOTS (ελεγχόμενη χημειοθεραπεία για σύντομες διάρκειες), η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω μιας σειράς πιλοτικών έργων με διαδοχική κατανομή σε όλη την πολιτεία. Εκτός από την πρωτογενή ανίχνευση ασθενών με φυματίωση, το κύριο θέμα περιλαμβάνει τη χημειοθεραπεία με τους βέλτιστους συνδυασμούς χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), οι οποίες διαιρούσαν όλους τους ασθενείς σε 4 κατηγορίες για τυποποιημένη θεραπεία).

Η βασική αρχή της χημειοθεραπείας για ασθενείς με φυματίωση είναι η έγκαιρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά της φυματίωσης. Επιπλέον, η χημειοθεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, ελεγχόμενη, συνδυασμένη, μακράς διαρκείας, επαρκής και κανονική.

Πριν από μερικά χρόνια πιστεύεται ότι η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της. Κατά την περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκαν τα πρώτα αντι-ΤΒ φάρμακα, η διάρκεια της θεραπείας ήταν σχετικά βραχεία (1-3 μήνες). Καθώς η εμπειρία της χημειοθεραπείας αποκτήθηκε, η διάρκειά της αυξήθηκε σταδιακά και έφτασε τους 12-18 μήνες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναθεωρηθεί οι απόψεις σχετικά με την απαιτούμενη διάρκεια της θεραπείας κατά της φυματίωσης. Αποδειχθεί σε πολλές χώρες η DOTS η στρατηγική έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια της θεραπείας (μέχρι 6-9 μήνες) μέσω της χρήσης της ορθολογικής σχήματα χημειοθεραπείας, διευκολύνοντας την ταχεία καταστολή της μυκοβακτηριακής πληθυσμού και βακτηριολογική, η οποία έχει σημαντική κλινική και επιδημιολογική σημασία.

Λόγω της διαφορετικής κατάστασης του βακτηριδιακού πληθυσμού σε διαφορετικά στάδια της πορείας της νόσου, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αποδεκτό να διαιρείται ολόκληρη η περίοδος θεραπείας με χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε 2 στάδια.

Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από εντατική εντατική χημειοθεραπεία. ο σκοπός του είναι να καταστείλει την αναπαραγωγή του βακτηριδιακού πληθυσμού, για να επιτευχθεί η ποσοτική του μείωση.

Ο σκοπός του δεύτερου σταδίου της παρακολούθησης είναι να επηρεάσει τον εναπομένοντα βακτηριακό πληθυσμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι ενδοκυτταρικώς υπό μορφή ανθεκτικών μορφών μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, για την πρόληψη της αναπαραγωγής των εναπομεινάντων μυκοβακτηριδίων.

Σύμφωνα με την παρούσα απόψεις, το πρώτο στάδιο της χημειοθεραπείας όπου υπάρχει ταχύς πολλαπλασιασμός των μυκοβακτηριδίων νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς ορίσει bacillary 4 φάρμακα κατά της φυματίωσης (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδιο, αιθαμβουτόλη ή στρεπτομυκίνη). Αυτή η εντατική χημειοθεραπεία διεξάγεται για 2 μήνες και διατηρώντας παράλληλα την απέκκριση των βακτηριδίων, επιβεβαιωμένη με δεδομένα μικροσκοπίας κηλίδας, 3 μήνες. Σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς στο δεύτερο στάδιο της χημειοθεραπείας, όταν ο όγκος του πληθυσμού των μυκοβακτηριδίων έχει ήδη κατασταλεί, χρησιμοποιήστε 2 φάρμακα (ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη) για 4 μήνες ημερησίως ή κάθε δεύτερη ημέρα. Νεοδιαγνωσθείσα αγωγή ασθενή ακανόνιστα ή να διακόψει τη θεραπεία, και οι ασθενείς με υποτροπή της φυματίωσης, η εντατική φάση συνιστώμενη εκχώρηση 5 φάρμακα (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδιο, στρεπτομυκίνη και αιθαμβουτόλη) για 2 μήνες, και στη συνέχεια για περαιτέρω 1 μήνα εφαρμόζουν 4 φαρμάκου ( η στρεπτομυκίνη ακυρώνεται). Το δεύτερο στάδιο της χημειοθεραπείας σε αυτή την κατηγορία ασθενών συνιστάται να διεξάγεται με τρία φάρμακα κατά της φυματίωσης για τους επόμενους 5 μήνες ημερησίως ή κάθε δεύτερη ημέρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην πιθανότητα ότι ακόμη και με την παρουσία πρωτογενούς φαρμακευτικής αντοχής του Mycobacterium tuberculosis, 2 ή 3 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, στα οποία διατηρείται η ευαισθησία, θα έχουν βακτηριοστατικό αποτέλεσμα. Αυτή η παράλειψη phthisiatricians βασίζονται στην επιστήμη σχήματα συνδυασμών χημειοθεραπείας στη θεραπεία των νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς και να τους αποδώσει στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο τρεις από χημειοθεραπεία είναι ένα μεικτό ιατρικού σφάλματος, η οποία τελικά οδηγεί στο σχηματισμό της δευτερογενούς αντίστασης φαρμάκου σε Mycobacterium.

Οι ασθενείς με χρόνιες μορφές αναπνευστικής φυματίωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με μεμονωμένα σχήματα χημειοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή των μυκοβακτηρίων στα φάρμακα και την περαιτέρω τροποποίηση του σχήματος χημειοθεραπείας σε περιπτώσεις ανίχνευσης δευτερογενούς αντοχής στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.

Τις περισσότερες φορές σε αυτούς τους ασθενείς, όπως οι ασθενείς, οι οποίοι προσδιορίζονται polyresistance μυκοβακτηρίδια παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται αποθεματικό - καναμυκίνη, αμικακίνη, prothionamide, αιθαμβουτόλη, και παράγωγα των κινολονών (οφλοξασίνη, lomefloxacin, σιπροφλοξασίνη).

Η παρουσία ανθεκτικών σε φάρμακα μυκοβακτηριδίων σε έναν ασθενή με πνευμονική φυματίωση μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, οδηγεί στην εμφάνιση χρόνιων και ανίατων μορφών και σε μερικές περιπτώσεις θανατηφόρων αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι οι αλλοιώσεις των πνευμόνων που προκαλούνται από πολυ-ανθεκτικά μυκοβακτήρια, τα οποία είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον ισονιαζίδιο και ριφαμπικίνη, δηλ. Στα κύρια και πιο δραστικά φάρμακα κατά της φυματιώσεως. Η πολλαπλή ανθεκτικότητα σε φάρμακα του mycobacterium tuberculosis είναι μακράν η πιο σοβαρή μορφή βακτηριακής αντοχής και συγκεκριμένες πνευμονικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τέτοια μυκοβακτήρια ονομάζονται πολυανθεκτική φυματίωση των πνευμόνων. Η αντοχή στα φάρμακα του mycobacterium tuberculosis δεν είναι μόνο κλινικής και επιδημιολογικής, αλλά και οικονομικής σημασίας, καθώς η θεραπεία τέτοιων ασθενών είναι πολύ ακριβότερη από ασθενείς με μυκοβακτηρίδια που είναι ευαίσθητα στα κύρια χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η ανάπτυξη της θεραπείας της ανθεκτικής σε φάρμακα πνευμονικής φυματίωσης είναι μία από τις προτεραιότητες της σύγχρονης φθισιδολογίας.

Το πλεονέκτημα των πολυσωματιδιακών φαρμάκων με σταθερές δόσεις είναι μια επιστημονικά μελετημένη επιλογή των πλέον αποτελεσματικών φαρμάκων κατά της φυματίωσης, η οποία καθιστά δυνατή την απλοποίηση του θεραπευτικού σχήματος (μία μόνο ημερήσια δόση), την αποφυγή μονοθεραπείας και τη διεξαγωγή ελεγχόμενης χημειοθεραπείας.

Οι συνδυασμένες φυματώσεις, ειδικότερα ο συνδυασμός ριφαμνιτίνης + ισονιαζίδης + πυραζιναμίδης, έδειξαν καλά κλινικά αποτελέσματα με μέγιστη ευκολία για το ιατρικό προσωπικό.

Έτσι, το Isoniazid, το οποίο αποτελεί μέρος των συνδυασμένων παρασκευασμάτων, έχει βακτηριοκτόνο δράση, ειδικά στα νεαρά αναπαραγωγικά μικροβιακά κύτταρα, αναστέλλοντας τη σύνθεση του μυονικού οξέος στο βακτηριακό τοίχωμα, καθώς και καταστρέφοντας το κυτταρόπλασμα και την κοκκώδη ουσία του που αποτελείται από DNA. Το Isoniazid μπορεί να καταστρέψει περισσότερο από το 90% των μυκοβακτηρίων μετά από 7 ημέρες χρήσης. Η ριφαμπικίνη έχει επίσης βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλοντας τη δραστικότητα ριβοσωμικής RNA πολυμεράσης και αναστέλλοντας τη σύνθεση DNA. Η ριφαμπικίνη, όπως και το ισονιαζίδιο, επηρεάζει όχι μόνο ταχέως, αλλά και αργά πολλαπλασιάζοντας και ακόμη και εμμένοντα μυκοβακτηρίδια. Το πυραζιναμίδιο έχει βακτηριοκτόνο επίδραση στη βραδεία πολλαπλασιασμό του μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίζονται ενδοκυτταρικά σε μακροφάγα. Ο μηχανισμός δράσης του πυραζιναμιδίου δεν είναι πλήρως κατανοητός. Παρέχει το μέγιστο αποτέλεσμα σε όξινο μέσο (pH 5,5) σε επίμονες παραλλαγές.

Η οξεία οδός χορήγησης φαρμάκου γίνεται πιο συνηθισμένη στη θεραπεία πολλών ασθενειών.

