Άλλες διάμεσες πνευμονικές παθήσεις (J84)

Αποκλείεται:

 • προκαλούμενη από φάρμακο διάμεση πνευμονοπάθεια (J70.2-J70.4)
 • ενδιάμεσο εμφύσημα (J98.2)
 • ασθένειες των πνευμόνων που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70)
 • λεμφοειδής διάμεση πνευμονίτιδα που προκαλείται από ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] (Β22.1)

Πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση

Διάχυτη πνευμονική ίνωση

Η κυψελιδική κυψελίδα (κρυπτογενής)

Ιδιοπαθητική πνευμονική ίνωση

Κοινή διάμεση πνευμονία

Εξαιρούνται: πνευμονική ίνωση (χρόνια):

 • που προκαλούνται από την εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνών ή ατμών (J68.4)
 • που προκαλείται από την ακτινοβολία (J70.1)

Διάμεση πνευμονία NOS

Στη Ρωσία, η διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης (ICD-10) υιοθετήθηκε ως ενιαίο κανονιστικό έγγραφο για την αντιμετώπιση της εμφάνισης ασθενειών, των αιτιών των δημόσιων κλήσεων σε ιατρικά ιδρύματα όλων των τμημάτων και των αιτιών θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην ιατρική περίθαλψη σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας της 27ης Μαΐου 1997. №170

Η έκδοση μιας νέας αναθεώρησης (ICD-11) σχεδιάζεται από την ΠΟΥ το 2022.

J84.1 Άλλες διάμεσες πνευμονικές παθήσεις με ίνωση

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ομίλου RLS ®. Η κύρια εγκυκλοπαίδεια των ναρκωτικών και φαρμακείο ποικιλία του ρωσικού Διαδικτύου. Βιβλίο αναφοράς φαρμάκων Το Rlsnet.ru παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε οδηγίες, τιμές και περιγραφές φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών συσκευών, ιατρικών συσκευών και άλλων προϊόντων. Το φαρμακολογικό βιβλίο αναφοράς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη μορφή απελευθέρωσης, φαρμακολογική δράση, ενδείξεις χρήσης, αντενδείξεις, παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, μέθοδο χρήσης ναρκωτικών, φαρμακευτικές εταιρείες. Το βιβλίο αναφοράς για τα ναρκωτικά περιέχει τιμές για φάρμακα και προϊόντα της φαρμακευτικής αγοράς στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας.

Η μεταφορά, αντιγραφή, διανομή πληροφοριών απαγορεύεται χωρίς την άδεια της RLS-Patent LLC.
Κατά την αναφορά σε ενημερωτικό υλικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.rlsnet.ru, απαιτείται αναφορά στην πηγή πληροφοριών.

Είμαστε σε κοινωνικά δίκτυα:

© 2000-2018. ΕΓΓΡΑΦΗ MEDIA RUSSIA ® RLS ®

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η εμπορική χρήση των υλικών δεν επιτρέπεται.

Πληροφορίες που προορίζονται για επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Τι είναι η πνευμονική σκλήρυνση των πνευμόνων - πώς να το θεραπεύσετε, τα συμπτώματα και τα σημεία

Η σκλήρυνση στο πνευμονικό σύστημα οδηγεί σε συμπτώματα αναπνευστικής ανεπάρκειας. Εάν δεν αντιμετωπίσετε τη νόσο, ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής και θανάτου αυξάνεται, γεγονός που μειώνει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Τα συμπτώματα και η θεραπεία για πνευμονική πνευμονική ίνωση συζητούνται παρακάτω.

Τι είναι αυτό

Η πνευμονική σκλήρυνση αναφέρεται στην παθολογική αντικατάσταση του πνευμονικού ιστού με άλλους τύπους δομών, η οποία προκαλεί προβλήματα αναπνοής λόγω της μείωσης της περιοχής που είναι υπεύθυνη για την απορρόφηση του αέρα.

Με παρατεταμένες πνευμονικές και βρογχικές παθολογίες, στα όργανα αυτά εμφανίζεται σταδιακά ο σχηματισμός των εκδηλώσεων. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή διευκολύνεται από τακτική εισπνοή αέρα μολυσμένου με σωματίδια σκόνης, τοξικές δυσάρεστες οσμές, καρδιακές παθήσεις και πνευμονία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται πνευμονική πνευμονική ίνωση, όταν ο πνευμονικός ιστός υφίσταται σκλήρυνση, δηλαδή την απώλεια της λειτουργικότητάς του.