Στο διεθνές συμπόσιο για τη χρήση υποθέτων στη σύγχρονη ιατρική (Μόσχα, 1972), σημειώθηκε ότι ένα σημαντικό μέρος των αρνητικών φαινομένων που προκαλούνται από τη χρήση ναρκωτικών συνδέεται με την αδικαιολόγητα ευρεία χρήση παρεντερικών οδών χορήγησης, όπου είναι σχεδόν αδύνατο να απαλλαγούμε από οργανισμός με μηχανικές ακαθαρσίες, απτένια και ακόμη και αντιγόνα. Ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι ενδο-αρτηριακές και ενδοφλέβιες χορηγήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει βιολογική διήθηση του φαρμάκου. Η χορήγηση φαρμάκων σχετίζεται με την πρόοδο μέσω του σώματος. Πριν εισέλθουν στη συστηματική κυκλοφορία, οι φαρμακευτικές ουσίες πρέπει να περάσουν από το στομάχι, το λεπτό έντερο και το ήπαρ και να καταστραφούν και να προσροφηθούν σε ορισμένο βαθμό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη αυτού του οργάνου. Ακόμη και αν λαμβάνεται με άδειο στομάχι, τα φάρμακα πέφτουν στη συστηματική κυκλοφορία, κατά μέσο όρο, όχι νωρίτερα από τα 30 λεπτά. Όταν λαμβάνεται από το στόμα, τα φάρμακα κατά της φυματίωσης με τη μορφή δισκίων έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα τοπικής ερεθιστικής δράσης στον γαστρικό βλεννογόνο. Πολλές ουσίες, ειδικά αντι-φυματίωση, που εισάγονται στο ορθό υπό τη μορφή υπόθετων, μπορούν να επιδείξουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα την επίδρασή τους ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών απορρόφησης. Το απώτερο τμήμα της πεπτικής οδού, λόγω των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών του (πλούσιο φλεβικό δίκτυο), είναι μια περιοχή του σώματος όπου οι διαδικασίες απορρόφησης φθάνουν σε ιδιαίτερη ένταση και χαρακτηρίζονται από την απουσία ή την εξαιρετικά ασήμαντη συμμετοχή των πεπτικών ενζύμων. Κατά κανόνα, η είσοδος ουσιών που προσροφούνται στο ορθό γίνεται ταυτόχρονα μέσω των κυκλοφορικών και λεμφικών συστημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Χάρη στο πρώτο σύστημα, λαμβάνει χώρα η γρήγορη παροχή δραστικών ουσιών στη συστηματική κυκλοφορία και η δεύτερη εξασφαλίζει την απαλότητα και την παράταση της δράσης τους. Ωστόσο, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των προσροφημένων φαρμάκων εισέρχεται στην πυλαία φλέβα που μεταφέρει αίμα από τα εσωτερικά όργανα στο ήπαρ. Έτσι, η εισαγωγή φαρμάκων κατά της φυματίωσης σε υπόθετα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σωλήνα και να εξασφαλίσει την παράδοση πλήρους δόσης φαρμάκου, ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής και την ταυτόχρονη θεραπεία (για παράδειγμα, τη θεραπεία με αντιόξινα). Πρόσφατα, τα υπόθετα έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αριθμός των φαρμάκων που παράγονται υπό μορφή υπόθετων συνεχίζει να αυξάνεται. Η παραγωγή υποθέτων, τα οποία έχουν συστηματικό αποτέλεσμα, αυξάνεται με την μεγαλύτερη ένταση. Αυτά είναι φάρμακα των ακόλουθων φαρμακοθεραπευτικών ομάδων: αντισπασμωδικά, καρδιαγγειακά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αναλγητικά.

Τα φάρμακα κατά της φυματίωσης υπό μορφή υπόθετων έχουν αναπτυχθεί και μελετηθεί στο Κρατικό Επιστημονικό Κέντρο Φαρμακευτικών Προϊόντων: υπόθετα με υδροχλωρική αιθαμβουτόλη και Pyrizid-M (ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη και ισοθειαζίδη).

Η μελέτη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων των υπόθετων με υδροχλωρική αιθανομπουτόλη κατέστησε δυνατή τη διαπίστωση ότι η χρήση τους συνοδεύεται από ταχύτερη (από ό, τι από ταμπλέτα) απορρόφηση αιθαμβουτόλης στο αίμα των πειραματόζωων. Έτσι, μετά από μία ώρα στο αίμα, η συγκέντρωση αιθαμβουτόλης από τα υπόθετα είναι 3 φορές υψηλότερη από ό, τι από το δισκίο. Η μέγιστη συγκέντρωση αιθανοβουτόλης στο αίμα μετά από 2 ώρες παρατηρείται μετά από 2 ώρες και ανέρχεται σε 0,189 μg / ml, ενώ στην από του στόματος χορήγηση είναι μόνο 0,07 μg / ml, που είναι αντίστοιχα 3 φορές χαμηλότερη από την ορθική χορήγηση. Η μέγιστη συγκέντρωση αιθαμβουτόλης που εισήχθη στο αίμα από το χάπι παρατηρείται μετά από 4 ώρες, ωστόσο, είναι 1,3 φορές χαμηλότερη από ότι με τη χορήγηση από το ορθό. Στη συνέχεια, σταδιακά μειώνεται η συγκέντρωση της αιθαμβουτόλης στο αίμα, μετά από 24ωρη χορήγηση από το ορθό, το αίμα εξακολουθεί να περιέχει 0,04 μg / ml αιθαμβουτόλη, ενώ η ενδογαστρική χορήγηση του δισκίου από την αιθαμβουτόλη δεν ανιχνεύεται στο αίμα των πειραματόζωων.

Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν σε μία φαρμακοκινητική μελέτη της απορρόφησης ισονιαζιδίου από υπόθετα Pyrizid-Μ. Έτσι, μια ώρα αργότερα στο αίμα, η συγκέντρωση ισονιαζιδίου, η οποία προήλθε από υπόθετα, είναι 6,5 φορές υψηλότερη από ό, τι από το δισκίο.

Η μέγιστη συγκέντρωση ισονιαζιδίου στο αίμα κατά τη διάρκεια της από το ορθό χορήγησης παρατηρείται μετά από 2 ώρες και ανέρχεται στα 0.277 mg / ml, ενώ για από του στόματος χορήγηση είναι 0.043 mg / ml. Η μέγιστη συγκέντρωση ισονιαζίδης που εισήχθη στο αίμα από το χάπι παρατηρείται μετά από 4 ώρες και είναι 0,925 mg / ml, ωστόσο, είναι μικρότερη από 1,3 φορές όταν χορηγείται από το ορθό. Στη συνέχεια, η συγκέντρωση του ισονιαζιδίου στο αίμα μειώνεται βαθμιαία, ωστόσο, μετά από ορθική χορήγηση, μετά από 8 ώρες, το αίμα περιέχει 0,054 mg / ml ισονιαζιδίου, ενώ η ενδογαστρική χορήγηση δισκίων δείχνει μόνο 0,009 mg / ml ισονιαζιδίου στο αίμα των πειραματόζωων.

Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση φυματινοστατικών υπό μορφή υπόθετων είναι καταλληλότερη, αφού η μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα ανιχνεύεται μετά από 2 ώρες και διατηρείται για 8-10 ώρες. Όταν λαμβάνεται μια μορφή δισκίων φυματινοστατικών, η μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα (και στην αιθαμπουτόλη και στην ισονιαζίδη) παρατηρείται μόνο μετά από 4 ώρες και διατηρείται για 6-8 ώρες, γεγονός που είναι σύμφωνο με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας.

Οι κλινικές δοκιμές και των δύο φαρμάκων έδειξαν ότι τα υπόθετα κατά της φυματίωσης είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Ταυτόχρονα, οι κλινικοί γιατροί σημείωσαν ότι με τη χρήση υπόθετων, οι παρενέργειες που είναι χαρακτηριστικές της φυματίωσης όταν χορηγούνται από του στόματος είτε απουσιάζουν εντελώς είτε μειώνονται σημαντικά.

1. Moskalenko V.F., Feschenko Yu.I. Τα πραγματικά προβλήματα της φυματίωσης στην Ουκρανία για 10 rokiv / / Ukr. pulmon περιοδικά - 2001. - № 1. - σελ. 5-8.

2. Φεστσένκο Γι. Ι., Μέλνικ Β. Μ. Ιατροφαρμακευτικές και οργανωτικές πτυχές και Φθινοσοφρομονολογία / / Μητέρα ΙΙ ΙΙ του Φαισιστή και Πνευμονολόγοι της Ουκρανίας (Κίεβο, 20-23 Δεκεμβρίου 1998 σελ.). - Κίεβο, 1998. - σελ. 19-22.

3. Feschenko Yu. Ι., Melnik V. Μ. Tu, berkuloz legeny κατά την περίοδο της επιδημίας :: epіdemіolog_ichnі, klіnіko-diagnostichni, lіkuvalno-profilaktichnyi ότι organizatsiyyn πτυχές. - Κίεβο: Λόγος, 1998. - 284 σελ.

4. Markaryan E. Αξιολόγηση του ελέγχου της φυματίωσης στην Ουκρανία. / / Φαρμακοποιός. - 2000. - № 1. - σ. 48.

5. Delyagin V. Μ., Gavrilov Α.Α., Sosyura V.Kh., Rumyantsev Α.Ο. Tuberculosis ως γενικό παιδιατρικό πρόβλημα. / / Ο θεράπων ιατρός. - 1999. - № 2-3. - σελ. 30-37.

6. Διάταγμα "σχετικά με τα επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της φυματίωσης". - Φαρμακοποιός. - 2000. - № 10. - С.3

7. Khomenko A. G. Tuberculosis χθες, σήμερα και αύριο. Συνέδριο του Επιστημονικού και Ιατρικού Συνδέσμου των Φυσιατρικών. Περίληψη.- Ekaterinburg.- 1997. - σελ. 5-7.

Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας της πνευμονικής φυματίωσης

Η φυματίωση είναι μία από τις πιο επικίνδυνες, στη δομή της, ασθένειες στην κοινωνία. Τα μυκοβακτήρια έχουν προσαρμοστεί σε ορισμένους τύπους αντιβιοτικών, γεγονός που περιπλέκει το καθήκον των εξειδικευμένων ιατρών (φθισιατρών) για τον καθορισμό της δοσολογίας και της συνταγογράφησης φαρμάκων κατά της φυματίωσης. Τα φάρμακα που έχουν θετική επίδραση στο αποτέλεσμα της θεραπείας μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση όταν χρησιμοποιούνται ακανόνιστα. Η έγκαιρη διάγνωση, παρά τη μάζα της νόσου, μπορεί να επηρεάσει θετικά το αποτέλεσμα της θεραπείας για την πλειοψηφία των μολυσμένων ασθενών.

Για να νικήσουμε την ασθένεια της πνευμονικής φυματίωσης (όλες οι ποικιλίες), είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που ο ιατρός έχει καθορίσει, να μην εγκαταλείψει τη φαρμακοθεραπεία, τη χειρουργική επέμβαση (εάν ενδείκνυται). Είναι απαράδεκτο να διακόπτεται η πορεία της σχηματικής θεραπείας, η μη τήρηση της συνταγής από γιατρό, τέτοιες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε θλιβερές συνέπειες - υποτροπή, θάνατο. Αυτό συμβάλλει στο γεγονός ότι ο ασθενής παράγει αντοχή στα φάρμακα.

Η δοσολογία των φαρμάκων υπολογίζεται και συνταγογραφείται από ειδικό - ειδικό για την φυματίωση. Το προσόν σας επιτρέπει να διαπιστώσετε τη διάγνωση, να συνταγογραφήσετε τη θεραπεία του τύπου της φυματίωσης. Η συνδυασμένη θεραπεία καθιστά δυνατή την αποφυγή της απομόνωσης ενός βακτηριολογικού χαρακτήρα και εκτελεί την αποκατάσταση της ικανότητας εργασίας, της λειτουργικότητας του σώματος.

Στη θεραπευτική αγωγή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι: φαρμακολογική, παθογενετική, κολλαψική, χειρουργική.

Φαρμακοθεραπεία

Η ταχεία εξάπλωση των μυκοβακτηρίων στα αιμοφόρα αγγεία, τη λέμφου, τους βρόγχους - προκαλεί την προοδευτική μορφή της φυματίωσης. Η ενεργή διαδικασία της φλεγμονής αυξάνει ταχέως τον αριθμό των μυκοβακτηρίων. Η φαρμακοθεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια: αρχική - εντατική θεραπεία, τελική. Το αρχικό στάδιο - καταστέλλει τα μυκοβακτηρίδια που πολλαπλασιάζονται ενεργά. Το τελικό στάδιο - καταστέλλει το υπόλοιπο, λιγότερο ενεργό. Η χρήση της θεραπείας σύμφωνα με το σχήμα είναι ο κύριος τρόπος για την καταστροφή της νόσου.

Πρόσθετα φάρμακα: η αμικασίνη, η κυκλοσερίνη, το προθειονίδιο, το αιθιοναμίδιο, η καναμυκίνη, χρησιμοποιούνται στην περίπτωση της αντοχής των μυκοβακτηρίων στις κύριες ομάδες φαρμάκων. Το μάθημα δεν διακόπτεται για να φέρει θετικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου, λαμβάνονται κηλίδες, καλλιέργειες, σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχουν αρνητική δυναμική. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιείται θεραπεία συντήρησης. Οι ασθενείς λαμβάνουν τουλάχιστον τρία κύρια φάρμακα, τα οποία στη μελέτη έδειξαν ευαισθησία στα μυκοβακτηρίδια.

Η διαδικασία φαρμακολογικής θεραπείας είναι πολύ μεγάλη, ο ασθενής παρατηρείται σε εξωτερικούς ασθενείς. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν υπεύθυνα όλες οι συνταγές του γιατρού για την αποτελεσματικότερη θεραπευτική έκβαση.

Παθογενετική θεραπεία

Ο παθογενετικός τύπος διορθώνει λειτουργικές διαταραχές, που προκαλούνται από την τοξίκωση των μυκοβακτηρίων. Περιλαμβάνει: τακτική άσκηση - φυσική αγωγή, διατροφή, υποχρεωτική εφαρμογή των οδηγιών του γιατρού για την ανάπαυση στο κρεβάτι για σοβαρή μορφή της νόσου. Για τη βελτίωση του μεταβολισμού απαιτείται η χρήση πρωτεϊνών, λιπών, ασβεστίου, φωσφόρου, υδατανθράκων, βιταμινών, αλάτων. Ο γιατρός συνταγογραφεί την απαιτούμενη ποσότητα για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν συνιστάται να υπερβούν τα 2500 (3000) kcal και 3500 (4000) kcal, αν είναι απαραίτητο, για να συμμορφώνονται με την ανάπαυση στο κρεβάτι, την ενεργό μετακίνηση (εκπαίδευση). Για τους ασθενείς με φυματίωση (όλων των τύπων), η υποχρεωτική ημερήσια πρόσληψη λιπών 80 (90) g - 50% είναι ζώα, το 50% είναι λαχανικά. Προτείνεται η βοηθητική χρήση του λίπους badger. Για την πλήρη εξάλειψη της δηλητηρίασης, η πλασμαφαίρεση και το αίμα ακτινοβολούνται με μια συσκευή λέιζερ.

Μια ομάδα ορμονικών φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί για τέτοιες μορφές παθολογίας:

 • καζεϊνική πνευμονία.
 • εξιδρωματική πλευρίτιδα.
 • διηθητική φυματίωση;
 • επίσης φυματίωση των βρόγχων, λάρυγγα.

Το κύριο φάρμακο είναι η πρεδνιζόνη, που εφαρμόζεται για πέντε, επτά εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της νόσου, ενεργοποιείται η επανορθωτική διαδικασία, συνιστώνται σωματικές ασκήσεις, θεραπεία φυματίωσης και θεραπεία εμβολίου.

Χειρουργική Θεραπεία

Στις σύγχρονες μεθόδους, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται ένας τεχνητός πνευμοθώρακας - αυτή είναι η εισαγωγή αερίου στον πνευμονικό ιστό, δημιουργεί συμπίεση, με αυτή τη διαδικασία έρχεται μια ελάττωση της ελαστικότητας των πνευμόνων, της κοιλότητας της αποσύνθεσης. Η ενεργός χρήση της φαρμακευτικής αγωγής και των χειρουργικών επεμβάσεων έχει μειώσει τη χρήση αυτού του τύπου θεραπείας. Μια τέτοια θεραπεία συνταγογραφείται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών με σπερματοειδή φυματίωση, όταν η χημειοθεραπεία είναι αναποτελεσματική.

Η λυμφοδίαση, η αιμόσταση - συμβάλλει στην ενεργό μείωση της απορρόφησης των τοξινών, στην εξάπλωση των μυκοβακτηρίων που προκαλούν φυματίωση. Χρησιμοποιείται στην καταστροφική μορφή της φυματίωσης, σε περίπτωση αιμορραγίας στους πνευμονικούς ιστούς. Χειρουργική θεραπεία συνταγογραφείται σε περιπτώσεις νεοπλασιών φυματίωσης, κοιλοτήτων (μοναχική), σε περίπτωση κυκλοφοριακής, πολυκαυβερνητικής πνευμονικής βλάβης. Τα σοβαρά συμπτώματα - μια σοβαρή μορφή αναπνευστικής δραστηριότητας, η ταχεία εξάπλωση των μυκοβακτηρίων σε όλο το σώμα, συμβάλλουν επίσης στην άμεση νοσηλεία με επακόλουθες χειρουργικές επεμβάσεις.

Μετά από 5-6 μήνες, ο γιατρός καθορίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, σύμφωνα με διάφορες αναλύσεις (εργαστηριακές εξετάσεις), εικόνες ακτίνων Χ. Ως αποτέλεσμα μιας θετικής κλινικής, ο αριθμός των μυκοβακτηρίων μειώνεται σημαντικά, δείχνοντας αρνητική δυναμική σε μια μικροσκοπική εξέταση. Υπάρχει μια αντίστροφη αντίδραση του σώματος, τα στελέχη πολλαπλασιάζονται ενεργά, αποκτώντας αντοχή στα φάρμακα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διεξαχθεί συμπληρωματική έρευνα σχετικά με την ευαισθησία της Υπηρεσίας, τον διορισμό άλλης ομάδας φαρμάκων από το γιατρό. Προκειμένου να αποφευχθεί η ασθένεια με ηπατίτιδα που προκαλείται από φάρμακα, πραγματοποιείται ηπατική έρευνα κατά τους πρώτους μήνες της θεραπείας. Αυτό σχετίζεται με μεγάλο αριθμό αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Λαϊκή θεραπεία

Η ασθένεια της πνευμονικής φυματίωσης έλαβε χώρα εδώ και πολύ καιρό, η έλλειψη αντιβιοτικών οδήγησε σε μια συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας. Διάφορα φυτικά αφέψημα, μέλι, ζωικό λίπος, και μερικές φορές ακόμη και έντομα χρησιμοποιήθηκαν. Η Medvedka θεωρήθηκε αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία του πνευμονικού ιστού. Τα λευκοκύτταρα της Medvedka σε μάλλον σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν στα μυκοβακτηρίδια που προκάλεσαν φυματίωση. Τα σώματα του αίματος της αρκούδας κατέστρεψαν τη μεμβράνη του μυκοβακτηρίου.