Τα συμπτώματα αυτής της νόσου εμφανίζονται σε ενήλικες διαφορετικής ηλικίας, συνήθως σε άνδρες. Η επιβράδυνση της εξέλιξης της πνευμονικής σκλήρυνσης απαιτεί ειδική θεραπεία και τήρηση προληπτικών μέτρων.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί η πνευμο-σκλήρυνση, τότε στο σοβαρό στάδιο επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής, οδηγώντας σε καρδιακά προβλήματα και άλλες επιπλοκές.

Κωδικός ICD-10

Η πνευμονική σκλήρυνση ανήκει στην κατηγορία J84

Ταξινόμηση

Για την ευκολία κατανόησης του τρόπου αντιμετώπισης της νόσου, είναι συνηθισμένο να το διαιρέσετε σε διάφορους τύπους.

Η πρώτη ταξινόμηση είναι από το πόσο κοινή πνευμονική σκλήρυνση πνεύμονα είναι:

 1. Η ίνωση αναφέρεται στην ταυτόχρονη παρουσία πνευμονικού και συνδετικού ιστού.
 2. Για τη σκλήρυνση συμπεριλαμβάνεται η κατάσταση της μετάβασης δομών ιστού στο συνδετικό.
 3. Η κίρρωση αναφέρεται σε μια σοβαρή μορφή με διάγνωση σφραγίσεως στο υπεζωκότα και τα πνευμονικά αγγεία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια αισθητή επιπλοκή της αναπνευστικής διαδικασίας.

Ένας άλλος τύπος ταξινόμησης είναι ανάλογα με τον τόπο όπου βρίσκεται το κέντρο:

 • Στην κορυφαία πνευμονική σκλήρυνση, ο πολλαπλασιασμός των αντισυμβατικών ιστών παρατηρείται στην άνω περιοχή του πνεύμονα.
 • Η ριζική μορφή χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της παθολογίας στη ριζική ζώνη.
 • Βασικά - σημαίνει αλλαγές στις βασικές περιοχές.
Μια άλλη διαίρεση γίνεται από το πόσο διαδεδομένο είναι στο προσβεβλημένο όργανο. Στην πνευμοσκλήρωση, διακρίνεται ένας εστιακός και διάχυτος τύπος, ανάλογα με το εάν επηρεάζεται ένας πνεύμονας ή και οι δύο. Η διάχυτη μορφή απαιτεί επείγουσα θεραπεία και σημαίνει αμφίπλευρη ασθένεια, με μεγάλη πιθανότητα κυστικών σχηματισμών, προβλήματα με τη διατροφή του πνευμονικού ιστού, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του μεγέθους τους.

Λόγοι

Η πνευμο-σκλήρυνση του πνεύμονα συμβαίνει συχνότερα ως επιπλοκή χρόνιων παθήσεων του πνευμονικού-βρογχικού συστήματος. Αναφέρουμε ποιες ασθένειες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο:

 1. Λοιμώδης φλεγμονή του πνευμονικού ιστού, για παράδειγμα, με φυματίωση.
 2. Χρόνια βρογχίτιδα.
 3. Συνεχής παραμονή σε σκονισμένα δωμάτια, τα οποία συνδέονται συχνά με τις συνθήκες εργασίας. Για να αποφύγετε σοβαρά συμπτώματα και σύνθετη θεραπεία, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
 4. Αλλεργικές αντιδράσεις στα αναπνευστικά όργανα.
 5. Τραυματισμοί στο στήθος που οδηγούν σε αλλαγή στη γεωμετρία των πνευμόνων.
 6. Κληρονομικά αίτια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πνευμο-σκλήρυνση εμφανίζεται ως επιπλοκή της βρογχίτιδας ή της πνευμονίας.

Συμπτώματα

Τα σημάδια της πνευμονικής σκλήρυνσης στους ανθρώπους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή της - διάχυτη ή εστιακή. Τα συμπτώματα αυτών είναι η ήπια δύσπνοια, η κατάσταση του ασθενούς είναι γενικά ικανοποιητική.