Μία από τις συνταγές για ασθένεια της πνευμονικής φυματίωσης είναι το ζεστό γάλα με την παρουσία λίπους αρκούδας σε αυτό, το φάρμακο χρησιμοποιείται τρεις φορές την ημέρα. Αυτός ο τύπος θεραπείας ήταν αρκετά γόνιμος. Το πόσιμο νερό αντικαταστάθηκε με αφέψημα βρώμης και πίτουρου. Ως προληπτικό μέτρο, χρησιμοποιήθηκε ασβέστιο με την προσθήκη καρυδιών και μελιού για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση με φυματίωση. Αυτό το φάρμακο λήφθηκε όχι περισσότερο από πέντε φορές την ημέρα, ένα κουταλάκι του γλυκού.

Η χρήση τέτοιων συνταγών είναι σχετική και επί του παρόντος, αλλά μετά την υποχρεωτική διαβούλευση με ειδικευμένους ιατρούς.

Λόγω της μάζας των ασθενών με φυματίωση, οι γιατροί συστήνουν έντονα να καταφύγουν σε διάφορες μεθόδους πρόληψης. Η έγκαιρη διάβαση της φθορογραφίας, της ακτινογραφίας, της ψηφιακής τομογραφίας, η επίσκεψη σε γιατρό με τις μικρότερες ασθένειες, μπορεί να αποτρέψει τη νόσο της φυματίωσης. Οι γιατροί συστήνουν έντονα να απαλλαγούμε από κακές συνήθειες - το κάπνισμα, το αλκοόλ.

Μέθοδοι θεραπείας της φυματίωσης

Η φυματίωση είναι μια σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει τους πνεύμονες και άλλα συστήματα οργάνων. Πριν από μερικές δεκαετίες, η ασθένεια θεωρήθηκε ανίατη. Η σύγχρονη ιατρική και η φθιισσιολογία βελτιώνονται διαρκώς, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί εξακολουθούν να αναζητούν νέες μεθόδους για την καταπολέμηση της φυματίωσης.

Το πρόβλημα που προκαλείται από τα βακτήρια πρέπει να επιλυθεί γρήγορα. Έτσι, μπορούν να αποφευχθούν ορισμένες συνέπειες. Η θεραπεία της φυματίωσης λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, ένα άτομο ανακάμπτει σε 2-3 μήνες.

Τύποι φυματίωσης

Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες της ασθένειας. Η ταξινόμηση των κλινικών μορφών φυματίωσης είναι μια σημαντική διαδικασία. Η φαρμακευτική αγωγή συνταγογραφείται μόνο αφού καθοριστεί ακριβής διάγνωση. Ο γιατρός θα καθορίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους, τις επιπλοκές και ακόμη και τις ιδιαιτερότητες της θεραπείας.

Υπάρχουν οι ακόλουθοι συνήθεις τύποι παθολογίας:

Αυτός ο τύπος φυματίωσης θεωρείται συχνή μορφή πρωτοπαθούς νόσου. Τις περισσότερες φορές, προχωρά χωρίς σημαντικά προβλήματα, μόνο οι εστίες μόνο θα επηρεαστούν στο σώμα. Ο ασθενής αρχίζει να παραπονιέται για αιχμηρό βήχα, αλλαγές στη φωνή και την τοξίκωση. Στον άνθρωπο, ο λεμφαδένας αυξάνεται ταχέως, το υποφυσιακό φλεβικό δίκτυο αναπτύσσεται. Η διάγνωση με ακτίνες Χ θα δώσει την ευκαιρία να διαπιστωθεί η ακριβής διάγνωση.

Αυτός ο τύπος θεωρείται επικίνδυνος, μπορεί να θεραπευτεί μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς. Η ασθένεια εξελίσσεται ταχέως καθώς τα βακτήρια εξαπλώνονται μέσω των αγγείων. Η εύρεση του προβλήματος είναι δύσκολη, τα συμπτώματα είναι παρόμοια με τον πυρετό. Ήδη αργότερα, ένα άτομο αυξάνει τον λεμφαδένα και το συκώτι. Μια ακτινογραφία θα παρουσιάσει μικρές σκοτεινές κηλίδες που μπορεί να παρατηρηθούν στον πνευμονικό ιστό.

Οι άρρωστοι άνδρες και γυναίκες διαγιγνώσκονται με νεφρικά προβλήματα. Τα συμπτώματα θα είναι πανομοιότυπα με σημεία παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Στην εκκένωση εμφανίζονται ακαθαρσίες αίματος και πύου. Η βακτηριολογική ανάλυση των ούρων, καθώς και η εξέταση αίματος θα βοηθήσουν στην καθιέρωση ακριβούς διάγνωσης.

Εάν ο χρόνος δεν ξεκινήσει τη θεραπεία, τότε δεν θα είστε σε θέση να αποτρέψετε επιπλοκές. Το πληγωμένο μέρος του σώματος θα υποφέρει ακόμα περισσότερο.

Πρόκειται για μια σύνθετη μορφή που προκαλεί θανατηφόρο αποτέλεσμα. Ένα άτομο αναπτύσσει κύφωση και άλλα προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη παράλληλα με την κύρια ασθένεια. Οι ασθενείς διαμαρτύρονται για οξύ πόνο, οίδημα και παθολογίες κινητικών λειτουργιών.

Ακόμη και οι αρθρώσεις μπορούν να υποφέρουν!

Η διαδικασία θεραπείας πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, καθώς σύντομα θα εμφανιστούν παθολογικές αλλαγές στο μυοσκελετικό σύστημα.

Διάγνωση της φυματίωσης

Υπάρχουν διάφορες προληπτικές μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της νόσου ή να καθορίσουν την ανάπτυξή της σε αρχικό στάδιο. Τα παιδιά σε διάφορα εκπαιδευτικά ή προσχολικά ιδρύματα αναγκάζονται να υποβάλλονται κάθε χρόνο στη διαδικασία Mantoux.

Ένα φάρμακο θα ενεθεί στο σώμα ενός κοριτσιού ή ενός αγοριού και σε τρεις ημέρες ο γιατρός θα ελέγξει την απόκριση του σώματος στο παθογόνο. Οι γονείς πρέπει επίσης να ενισχύσουν την ασυλία του παιδιού. Ο εμβολιασμός bzzh πραγματοποιήθηκε σε νεαρή ηλικία. Ο εμβολιασμός θα βοηθήσει το μωρό σας να αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο παθογόνο παράγοντα.

Η θετική επίδραση του εμβολίου είναι ένας εξαιρετικός προληπτικός τρόπος για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Ο επεκτατισμός του παιδιού περνάει ήδη αργότερα, δηλαδή σε επτά και δεκατέσσερα χρόνια. Ο έφηβος οργανισμός είναι επίσης ευάλωτος.

Η διάγνωση ενηλίκων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Η φλουρογραφία είναι μια υποχρεωτική ετήσια διαδικασία · σύμφωνα με τη φωτογραφία, ο γιατρός θα μπορεί να καθορίσει εάν υπάρχει ασθένεια. Η διάγνωση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας αιματολογικής ανάλυσης ή μιας επιδερμίδας. Υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα σε αυτόν τον τρόπο εντοπισμού ενός προβλήματος, οι γιατροί συχνά συγχέουν το ραβδί του Koch με πολλά άλλα παρόμοια βακτηρίδια.

Επίσης, οι γιατροί μπορούν να προσδιορίσουν την ασθένεια από την καλλιέργεια πτυέλων. Αυτή η μέθοδος δεν είναι επίσης τέλεια, αφού μόνο τα μεγαλύτερα βακτήρια θα καθοριστούν με αυτό τον τρόπο.

Φάρμακα

Ένας ενήλικας μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, αλλά είναι καλύτερο να περάσει η διαδικασία ανάκτησης υπό την επίβλεψη των γιατρών στην κλινική. Οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να αποφευχθεί αν αρχίσετε να πίνετε νωρίς το φάρμακο. Όταν παίρνετε τα χάπια, πρέπει να ακολουθείτε ορισμένες σημαντικές αρχές. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο αυστηρά σύμφωνα με τη συνταγή, πολλά φάρμακα είναι ισχυρά.

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την αντίδραση του σώματός σας, καθώς το σώμα μπορεί να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα φάρμακα.

Κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ο γιατρός θα πρέπει να προσέχει το στάδιο της φυματίωσης, τα ανθρωπομετρικά δεδομένα (ύψος και βάρος) καθώς και την ηλικία. Χάπια μπορεί να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και η κύρια αιτία της ασθένειας. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μέσα αυστηρά σύμφωνα με τη συνταγή.

Αρχικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε φάρμακα που θα σας βοηθήσουν να σταματήσετε την ανάπτυξη βακτηριδίων. Μπορεί να θεραπευτεί νωρίς, είναι σημαντικό να δούμε έναν γιατρό μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα παθολογίας. Τα δημοφιλή φάρμακα για τη θεραπεία οποιασδήποτε μορφής φυματίωσης πωλούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Δώστε προσοχή! Πολλά φάρμακα είναι τοξικά, το στομάχι σας μπορεί να υποφέρει ακόμα και από ένα χάπι.

Στους ασθενείς συνιστάται η αιθαμβουτόλη, η μεθαζίδη, η πυραζιναμίδη, η ισονιαζίδη ή η κυκλοσερίνη.

Η σωστή λειτουργία είναι μια σημαντική προϋπόθεση για τη διαδικασία ανάκτησης. Η ομοιοπαθητική θεραπεία δεν συνιστάται.

Εκτός από τα τυποποιημένα δισκία, συνιστάται η χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο, καθώς θα δράσει άμεσα στον τόπο της λοίμωξης. Ο κατάλογος των πρόσθετων φαρμάκων είναι πολύ εκτεταμένος. Μπορεί να χρειαστείτε ορμόνες ή βιταμίνες.

Παθογενετική θεραπεία

Η μέθοδος του φαρμάκου δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική. Για να θεραπεύσει και να απαλλαγούμε από τα συμπτώματα θα βοηθήσει το σύμπλεγμα, το οποίο θα εξαλείψει τη δραστηριότητα του παθογόνου. Η διαδικασία της παθογενετικής θεραπείας έχει χαρακτηριστικά.

Η λοίμωξη δεν θα εξαπλωθεί εάν ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες:

 • Ρύθμιση της διατροφής, στη διατροφή σας θα πρέπει να είναι πολλά θρεπτικά συστατικά. Τρώτε συχνά, αλλά σε μικρές μερίδες.
 • Μην ξεχάσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η φυσική αγωγή και η γυμναστική θα σας βοηθήσουν να ανακτήσετε πιο γρήγορα.
 • Εάν έχετε σοβαρή φυματίωση, προσπαθήστε να μην ξεφύγετε από το κρεβάτι.
 • Μην ξεχάσετε να πίνετε φάρμακο.

Χειρουργική επέμβαση

Μια πράξη μπορεί να συνιστάται για τη φυματίωση, καθώς η ανάκτηση με φαρμακευτική αγωγή δεν θα αποφέρει αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο να βρεθεί κάτω από ένα μαχαίρι εάν υπάρχουν νέες αναπτύξεις στο σώμα. Οι κυρωτικές και οι πολυκεϊκές βλάβες, καθώς και οι μεμονωμένες σπηλιές, είναι μια σημαντική προειδοποίηση.

Ο χρόνος πριν από τη λειτουργία δεν μπορεί να είναι! Η φυματίωση είναι πλήρως θεραπευτική, η επούλωση μετά την επέμβαση θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Οι ακτινογραφίες θεωρούνται ένας γρήγορος τρόπος για να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους. Η σύγχρονη ιατρική θα σας δώσει την ευκαιρία να εφαρμόσετε το απαραίτητο φάρμακο, το οποίο θα εισέλθει απευθείας στους πνεύμονες. Μετά τη διαδικασία, ο ιατρός πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή για να μειώσει την πιθανότητα υποτροπής.

Θεραπεία της φυματίωσης λαϊκές θεραπείες

Αρχική θεραπεία για τη φυματίωση εξακολουθεί να είναι δημοφιλής. Οι άνδρες και οι γυναίκες προσπαθούν να ξεπεράσουν τα συμπτώματα με αλόη και εισπνοή. Βοηθάει το σκόρδο, το ασβέστη και το κατσικίσιο λίπος, το λεμόνι, η σούπα σκόρδου. Οποιοδήποτε σπίτι έχει βούτυρο, μέλι ή γάλα. Χρησιμοποιήστε πρόπολη, πιείτε αυγά ορτυκιών.

Θυμηθείτε ότι μόνο ένας συνδυασμός πολλών θεραπειών είναι αποτελεσματικός.

Απαιτείται θεραπεία και ιατρική βοήθεια για τη φυματίωση. Το όνομα των απαραίτητων φαρμάκων μπορεί να διευκρινιστεί με το γιατρό, θα σας δώσει μια λίστα. Όλα τα φάρμακα πρέπει να συντονίζονται με το γιατρό, να λαμβάνουν υπόψη το βαθμό βλάβης οργάνων.

 • Αποτρίχωση με κερί.

Αυτό είναι ένα απλό φάρμακο που θα βελτιώσει την κατάσταση του ασθενούς. Η παραδοσιακή μέθοδος έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή, δεν έχει παρενέργειες. Ρίξτε 4-5 γραμμάρια προνυμφών με 50 χιλιοστόλιτρα κανονικού οινοπνεύματος.

Το μείγμα εγχύεται για 6-7 ημέρες, μετά από το οποίο είναι εντελώς έτοιμο για χρήση. Πρέπει να πίνετε δύο φορές την ημέρα. Με αυτή τη συνταγή, μπορείτε να ξεπεράσετε την αναπαραγωγή των sticks Koch.

Οι λαϊκές θεραπείες για πνευμονική φυματίωση σε παιδιά και ενήλικες είναι ποικίλες. Μπορείτε να κάνετε αυτά τα ζωμό στο σπίτι. Συνιστώνται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους πνεύμονες και το στομάχι.

Η καλή επίδραση δίνει ένα ποτό από πίτουρο βρώμης. Το προϊόν της βιομηχανίας άλεσης πρέπει να πλυθεί και να ρίξει βραστό νερό. Πολλοί προσθέτουν ζάχαρη στη γεύση. Μια εναλλακτική λύση είναι το ζεστό γάλα με το λαρδί.

 • Κοκτέιλ μελιού, εχινόκα και καρύδια.

Το μίγμα όχι μόνο θα βελτιώσει το επίπεδο ανοσίας, αλλά θα ξεπεράσει και πολλά συμπτώματα. Πάρτε το ποτό αρκετές φορές την ημέρα, είναι εντελώς ακίνδυνο. Έτσι, θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τα σημάδια της νόσου.

Ο βαθμός παραμέλησης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν συνταγογραφείται μια πορεία θεραπείας.

Μετά από μερικές εβδομάδες, η αναπνοή επιστρέφει στο φυσιολογικό, η απόδοση του συστήματος θα βελτιωθεί και η ορμονική ισορροπία δεν θα αλλάξει. Ο ασθενής δεν θα υποφέρει από έντερα, νεφρά και τα φάρμακα θα ανοσοποιήσουν τα όργανα του σώματος. Το τμήμα Intra breast θα έρθει σε τάξη.

Πρόληψη της φυματίωσης (αποτελεσματικές μέθοδοι TOP)

Διατροφή και ύπνος - αυτό το στοιχείο, το οποίο θα βοηθήσει στην αποφυγή της νόσου. Διατηρήστε τη δική σας ασυλία (σκληρύνετε, ασκήστε, μην εργάζεστε στο κρύο). Συνιστάται να παρακολουθείται η καθαριότητα, καθώς ο μπακίλλος του φυματιού διανέμεται σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Η πρόληψη ασθενειών περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες μεθόδους:

 • BCG εμβολιασμός, ο οποίος εξουδετερώνει την ανάπτυξη ορισμένων μορφών φυματίωσης.
 • Το ετήσιο πέρασμα της φθορογραφίας ή της αντίδρασης Mantoux.
 • Παρακολούθηση υγιεινής.
 • Αποφυγή καταστάσεων άγχους.
 • Έλλειψη επαφής με τους άρρωστους.
 • Αντοχή σε κρυοπαγήματα.
 • Τρώγοντας τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνες.

Φροντίστε την υγεία σας και περάστε κάθε χρόνο τη διαδικασία της υποχρεωτικής εξέτασης! Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η φυματίωση, είναι καλύτερα να σκεφτούμε εκ των προτέρων τις συνέπειες και να παρατηρούμε την πρόληψη.

Σύγχρονη στρατηγική και τακτική αντιμετώπισης της φυματίωσης

Η θεραπεία της φυματίωσης στο παρόν στάδιο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του αγώνα για την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης. Η μόλυνση μεταδίδεται κυρίως από ασθενείς με πνευμονική φυματίωση. Η εντατική θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τη φυματίωση και θα αποτρέψει την εμφάνιση νέων κρουσμάτων της νόσου. Η θεραπεία της φυματίωσης είναι μια μακρά διαδικασία. Απαιτεί έναν ασθενή με μεγάλη υπομονή και αυτοπειθαρχία. Με τη φυματίωση, όχι μόνο το πάσχον όργανο υποφέρει, αλλά ολόκληρο το σώμα ως σύνολο.

Η στρατηγική της διαδικασίας επεξεργασίας είναι η καταστολή του πληθυσμού των μυκοβακτηριδίων όσο το δυνατόν γρηγορότερα και η υποχώρηση των παθολογικών αλλαγών που προκαλούνται από τη μόλυνση.

Βασικές αρχές της αντιμικροβιακής θεραπείας στη θεραπεία της φυματίωσης

Η επικαιρότητα της έναρξης της αντιμικροβιακής θεραπείας. Αυτό θα επιτρέψει στον ασθενή να σταματήσει την έκκριση βακίλλων στα αρχικά στάδια της θεραπείας και να αποκαταστήσει το προσβεβλημένο όργανο χωρίς να βλάψει τον οργανισμό ως σύνολο.

Η θεραπεία της φυματίωσης πρέπει να είναι μακρά, μέχρι να ολοκληρωθεί η κλινική θεραπεία. Εάν ένας ασθενής έχει διαγνωστεί με προχωρημένη φυματίωση, η θεραπεία θα συνεχιστεί μέχρι να σταθεροποιηθεί η διαδικασία μόλυνσης.

Η θεραπεία της φυματίωσης πρέπει να είναι περιεκτική, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του ασθενούς και των συντρόφων:

 • έκθεση σε λοίμωξη ·
 • επιπτώσεις στο σώμα ολόκληρου του ασθενούς (ανοσοποιητικό καθεστώς) και στις παθολογικές διεργασίες που εμφανίζονται σε αυτό (παθογενετική θεραπεία).
 • μειώνοντας το επίπεδο και την εξάλειψη των συμπτωμάτων της νόσου (βήχας, πόνος κ.λπ.).
 • τοπική θεραπεία (χρήση φυσιοθεραπείας, εισπνοής κ.λπ.) ·
 • τη χρήση χειρουργικών επεμβάσεων.

Η λήψη φαρμάκων κατά της φυματίωσης πρέπει να είναι τακτική. Ακόμα και μικρά διαλείμματα οδηγούν στην ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα. Η λήψη φαρμάκων κατά της φυματίωσης πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού.

Το Σχ. 1. Αποδοχή φαρμάκων κατά της φυματίωσης υπό την επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού.

Θεραπεία της φυματίωσης με φάρμακα κατά της φυματίωσης

Στο οπλοστάσιο των γιατρών υπάρχουν περισσότερες από 11 ομάδες φαρμάκων κατά της φυματίωσης και ένα ολόκληρο οπλοστάσιο χειρουργικών τύπων θεραπείας.