Η διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση αντιστοιχεί στο ακόλουθο σύνολο συμπτωμάτων:

 • Οι επιθέσεις ισχυρού βήχα, που συνοδεύεται από την απελευθέρωση των πτυέλων, στα οποία υπάρχουν στοιχεία που μοιάζουν με πύον.
 • Ο ασθενής αντιμετωπίζει συνεχώς δυσφορία, ζάλη, αδυναμία στους μυς.
 • Στα βάθη του στήθους ορατό πόνο.
 • Η παρουσία βαθιάς κατάθλιψης. Στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης μιας διάχυτης μορφής, εμφανίζεται μόνο με κινήσεις και φορτία. Εάν η πάθηση δεν αντιμετωπιστεί, τότε θα παρατηρηθεί περαιτέρω δύσπνοια ακόμα και στην πρηνή θέση.
 • Κυάνωση του δέρματος, λόγω της έλλειψης παροχής οξυγόνου σε αυτά.
 • Τα συμπτώματα της πνευμονικής ανεπάρκειας, παρόμοια με την επίθεση του βρογχικού άσθματος, όταν δεν μπορείτε να εισπνεύσετε.
 • Εάν η θεραπεία της διάχυτης πνευμο-σκλήρυνσης δεν πραγματοποιηθεί, τότε με την πάροδο του χρόνου υπάρχει παραμόρφωση της θωρακικής γεωμετρίας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημάδια οζιδίων στα άκρα των δακτύλων.
 • Εάν υπάρχει βρογχοσκόπηση, δηλαδή μια μη αναστρέψιμη επέκταση ενός συγκεκριμένου μέρους των βρόγχων, τότε το άτομο βήχει αίμα και πυώδες εξίδρωμα.
Η πνευμο-σκλήρυνση χαρακτηρίζεται από συμπτώματα αβαθούς και ταχείας αναπνοής λόγω της υψηλής τοποθέτησης του διαφράγματος, η οποία εξηγείται από τη μείωση της εσωτερικής περιοχής των πνευμόνων και των παραμορφώσεων στο βρογχικό δέντρο.

Εάν η ασθένεια εξελίσσεται, τότε υπάρχει συμφόρηση στον πνευμονικό χώρο και επέκταση της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς. Σε σοβαρή μορφή, ένα άτομο απειλείται με καρδιακή ανεπάρκεια, το οποίο απαιτεί πρόσθετη προφυλακτική θεραπεία και μπορεί να επηρεάσει άμεσα το προσδόκιμο ζωής. Η επιπλοκή αυτή εκδηλώνεται με συμπτώματα οίδημα.

Διαγνωστικά

Ο κύριος τρόπος που ανιχνεύεται η πνευμονική σκλήρυνση είναι η ακτινογραφία θώρακα. Η εικόνα δείχνει σαφώς όλες τις αλλαγές στις δομές ιστών. Εάν η ασθένεια έχει μόλις αρχίσει, τότε η εστίαση των αλλαγών θα είναι μόνο σε ένα σημείο · με την έναρξη της παθολογίας, η ακτινογραφία θα παρουσιάσει πολλαπλές πληγείσες περιοχές.

Ένας άλλος τρόπος για να διευκρινιστεί η διάγνωση είναι η διεξαγωγή λειτουργικών πνευμονικών εξετάσεων. Παρουσιάζουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά η διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση αντιστοιχεί σε μια σημαντική απόκλιση από τον κανόνα, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά.

Εάν η ασθένεια σχετίζεται με εμφύσημα ή βρογχίτιδα, υπάρχει παραβίαση της αγωγιμότητας του αέρα, που οδηγεί σε υποξαιμία, που σημαίνει χαμηλό κορεσμό αίματος με οξυγόνο.

Εάν είναι απαραίτητο, η βρογχοσκόπηση, η βρογχοσκόπηση, η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση.

Πώς να θεραπεύσετε

Ο θεράπων ιατρός που εμπλέκεται στη θεραπεία της πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης είναι ένας πνευμονολόγος. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος ειδικός, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον θεραπευτή. Η τακτική της θεραπείας καθορίζεται από το στάδιο της ασθένειας και την ασθένεια του υποβάθρου, η συνέπεια της οποίας είναι η εν λόγω πνευμονική βλάβη.

Δεν γίνεται ειδική θεραπεία για πνευμονική σκλήρυνση, διότι για να θεραπευτεί ένας ασθενής, απαιτείται η εξάλειψη της αιτίας της παθολογίας. Σε μέτρια μορφή, η κύρια θεραπευτική κατεύθυνση είναι η διατήρηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε κανονικό επίπεδο και η ελαχιστοποίηση των παραγόντων που οδηγούν σε αύξηση των συμπτωμάτων.