Το κύριο στάδιο της θεραπείας

Στην αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας, στην εντατική φάση, επιλέγονται φάρμακα που δρουν σε ενεργά αναπαραγωγικά βακτήρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το μεγαλύτερο μέρος του Γραφείου είναι εξωκυτταρικό. Η θεραπεία της φυματίωσης σε αυτή την περίοδο διεξάγεται σε νοσοκομείο όπου οι ασθενείς βρίσκονται μέχρι τη στιγμή της απομάκρυνσης.

Στάδιο θεραπείας της φυματίωσης

Στο στάδιο της παρακολούθησης, όταν η πλειονότητα των μυκοβακτηρίων εντοπίζονται ενδοκυτταρικά και η αναπαραγωγή τους είναι αργή, συνταγογραφείται μια άλλη ομάδα φαρμάκων. Σε αυτή τη φάση, η θεραπεία πραγματοποιείται στο σπίτι υπό την επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού του ιδρύματος φυματίωσης.

Τα φάρμακα κατά της φυματίωσης χωρίζονται σε φάρμακα πρώτης και δεύτερης γραμμής (PTP).

Τα φάρμακα πρώτης γραμμής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και χαμηλής τοξικότητας. Είναι σημαντικές στη θεραπεία της φυματίωσης. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • ριφαμπικίνη
 • isoniazd, metazid, ftivazid, phenazid,
 • αμινογλυκοζίτες (καναμυκίνη, αμικακίνη, στρεπτομυκίνη),
 • αιθαμβουτόλη
 • πυραζιναμίδιο.

Τα φάρμακα δεύτερης γραμμής συνταγογραφούνται όταν ο ασθενής έχει ανεπαρκή ανοχή στα φάρμακα πρώτης γραμμής ή ανιχνεύεται αντίσταση σε αυτά. Αυτά τα φάρμακα είναι εξαιρετικά τοξικά και αναποτελεσματικά. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • φθοροκινολόνες,
 • Pasco,
 • κυκλοσερίνη,
 • προτοναμίδιο,
 • αιθιοναμίδιο
 • Καπριομυκίνη και άλλα

Το ΡΤΡ συνταγογραφείται λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του ασθενούς, τις παρενέργειες του αντιβακτηριακού φαρμάκου και την συνοδευτική παθολογία του ασθενούς. Στο θεραπευτικό σχήμα της φυματίωσης, υπάρχουν 3 ή περισσότερα ΤΑΡ. Από αυτά, δύο φάρμακα - η ριφαμπικίνη και η ισονιάδης είναι τα κύρια.

Η θεραπεία της φυματίωσης είναι πολύ πιο δύσκολο στην περίπτωση καθυστερημένης ανίχνευσης της νόσου, όταν το πάσχον όργανο είναι σημαντικά κατεστραμμένο και εμφανίστηκε απειλητικές επιπλοκές, και ο ασθενής είναι υποσιτισμένα και αναιμικοί.

Το Σχ. 2. Τα κύρια φάρμακα της πρώτης σειράς.

Φυματίωση και αντοχή πολλαπλών φαρμάκων

Με την παράτυπη εισαγωγή φαρμάκων κατά της φυματίωσης και την απουσία επαρκούς θεραπείας κατά της φυματίωσης, αναπτύσσεται η αντίσταση των μυκοβακτηρίων. Η αντίσταση στα δύο κύρια φάρμακα κατά της φυματίωσης (isoniazd και ριφαμπικίνη) ονομάζεται αντίσταση πολλαπλών φαρμάκων και είναι το Νο 1 παγκόσμιο πρόβλημα. Οι ασθενείς με ανθεκτικές σε φάρμακα μορφές της νόσου (TB-MDR) αποτελούν πηγή μόλυνσης του υγιούς πληθυσμού και των ασθενών στο νοσοκομείο της φυματίωσης και στις φυλακές.

Το οπλοστάσιο φαρμάκων για τη θεραπεία της πολυδύναμης φυματίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μικρό. Η αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων ανθεκτικών μορφών της νόσου προηγείται της αναζήτησης νέων φαρμάκων. Περισσότερες από 500 χιλιάδες περιπτώσεις TB-MDR παγκοσμίως καταγράφονται ετησίως.

Αιτίες που οδηγούν στην ανάπτυξη της MDR-TB:

 • Χρήση ακατάλληλων αγωγών χημειοθεραπείας.
 • Η χρήση αναποτελεσματικών φαρμάκων.
 • Διαλείμματα στην εισαγωγή φαρμάκων κατά της φυματίωσης και πρόωρη διακοπή της θεραπείας.

Υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται κατάλληλη θεραπεία και ο ασθενής δεν διακόπτει τη θεραπεία, οι περισσότερες περιπτώσεις MDR-TB μπορούν να θεραπευτούν.

Χειρουργική θεραπεία της φυματίωσης

Το Σχ. 3. Ο ασθενής μετά από χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες.

Η θεραπεία της φυματίωσης με τη χρήση χειρουργικών μεθόδων θεραπείας είναι ευρέως διαδεδομένη στη σύγχρονη φλεβιολογία. Οι μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας χρησιμοποιούνται όταν η φυματίωση δεν μπορεί να σταματήσει με συντηρητικές μεθόδους. Με τη βοήθειά τους, ο ασθενής θεραπεύεται γρήγορα, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του και ο κίνδυνος μόλυνσης από τους γύρω του εξαλείφεται. Συχνά, οι χειρουργικές τεχνικές χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη απειλητικών για τη ζωή συνθηκών. Ο όγκος της χειρουργικής επέμβασης στη θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης εξαρτάται από τον βαθμό καταστροφής των ιστών του οργάνου.

Υπάρχουν οι κύριοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων:

 • εκτομή - αφαίρεση μέρους ενός οργάνου,
 • Λοπεκτομή - απομάκρυνση του λοβού του πνεύμονα.
 • πνευμονεκτομή - αφαίρεση του πνεύμονα.
 • καβερνεκτομή - απομάκρυνση της παθολογικής καταστροφής της περιοχής - σπήλαια.
 • η πλευρηδεκτομή είναι ένας επανορθωτικός τύπος χειρουργικής επέμβασης. Ως αποτέλεσμα της επέμβασης, ο πνευμονικός ιστός απελευθερώνεται από το "κέλυφος" του πυκνωμένου υπεζωκότα.

Κατά την επιλογή των ασθενών για χειρουργική θεραπεία, λαμβάνεται υπόψη το μήκος της προσβεβλημένης περιοχής, η φάση της φυματιώδους διαδικασίας και η λειτουργική κατάσταση των οργάνων και συστημάτων.

Φυσικοθεραπευτικές θεραπείες για τη φυματίωση

Η φυσιοθεραπεία είναι μία από τις μεθόδους της παθογενετικής θεραπείας. Σκοπός της είναι η ενδυνάμωση (ενίσχυση) της αντιβακτηριδιακής θεραπείας, ως βάσης της θεραπείας κατά της φυματίωσης.

Στην πρώιμη ανάπτυξη της νόσου, όπου η φλεγμονή κυριαρχείται από συστατικά όπως εξίδρωση και νέκρωση (καταστροφή του πνευμονικού ιστού) δείχνει την αντιστοίχηση των UHF και EHF Therapy, θεραπεία με εισπνοές και ηλεκτροφόρηση.

Ultrasound, λέιζερ και μαγνητική θεραπεία προωθεί την απορρόφηση της φυματιώδους φλεγμονής, διεγείρουν ιστού προς ανάκτηση (αναγέννηση), επιταχύνει τις κοιλότητες αποσύνθεσης ουλές και την επούλωση των οδών κόλπων. Αυτές οι τεχνικές αποδεικνύονται ότι εφαρμόζονται μετά από 2-3 μήνες αποτελεσματικής χημειοθεραπείας.

Η μικροκυματική θεραπεία βοηθά στη μείωση των υπολειπόμενων αλλαγών και στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξασθένησης. Η χρήση αυτής της τεχνικής εμποδίζει το σχηματισμό πυκνού ινώδους ιστού, συμφύσεων και ουλών. Η θεραπεία με υπερήχους και λέιζερ είναι τα πιο δημοφιλή στη διαδικασία της θεραπευτικής διαδικασίας της φυματίωσης.

Η χρήση τεχνικών υπερήχων

Τεχνικές υπερήχων για τη φυματίωση μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο υπέρηχος για τη φυματίωση έχει αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. Ενδείξεις για τη χρήση του υπερήχου είναι η παρουσία κοιλοτήτων απόσχισης στον ιστό των πνευμόνων (κοιλοτήτων) και του φυματιδίου. Με αυτόν τον τύπο πρόσκρουσης, η κάψουλα του φυματιδίου και το πυκνό τοίχωμα της κοιλότητας χαλαρώνουν και στη συνέχεια διατίθεται η διείσδυση φαρμάκων στο κέντρο της ζημίας. Ο χρόνος έκθεσης σε υπερήχους είναι από 2 έως 6-8 λεπτά. Το αποτέλεσμα έρχεται σε 2 εβδομάδες.

Η χρήση τεχνικών λέιζερ

Η θεραπεία με λέιζερ για τη φυματίωση χρησιμοποιείται για την εντατικοποίηση των επανορθωτικών διαδικασιών και για την προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία με λέιζερ συνταγογραφείται μετά από 3 έως 4 μήνες εντατικής χημειοθεραπείας. Ο μηχανισμός δράσης μιας ακτίνας λέιζερ εξαρτάται από το μήκος κύματος, τη διάρκεια του παλμού, τη δομή του ακτινοβολημένου ιστού και την ισχύ της ροής. Στην ιατρική χρησιμοποιούνται μήκη κύματος χαμηλής συχνότητας. Υπό την επίδρασή τους, οι διεργασίες αποκατάστασης διεγείρονται μέσω της βελτιωμένης μικροκυκλοφορίας του αίματος.

Το Σχ. 4. Η χρήση της υπερηχογραφικής θεραπείας.

Ανοσοθεραπεία στη θεραπεία της φυματίωσης

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί σημαντικό συστατικό της θεραπείας της φυματίωσης, καθώς η ασθένεια χαρακτηρίζεται παραβίαση των δεικτών όλων των τμημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Τέτοια φάρμακα όπως το πολυοξονίδιο, το δετινικό και η γλουταξίμη έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως πρόσφατα. Βοηθούν στην αποκατάσταση της λειτουργίας των φαγοκυττάρων, είναι ένας ισχυρός αποτοξινωτής και αντιοξειδωτικό, σταθεροποιούν τις κυτταρικές μεμβράνες.

Η κατάλληλα επιλεγμένη θεραπεία της φυματίωσης και η απουσία διακοπών κατά τη λήψη φαρμάκων κατά της φυματίωσης καθιστούν δυνατή την επίτευξη σημαντικής επιτυχίας στη διαδικασία επούλωσης. Η επιτυχής αντιμετώπιση της πνευμονικής φυματίωσης θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τη φυματίωση και θα αποτρέψει την εμφάνιση νέων κρουσμάτων της νόσου.

Θεραπευτικές αγωγές και μέσος χρόνος ανάκτησης για πνευμονική φυματίωση

Ποιος είναι ο κίνδυνος της φυματίωσης, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμη και βίαια; Η δημοτικότητα της φυματίωσης στη Ρωσία με την ονομασία της κατανάλωσης βασίζεται στις χαρακτηριστικές φλεγμονώδεις επιδράσεις αυτής της ασθένειας, οι οποίες έχουν μολύνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα άτομο. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι το μυκοβακτηρίδιο, το οποίο ανακάλυψε ο Koch στα τέλη του 19ου αιώνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ! Η γυναίκα του περιουσιακού στοιχείου Νίνα: "Τα χρήματα θα είναι πάντοτε σε αφθονία αν τεθούν κάτω από το μαξιλάρι." Διαβάστε περισσότερα >>

Η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης σήμερα δεν είναι πολύ δύσκολη, η ανακάλυψη των αντιβιοτικών έχει αλλάξει για πάντα την κατάσταση στην ιατρική. Αλλά η θεραπεία για την πλήρη απαλλαγή των ανθρώπων από τη φυματίωση δεν έχει βρεθεί. Η απίστευτη επιβίωση του βακτηριδίου και η ικανότητά του να προσαρμόζεται στις πιο αντίξοες συνθήκες ύπαρξης, επιτρέπουν την εξάπλωση της νόσου ακόμη και μεταξύ ευημερούμενων ανθρώπων. Η θεραπεία για φυματίωση μπορεί να βασίζεται στη χρήση φαρμάκων ή δημοφιλείς συνταγές. Είναι αδύνατο να πούμε πόση πνευμονική φυματίωση αντιμετωπίζεται και αν προχωράει ταχύτερα με μια συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας.

Θεραπείες αντιμετώπισης της φυματίωσης

Το Mycobacterium tuberculosis μπορεί να είναι ευαίσθητο στη φαρμακευτική θεραπεία ή να είναι ανθεκτικό σε αυτό, κατόπιν η θεραπεία ρυθμίζεται συνεχώς. Το ανθεκτικό στα φάρμακα βακτηριακό περιβάλλον εμφανίζεται συχνότερα σε εκείνους που είναι άρρωστοι για πρώτη φορά. Οι υποτροπές είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, καθώς ο αιτιολογικός παράγοντας της φυματίωσης προσαρμόζεται γρήγορα. Η θεραπεία για τη φυματίωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια, με σύντομα μαθήματα χημειοθεραπείας με τη χρήση συνδυασμένων μέσων.

Χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία: ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη, στρεπτομυκίνη και αιθαμβουτόλη. Αυτή είναι η συνιστώμενη διαδικασία, κάθε ιατρός κάνει τις δικές του προσαρμογές ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και τη σοβαρότητα της νόσου. Η θεραπεία για την πνευμονική φυματίωση του δεύτερου σταδίου πραγματοποιείται με μειωμένη ένταση, με στόχο την εξάλειψη των εναπομενόντων βακτηριακών ιχνών στα προσβεβλημένα όργανα και τους λεμφαδένες.

Η νόσος σε πρώιμο στάδιο μπορεί να εξαφανιστεί αν το άτομο έχει ισχυρή ανοσία, ένα ισχυρό σώμα και οδηγεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Στη συνέχεια, η εστίαση της φυματίωσης έχει επιλυθεί ή ουλές. Εάν τα μυκοβακτηρίδια βλάψουν τους ιστούς και το σώμα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνο του, η ασθένεια αναπτύσσεται και εξαπλώνεται. Από τα συνηθέστερα συμπτώματα: εξαντλητικός βήχας, αίμα στα πτύελα, υπερβολική εφίδρωση, κακός ύπνος και όρεξη.

Ο ασθενής αρχίζει να χάνει γρήγορα το βάρος, συνδέεται με μια διαταραχή του πεπτικού συστήματος, τη γενική αδυναμία. Εάν ο βήχας διαρκεί πολύ, οι πνεύμονες υποφέρουν πρώτα από όλα, καταρρέοντάς τους από βακτηριακή και μηχανική πίεση. Η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης θα πρέπει να γίνεται από ειδικό: επιλέγει το απαραίτητο θεραπευτικό σχήμα ώστε οι μεταβολικές διαταραχές να μην οδηγούν σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Αυτή η ασθένεια μπορεί να σκοτώσει ένα άτομο.

Η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή ενός γιατρού στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τη διατροφή, τη λήψη βιταμινών και μετάλλων και τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με τον τρόπο θεραπείας της νόσου. Ένας ασθενής φυματίωσης απομονώνεται από ένα μικρό παιδί αν ζει μαζί. Δεδομένου ότι η ασθένεια μεταδίδεται με αερομεταφερόμενα σταγονίδια, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής. Η πρόληψη της φυματίωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε έγκυες γυναίκες, καθώς αυτή η διάγνωση θα είναι αντένδειξη στην εγκυμοσύνη.

Εναλλακτικές Θεραπείες

Πόση πνευμονική φυματίωση αντιμετωπίζεται; Είναι δύσκολο να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, αφού όλα εξαρτώνται από τον ασθενή και τα προσόντα του θεράποντος ιατρού. Στο αποζημιωμένο στάδιο της ασθένειας είναι χρήσιμη η αποκατάσταση του σανατόριου και του θέρετρου · μεταξύ των θεραπευτικών αγωγών, ο θαλάσσιος αέρας εμφανίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας. Ωστόσο, σε σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς απαγορεύονται αυστηρά να επισκέπτονται τα θέρετρα. Οι σανατόρια της Κριμαίας και του Βόρειου Καυκάσου είναι από καιρό τα καλύτερα θέρετρα για την πρόληψη της φυματίωσης. Οι λαϊκές θεραπείες δείχνουν καλά αποτελέσματα στα θεραπευτικά σχήματα αυτής της σοβαρής ασθένειας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε δημόσιους χώρους η συγκέντρωση βακτηρίων είναι περίπου 6 ή 7 χιλιάδες ανά κυβικό μέτρο. Ως εκ τούτου, οι θεραπευτές συστήνουν έντονα τη χρήση διορθωτικών μέτρων φραγμού. Δεδομένου ότι το βακτήριο φυματίωσης μεταδίδεται εύκολα με βήχα ή φτάρνισμα, είναι εύκολο να πάρετε την ασθένεια, ακόμη και στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Στο πευκοδάσος, ο αριθμός των βακτηρίων μόλις υπερβαίνει τα 300 ανά κυβικό μέτρο. Επιπλέον, πεύκα παράγει φυτοντοκτόνα, τα οποία είναι ένα φυσικό αντιβιοτικό. Το αιθέριο έλαιο πεύκου σας επιτρέπει να γεμίζετε τον αέρα με όζον. Η θεραπεία για πνευμονική φυματίωση πρέπει να συνοδεύεται από περιπάτους στο πευκοδάσος - είναι εξαιρετικά ευεργετική επίδραση στους πνεύμονες. Αλλά οι κλιματικές συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντοτε στους ασθενείς να αναπνέουν τον αέρα του δάσους.

Πώς να θεραπεύσετε μια ασθένεια χωρίς να μετακομίσετε σε άλλη περιοχή; Σε αυτή την περίπτωση, η γύρη πεύκου έρχεται στη διάσωση: μέσα σε αυτό είναι συγκεντρωμένη όλη η χρησιμότητα του πεύκου. Με χημική σύνθεση, είναι πλούσιο σε χολίνη, φώσφορο, μαγνήσιο και ασβέστιο και το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων είναι υψηλό. Πρέπει να συλλέξετε γύρη στα μέσα Μαΐου, παρακολουθώντας προσεκτικά την στιγμή της ανθοφορίας. Στην εμφάνιση, το επιθυμητό προϊόν είναι παρόμοιο με το μικρό καλαμπόκι, στο οποίο εφαρμόζεται κίτρινη γύρη. Η γύρη από αυτά τα αυτιά χρησιμοποιείται ως θεραπεία για τη φυματίωση.

Λαϊκές συνταγές - ένας βοηθητικός σύνδεσμος

Για να προετοιμάσετε το φάρμακο, πάρτε 200 γραμμάρια μέλι τριαντάφυλλο, 1 κουταλιά της σούπας. l γύρη και ανακατεύουμε καλά. Αποθηκευμένη σύνθεση στο ψυγείο, φάτε για 1 κουταλάκι του γλυκού. κάθε μέρα πριν από τα γεύματα. Το μάθημα θα πρέπει να συνεχιστεί για 60 ημέρες, τότε πρέπει να σταματήσετε, και αργότερα, αν θέλετε, να συνεχίσετε. Το μέλι πρέπει πάντα να είναι προσεκτικό, καθώς είναι πολύ ισχυρό αλλεργιογόνο. Αν το σώμα σας δεν ανέχεται μέλι, τότε γύρη σε ποσότητα 0,5 κουταλιού. μπορεί να καταναλωθεί ξηρό με νερό.