Ένα άλλο πράγμα διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση, η οποία είναι αρκετά δύσκολο να θεραπευτεί, επειδή Οι ιατρικές διαδικασίες αποτελούνται από το ακόλουθο σύνολο μέτρων:

 1. Αντιμικροβιακή συνταγοποίηση.
 2. Αυξημένη απόχρωση με βρογχοδιασταλτικά.
 3. Εάν είναι απαραίτητο, οι βρόγχοι υποβάλλονται σε αποστράγγιση.
 4. Υποστηρίξτε την καρδιακή λειτουργία με καρδιακή φαρμακευτική αγωγή και προφύλαξη.

Σε περίπτωση ήπιας πνευμονικής ανεπάρκειας, γίνεται ένα σύνολο φυσικοθεραπευτικών διαδικασιών. Εάν η αναπνοή είναι αδύνατη, τότε δεν μπορεί να αποφευχθεί η χειρουργική θεραπεία.

Θεραπευτικές λαϊκές θεραπείες

Η παραδοσιακή ιατρική μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη θεραπεία, η οποία απαιτεί έγκριση από το γιατρό σας. Για να αντιμετωπιστεί η πνευμοσκλήρωση με λαϊκές μεθόδους, μπορείτε να εφαρμόσετε συνταγές για την πρόληψη του βρογχικού άσθματος ή της βρογχίτιδας:

 • Βρώμη σπόρων ρίχνουμε ένα λίτρο ζεστού ζεστού νερού και τοποθετούμε σε θερμομόνωση. Μετά την ψύξη και το φιλτράρισμα, πάρτε λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Πλύνετε σχολαστικά τα αποξηραμένα φρούτα και αφήστε τα σε νερό για αρκετές ώρες. Μετά από αυτό, τα φάτε. Τα εμποτισμένα ξηρά φρούτα έχουν διουρητικό και καθαρτικό αποτέλεσμα, καθαρίζοντας ολόκληρο το σώμα και τα αναπνευστικά όργανα.

Χρησιμοποιώντας λαϊκές θεραπείες, θα πρέπει να θυμάστε για τους περιορισμούς των επιπτώσεών τους, καθώς και την ανάγκη για ακριβή διάγνωση.

Τι θα συμβεί εάν δεν αντιμετωπιστεί

Εξετάστε τον κίνδυνο πνευμονικής σκλήρυνσης των πνευμόνων, εάν δεν το αντιμετωπίζετε, εάν επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής.

Υπάρχουν δύο κύριες παθολογικές συνέπειες της νόσου: καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια. Αυτή η επιπλοκή παρατηρείται σε παραμελημένες καταστάσεις όταν ο κατεστραμμένος πνεύμονας έχει την εμφάνιση ενός πορώδους σφουγγαριού και δεν εκπληρώνει τη λειτουργία του για απορρόφηση οξυγόνου και κορεσμό του αίματος μαζί του.

Σε συνθήκες όπου η ασθένεια διατηρείται υπό έλεγχο και ένας αγώνας διεξάγεται μαζί της, δεν υπάρχει άμεση επίδραση στο προσδόκιμο ζωής. Αλλά στην αντίθετη περίπτωση, μετά από λίγο ο ασθενής θα αντιμετωπίσει καρδιακή προσβολή ή θα ανυπεράσσει αβοήθητα και θα τον βοηθήσει μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ανάνηψης.

Συντάκτης: editor site, ημερομηνία 23 Απριλίου 2018

Iv. Πνευροσκλήρωση;

ICD-10

J43. Εμφύσημα

Συντομογραφία: Ε.- εμφύσημα.

Επιδημιολογία.

Το πνευμονικό εμφύσημα ανιχνεύεται στο 4% των ασθενών και στους άνδρες εμφανίζεται 2 φορές συχνότερα από ό, τι στις γυναίκες. Ο κίνδυνος εμφάνισης εμφυσήματος είναι υψηλότερος σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα), ειδικά μετά από 60 χρόνια.

Πρωτογενής διάχυτη Ε. Ι. αναπτύσσεται κυρίως σε άνδρες ώριμης ηλικίας, μερικές φορές σε αγόρια (γενετικά καθορισμένη μορφή). Οι καταγγελίες για δύσπνοια εμφανίζονται συνήθως σε ηλικία 45 ετών. Οι ασθενείς συνήθως έχουν ασημένια σωματική διάπλαση, έλλειψη σωματικού βάρους.