Ένας εξαντλητικός φυσαλιδώδης βήχας θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το τσάι με γύρη πεύκων. Για να παρασκευάσετε ένα θεραπευτικό ποτό, πάρτε 2 κουταλιές της σούπας γύρη, χαμομήλι και ρίζα Althea ανά 1 λίτρο νερού. Το τσάι με αυτή τη σύνθεση μπορεί να παρασκευάζεται έως και 5 φορές, στη συνέχεια τα βότανα πρέπει να ενημερώνονται.

Η Medvedka ως θεραπεία για τη φυματίωση χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Αυτό το έντομο είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος, που ζουν σε μια υγρή γη. Οι Ασιάτες ετοίμασαν και κατανάλωσαν αυτές τις αρκούδες για να ενισχύσουν την ασυλία τους. Δεδομένου ότι η θερμική επεξεργασία καταστρέφει ευεργετικές ουσίες, είναι καλύτερο να τρώτε ξηρά έντομα. Θεραπείες για πνευμονική φυματίωση είναι απροσδόκητες.

Για να πάρετε το φάρμακο, πάρτε τις αρκούδες, ξεπλύνετε και στεγνώστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Λιπαρά ξηρά έντομα σε σκόνη, είναι καλύτερα να γίνει σε ένα κεραμικό κονίαμα. Όσο πιο λεπτή είναι η σκόνη, τόσο πιο άνετα θα είναι το φαγητό. Για την πορεία αρκετά 50 g σκόνης. Για να εξουδετερώσετε τη συγκεκριμένη γεύση, αναμίξτε μια δόση σκόνης με μια κουταλιά μέλι. Για να θεραπεύσετε γρήγορα τη φυματίωση, φάτε 2 λίτρα. ένα τέτοιο μείγμα πριν από τα γεύματα. Το μέλι και τα θρεπτικά συστατικά medvedki επηρεάζουν κυρίως το πεπτικό σύστημα: μετά από μερικές ημέρες θα αισθανθείτε μια βελτίωση στην όρεξη και μια έκρηξη της ενέργειας. Το όλο μυστικό βρίσκεται στο αίμα του εντόμου: τα λευκοκύτταρα του καταστρέφουν ενεργά το περίβλημα του βακτηρίου που προκαλεί φυματίωση. Σκόνη Medvedki μπορεί να θεραπεύσει γρήγορα τη φυματίωση του αρχικού σταδίου.

Σκόρδο και αλόη με μόλυνση από φυματίωση

Το σκόρδο έχει όλες τις ιδιότητες για να γίνει αποτελεσματικός βοηθός στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Ο χυμός του είναι ένα ισχυρό αντιβιοτικό που εμποδίζει την ανάπτυξη των μυκοβακτηρίων. Στη διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 6 σκελίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω της έντονης οσμής και της γεύσης, δεν είναι πάντα ευχάριστο για τον ασθενή να τρώει ολόκληρες φέτες, οπότε είναι καλύτερο να προετοιμάσετε το βάμμα. Για να το κάνετε αυτό, πάρτε 2 σκελίδες σκόρδο, ρίξτε 200 ml νερό, αφήστε για μια ημέρα. Πίνετε 1 κουταλιά της σούπας. ποτό ανά ημέρα, την πορεία τουλάχιστον 3 μηνών. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό, καθώς ένα επιθετικό προϊόν επηρεάζει τα τοιχώματα του οισοφάγου και του στομάχου.

Μια παλιά συνταγή για τη φυματίωση περιλαμβάνει 1 κιλό βούτυρο, 5 κιλά μέλι, 500 γραμμάρια χρένο και σκόρδο. Αναμείξτε όλα τα συστατικά, κρατήστε το σε ένα λουτρό νερού μέχρι να διαλυθεί σε μια ομοιογενή μάζα, ρίξτε σε βάζα. Φάτε 1 κουταλιά της σούπας. l κεφάλαια πριν από τα γεύματα.

Στη διάγνωση της φυματίωσης, η θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθείται από γιατρό, καθώς η ασθένεια έχει πολλές αποχρώσεις και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση ανεπάρκειας της θεραπείας. Η παραδοσιακή ιατρική είναι σίγουρα ισχυρή, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις συνταγές της χωρίς να σκέφτεστε.

Από την παιδική ηλικία, όλοι γνωρίζουν πράσινα πυκνά φύλλα αλόης, αυτό το πολυλειτουργικό φυτό βοηθάει από μια ποικιλία ασθενειών. Η αλόη δεν προστατεύει από τη φυματίωση, καθώς η αντοχή της δεν είναι αρκετή για να καταστρέψει το κέλυφος ενός επιβλαβούς βακτηρίου. Αλλά το φυτό βοηθά το σώμα να ενισχύσει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο επιταχύνει την αποκατάσταση. Οι βιταμίνες και τα αμινοξέα που περιέχονται στην αλόη κορεσμούν το σώμα των ασθενών και αποκαθιστούν τις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται λόγω του συνόλου της λήψης αντιφλεγμονωδών και ανακουφιστικών πόνων φυσικών συστατικών. Για να πάρετε το φάρμακο, πάρτε ένα θρυμματισμένο μεγάλο φύλλο φυτών αλόης, συνδυάστε σε μια κατσαρόλα με 3 λίτρα. μέλι και 1 κουταλιά της σούπας. καθαρό νερό. Εξατμίστε το μείγμα για 2 ώρες μέχρις ότου εξομαλυνθεί. Στη συνέχεια, ψύξτε το μείγμα και από την επόμενη ημέρα, αρχίστε να παίρνετε 1 λίτρο. πριν από τα γεύματα, αλλά όχι περισσότερο από 3 φορές την ημέρα. Το μάθημα διαρκεί συνήθως 2 μήνες.

Ξύδι και καλαμπόκι λίπος

Το οξικό οξύ μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φυματίωσης, καθώς έχει επίδραση στη μυκοβακτηριακή μεμβράνη του αιτιολογικού παράγοντα της φυματίωσης. Άμεσα 6% λύση του ξύδι μηλίτη μηλίτη καταστρέφει το ραβδί του Koch σε μια ώρα.

Για ανθρώπινη χρήση, το προϊόν είναι ασφαλές, οι μέθοδοι θεραπείας για φυματίωση με χρήση ξυδιού σε διαφορετικές συγκεντρώσεις συνταγογραφούνται από τους γιατρούς εναλλακτικής ιατρικής υπό αυστηρή επίβλεψη. Βοηθάει στην δερματίτιδα, τους μυκητιακούς ερεθισμούς, την υπερβολική εφίδρωση, κλπ. Ωστόσο, το ξίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με διαταραχές του γαστρεντερικού σωλήνα.

Για να παρασκευάσετε το φάρμακο με βάση το ξύδι, πάρτε 2 λίτρα. ξύδι σε συγκέντρωση 9%, κουταλιά μέλι και χρένο τριμμένο σε λεπτό τρίφτη (120 g). Όλα τα ανακατεύουμε μέχρι ομαλή, αν είναι απαραίτητο, προσθέστε μέλι στο μείγμα ήταν παχύ.

Το θεραπευτικό μείγμα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως. Πάρτε 1 κουτ. πριν από τα γεύματα, αλλά όχι περισσότερο από 3 φορές την ημέρα. Όταν τελειώσει ολόκληρο το μείγμα μιας δεδομένης ποσότητας συστατικών, η πορεία της θεραπείας πρέπει να σταματήσει. Επαναλάβετε ότι είναι δυνατή μόνο μετά από μερικές εβδομάδες, ανάλογα με τις συστάσεις του γιατρού.

Για να αντιμετωπίσετε τα βότανα φυματίωσης, χρησιμοποιήστε τη συνταγή της οξικής εισπνοής. Πάρτε 2 κουταλιές της σούπας. l ξύδι και διαλύεται σε 1 κουταλιά της σούπας. βραστό νερό.

Ρίξτε σε μια βολική για πιάτα εισπνοής και αναπνεύστε το διάλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για το βράδυ, καθώς βοηθά στη μείωση της εφίδρωσης και την ανακούφιση από πυρετό βήχα.

Μια αποθήκη ευεργετικών στοιχείων που περιέχονται στο λίπος του καλαμποκιού μπορεί να θεραπεύσει έναν φυματιώδη βήχα κατά τη σύνθετη θεραπεία. Το λίπος Badger που προστίθεται στο ζεστό γάλα απαλά περιβάλλει τα τοιχώματα του οισοφάγου, του λαιμού και του στομάχου, επιτρέποντας στις ευεργετικές ουσίες να απορροφούνται αργά και να εργάζονται για τη βελτίωση του σώματος. Οι γιατροί συμφωνούν ότι είναι ένα μοναδικό φάρμακο για ξηρό βήχα και πνευμονικά προβλήματα. Ένας μεγάλος αριθμός και μια μοναδική επιλογή χρήσιμων ουσιών επιτρέπουν στο προϊόν αυτό να αποκαλείται ανεκτίμητο.

Τι να επιλέξετε όταν υπάρχει απειλή φυματίωσης: η θεραπεία με φάρμακα ή λαϊκές θεραπείες εξαρτάται από τον ασθενή και τον γιατρό του.

Όλα εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων εισόδου που είναι διαθέσιμα, ποια είναι η κατάσταση του σώματος, ποιος γιατρός ασχολείται με τη θεραπεία και πόσο επιθυμεί ο ασθενής να αναρρώσει. Πολλά φάρμακα βοηθούν στη φυματίωση, αλλά ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί προσεκτικά μια δίαιτα και μια ημερήσια αγωγή - αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό από το φάρμακο και τη φροντίδα.