Δευτερεύουσα διάχυτη Ε. Ι. παρατηρήθηκε συχνότερα σε άνδρες ηλικιωμένων και γεροντικών ηλικιών που πάσχουν από αποφρακτική χρόνια βρογχίτιδα. Συχνά είναι υπέρβαροι.

Στις παθολογικές μελέτες σε ¼ άτομα 80 ετών και άνω, εντοπίζονται σημάδια εμφυσήματος.

Ταξινόμηση και αιτιολογία.

Ε. Φως διακρίνεται λόγω:

 • πρωτογενής (συγγενής, μπορεί να αναπτυχθεί στους ανεπαρκείς πνεύμονες).
 • δευτερογενής (που εμφανίζεται στο υπόβαθρο διάφορων πνευμονικών νόσων, η συχνότερη είναι η χρόνια βρογχίτιδα, το βρογχικό άσθμα).

Ανάλογα με το βαθμό βλάβης:

 • διάχυτη - μπορεί να επηρεάσει όλους τους πνευμονικούς ιστούς.
 • εντοπιστεί - αναπτύσσεται σε περιορισμένη περιοχή.

Αιτιολογία:

1. πρωτογενής - η επίδραση των τοξικών αερολυμάτων, του καπνού του τσιγάρου στους μη προσβεβλημένους πνεύμονες),

2. δευτερογενής - μια επιπλοκή χρόνιων βρογχικών παθήσεων (χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα).

3. Επανελληνική (γεροντική) - το αποτέλεσμα αλλαγών που συνδέονται με την ηλικία.

Παθογένεια και παθολογική ανατομία.

Με μια μακρά, μη αντιρροπούμενη πορεία του EL, αναπτύσσεται ένας ταύρος στην περιοχή των τελικών τμημάτων των βρογχιολών. Το Bullae είναι μια λεκάνη με λεπτό τοίχωμα μεγέθους από 1 έως 10-15 cm ή περισσότερο, που βρίσκεται κάτω από τον υπεζωκότα. Ο πνεύμονας Bulla συχνά εντοπίζεται στα άνω μέρη των πνευμόνων.

Κλινική εικόνα.

 • Το κύριο παράπονο είναι η δύσπνοια με εκτεταμένη εκπνοή, οι ασθενείς αναπνέουν με κλειστά χείλη, φουσκώνουν τα μάγουλά τους ("ρουφηξιά").
 • Το στήθος του βαρελιού, η επέκταση του ανώτερου και κατώτερου ορίου των πνευμόνων.
 • Κάτω το κατώτερο όριο του πνεύμονα.
 • Perkutorno κουδούνι ήχο.
 • Auscultation - εξασθενημένη ("βαμβακερή") αναπνοή.
 • Κυάνωση, πρήξιμο του προσώπου.

Επιπλοκές:

 • πνευμονική υπέρταση
 • αυθόρμητος πνευμοθώρακας.

Διαφορική διάγνωση.

Διαφορική διάγνωση E. l. που διεξάγεται με άλλες ασθένειες που συνοδεύονται από δύσπνοια, όπως πνευμονική θρομβοεμβολή, πρωτογενής πνευμονική υπέρταση, διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση.

Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 551 της 21ης ​​Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση του προτύπου περίθαλψης ασθενών με πνευμονικό εμφύσημα (εξειδικευμένο νοσηλευτικό κέντρο).

 • Συλλογή αναισθησίας και καταγγελιών.
 • Οπτική μελέτη.
 • Περίπατος.
 • Κρουστά.
 • Auscultation.
 • Μέτρηση του αναπνευστικού ρυθμού.
 • Μέτρηση της περιφέρειας του θώρακα.
 • Δρυς: ορισμός των λευκοκυττάρων, τύπος λευκοκυττάρων, ESR, αιμοσφαιρίνη, αιμοπετάλια.
 • Ακτινογραφία των πνευμόνων.
 • FER μελέτη.
 • Υπερηχογραφική εξέταση των πνευμόνων.
 • CT σάρωση της θωρακικής κοιλότητας.
 • Σπινθηρογραφία του πνεύμονα.
 • ECG

Διαγνωστική αξία των πρόσθετων μεθόδων έρευνας.

 • KLA: ερυθροκύτταρα, αυξημένη αιμοσφαιρίνη.
 • Ακτινογραφία των πνευμόνων: αυξημένη διαφάνεια των πεδίων των πνευμόνων.
 • Σπιρογραφία: μείωση του VC, FZHEL.
 • ΗΚΓ: απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά.

Πνευμοκλυσμός - παθολογική αντικατάσταση του πνευμονικού ιστού με συνδετικό ιστό, ως αποτέλεσμα φλεγμονωδών ή δυστροφικών διεργασιών στους πνεύμονες, συνοδευόμενη από παραβίαση ελαστικότητας και ανταλλαγής αερίων στις πληγείσες περιοχές.

Επιδημιολογία.

Η πνευμο-σκλήρυνση μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, πιο συχνά αυτή η πνευμονική νόσο εμφανίζεται στους άνδρες.

Ταξινόμηση της πνευμονικής σκλήρυνσης.

Ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας της αντικατάστασης του πνευμονικού παρεγχύματος από τον συνδετικό ιστό, απελευθερώνεται:

 • ίνωση - περιορισμένες σφικτές μεταβολές του παρεγχύματος των πνευμόνων, εναλλασσόμενες με τον ευαίσθητο πνευμονικό ιστό.
 • σκλήρυνση (ίδια πνευμο-σκλήρυνση) - συμπύκνωση και αντικατάσταση του πνευμονικού παρεγχύματος με συνδετικό ιστό.
 • η κίρρωση είναι μια ακραία περίπτωση πνευμονικής σκλήρυνσης, που χαρακτηρίζεται από την πλήρη αντικατάσταση των κυψελίδων.

Σύμφωνα με την επικράτηση στους πνεύμονες η πνευμο-σκλήρυνση μπορεί να είναι:

 • περιορισμένη (τοπική, εστιακή) ·
 • διάχυτη.

Αιτιολογία.

Συνήθως πνευμοσκλήρωση συνοδεύει την πορεία ή είναι το αποτέλεσμα κάποιων πνευμονικών νόσων:

 • λοιμώδη, ιογενή και αναπνευστική πνευμονία, φυματίωση, μυκητιάσεις,
 • ΧΑΠ, χρόνια βρογχίτιδα.
 • ατελεκτάση του πνεύμονα, παρατεταμένη μαζική πλευρίτιδα.
 • πνευμονοκονίαση που προκαλείται από την εισπνοή βιομηχανικών αερίων και σκόνης, τραυματισμούς από την ακτινοβολία,
 • αλλεολίτιδα (ινώδης, αλλεργική).
 • πνευμονική σαρκοείδωση.
 • βρογχικά ξένα σώματα.
 • τραυματισμοί και τραυματισμοί του στήθους και του πνευμονικού παρεγχύματος.
 • κληρονομική πνευμονική νόσο.

Η ανάπτυξη της πνευμονικής σκλήρυνσης μπορεί να προκληθεί από ανεπαρκή όγκο και αποτελεσματικότητα της αντιφλεγμονώδους θεραπείας για αυτές τις ασθένειες.

Η πνευμο-σκλήρυνση μπορεί επίσης να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα αιμοδυναμικών διαταραχών στο σύστημα της πνευμονικής κυκλοφορίας. (ως συνέπεια μιτροειδούς στένωσης, καρδιακής ανεπάρκειας της αριστερής κοιλίας, πνευμονικού θρομβοεμβολισμού), ως αποτέλεσμα ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρόσληψης τοξικών πνευμονιοτρόπων φαρμάκων, σε ασθενείς με μειωμένη ανοσολογική αντιδραστικότητα.

Παθογένεια και παθολογική ανατομία.

Οι μηχανισμοί ανάπτυξης και μορφών πνευμονικής σκλήρυνσης οφείλονται στις αιτίες της. Ωστόσο, κοινή σε όλες τις αιτιολογικές μορφές πνευμο-σκλήρυνσης είναι ο πολλαπλασιασμός του συνδετικού ιστού στους πνεύμονες που προκαλεί παραμόρφωση των βρόγχων, οξεία παγίδευση και συρρίκνωση του πνευμονικού ιστού. Οι πνεύμονες γίνονται χωρίς αέρα και συρρικνώνονται σε μέγεθος.

Κλινική εικόνα.

 • Περιορισμένη πνευμο-σκλήρυνση δεν ενοχλεί συνήθως τους ασθενείς, μερικές φορές σημειώνεται ελαφρά βήχα με ελαφρά πτύελα. Όταν παρατηρείται στην πληγείσα πλευρά μπορεί να ανιχνευθεί απόσυρση του θώρακα.
 • Διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση συμπτωματικά εκδηλώθηκε δύσπνοια- αρχικά κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, και αργότερα - σε ηρεμία. Δέρμα με κυανό σκιά. Χαρακτηριστικό σημάδι της αναπνευστικής ανεπάρκειας στην πνευμονική σκλήρυνση είναι σύμπτωμα των δακτύλων του Ιπποκράτη (με τη μορφή κουνουπιών). Συμπτώματα της κίρρωσης του πνεύμονα: οξεία παραμόρφωση του θώρακα, ατροφία των μεσοπλεύριων μυών.
 • Η απότομη εξασθένιση της αναπνοής, οι υγρές και ξηρές ραβδώσεις, ο ήχος κρουστών είναι βαρετός πάνω από την πληγείσα περιοχή ή διάχυτα.

Επιπλοκές της πνευμονικής σκλήρυνσης.

 • πνευμονική καρδιά,
 • χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
 • την προσθήκη φλεγμονωδών παθήσεων των πνευμόνων.
 • εμφύσημα.

Διαφορική διάγνωση.

Διαφορική διάγνωση πνευμο-σκλήρυνσης και κολλαγόνο, σαρκοείδωση, μεταστάσεις κακοήθων όγκων στους πνεύμονες, βρογχίτιδα, φυματίωση.

Διαγνωστική αξία των πρόσθετων μεθόδων έρευνας.

 • Η ακτινογραφία των πνευμόνων: η μείωση του μεγέθους του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, η ενίσχυση, η δικτυωτή σύνδεση και η βρόγχη του πνευμονικού μοτίβου, τα πνευμονικά πεδία των κατώτερων τμημάτων έχουν τη μορφή πορώδους σπόγγου ("κυψελιδικός πνεύμονας").
 • Η βρογχοσκόπηση, η βρογχοσκόπηση, η αξονική τομογραφία των πνευμόνων και η μαγνητική τομογραφία πραγματοποιούνται για να αναλυθεί η κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από πνευμονική σκλήρυνση.

Διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση: συμπτώματα και θεραπεία

Διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση - τα κύρια συμπτώματα:

 • Αδυναμία
 • Ζάλη
 • Πόνος στο στήθος
 • Διαταραχή ύπνου
 • Δύσπνοια
 • Απώλεια βάρους
 • Κόπωση
 • Ξηρός βήχας
 • Υγρός βήχας
 • Ελαφρύς
 • Κυάνωση του δέρματος
 • Θωρακική δυσπλασία
 • Συριγμός κατά την αναπνοή
 • Πρωινή βήχα
 • Πάχυνση των δακτύλων
 • Διατροφική μυϊκή ατροφία

Η διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση είναι μια δευτερογενής παθολογία για την οποία ο πολλαπλασιασμός του συνδετικού ιστού στον πνεύμονα είναι χαρακτηριστικός. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας, η λειτουργία αυτού του σώματος είναι μειωμένη. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η ασθένεια σχηματίζεται στο πλαίσιο της εμφάνισης φυματίωσης ή πνευμονίας, βρογχίτιδας ή φλεβικής στάσης. Ωστόσο, οι κλινικοί ιατροί αναγνωρίζουν άλλους παράγοντες που προδιαθέτουν.

Η συμπτωματική εικόνα δεν είναι συγκεκριμένη, γι 'αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι ασθένειες επηρεάζουν αρνητικά τους πνεύμονες. Από αυτό προκύπτει ότι η βάση της κλινικής είναι δύσπνοια και βήχας, ευαισθησία και δυσφορία στο στήθος, γρήγορη κόπωση και κυάνωση του δέρματος.

Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων, αλλά η βάση αποτελείται από ενόργανες διαδικασίες, καθώς και χειρισμούς που πραγματοποιούνται απευθείας από τον πνευμονολόγο.

Θεραπεία της διάχυτης πνευμονικής σκλήρυνσης λαμβάνεται χωρίς χειρουργική επέμβαση, δηλαδή φάρμακα, φυσιοθεραπευτικές διαδικασίες και χρήση λαϊκών θεραπειών.

Στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νοσημάτων, μια τέτοια διαταραχή δεν έχει το δικό της νόημα, αλλά ανήκει στην κατηγορία "άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες". Έτσι, ο κωδικός ICD-10 θα είναι - J84.

Αιτιολογία

Μια τέτοια ασθένεια είναι συνέπεια της εμφάνισης ευρέος φάσματος παθολογικών διεργασιών, στο πλαίσιο των οποίων η διαδικασία της εξάπλωσης του συνδετικού ιστού στους πνεύμονες αντικαθιστά την κανονική επένδυση αυτού του οργάνου και διακόπτει την ανταλλαγή αερίων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία της πνευμονικής σκλήρυνσης μπορεί να είναι:

 • πλευρίτιδα και φυματίωση.
 • χρόνια βρογχίτιδα ή πνευμονία.
 • οποιαδήποτε βλάβη στο πνευμονικό παρέγχυμα.
 • φλεβική συμφόρηση, η οποία, με τη σειρά της, αναπτύσσεται στο πλαίσιο συγγενούς ή δευτερογενούς καρδιακής ανεπάρκειας.
 • θωρακικό τραυματισμό.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται η πιθανότητα επιρροής της γενετικής προδιάθεσης.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφορες μορφές μιας τέτοιας νόσου, καθένα από τα οποία έχει τους δικούς της προδιαθεσικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η βάση μη ειδικής μολυσματικής διάχυτης πνευμονικής ίνωσης είναι:

 • βακτηριακή, αναρρόφηση ή απόστημα φλεγμονής των πνευμόνων.
 • βρογχιεκτασία;
 • βλάβη του πνευμονικού ιστού ενός ξένου αντικειμένου.
 • αιμονοπνευμοθώρακας.
 • πνευμονικό έμφρακτο.

Η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τύπου διάχυτης πνευμονικής σκλήρυνσης προωθείται από:

 • μυκητιακή πνευμονία.
 • ήττα των πνευμόνων με εχινοκοκκίαση.
 • σύφιλη;
 • αρνητικές επιπτώσεις των παρασίτων ·
 • διαδεδομένη φυματίωση.
 • μη ειδική βρογχίτιδα.

Η τοξική μορφή της νόσου συμβαίνει λόγω της έκθεσης:

 • βιομηχανικές εκπομπές ·
 • υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου και όζοντος.
 • smog;
 • καπνό του καπνού.

Η πνευμονιοκονωτική ασθένεια προκαλείται από:

 • σιλικόνη;
 • τάλκωση;
 • αμιάντωση;
 • τη βηρυλίωση και άλλες επαγγελματικές αλλοιώσεις αυτού του οργάνου.

Παρουσιάζονται αιτίες κυψελοειδούς πνευμονικής σκλήρυνσης:

Ο δυσψλαστικός τύπος νόσου είναι πιο κοινός κατά τη διάρκεια:

Οι προκάτοχοι της καρδιαγγειακής πνευμο-σκλήρυνσης είναι:

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις είναι γεμάτη με συμπίεση και μείωση του όγκου του προσβεβλημένου οργάνου. Επιπλέον, οι πνεύμονες καθίστανται χωρίς αέρα και χάνουν την κανονική δομή τους, και αυτό συμβάλλει στην εμφάνιση σκληρωτικών αλλαγών στα τοιχώματα των βρόγχων.

Ταξινόμηση

Οι πνευμονολόγοι αποφασίζουν να διακρίνουν τέτοιους τύπους ασθένειας:

 • εφαρμοσμένη πνευμο-σκλήρυνση - η πρωτογενής βλάβη βρίσκεται στο άνω μέρος του πνεύμονα και είναι συνέπεια της βρογχίτιδας.
 • βασική πνευμο-σκλήρυνση - αυτό σημαίνει ότι οι μη φυσιολογικοί ιστοί βρίσκονται στη βάση του πνεύμονα. Εμφανίζεται συχνότερα λόγω πνευμονίας.
 • διάμεση πνευμο-σκλήρυνση - ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι ιστοί που περιβάλλουν τους βρόγχους, τα αγγεία και τα διασωληνωτά διαφράγματα είναι ευαίσθητα στις παθολογικές αλλαγές. Είναι συχνά μια επιπλοκή της διάμεσης πνευμονίας.
 • τοπική πνευμο-σκλήρυνση - είναι μικρής εστιακής και μεγάλης εστίασης.
 • εστιακή πνευμο-σκλήρυνση - που σχηματίζεται σε περιπτώσεις καταστροφής του πνευμονικού παρεγχύματος, η οποία οφείλεται στην εμφάνιση ενός αποστήματος ή φυματικής βλάβης στον ιστό του πνεύμονα.
 • περιβρογχική πνευμο-σκλήρυνση - σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται αλλαγές στους ιστούς των πνευμόνων κοντά στους βρόγχους και αυτό βασίζεται στη χρόνια βρογχίτιδα.
 • ριζική πνευμο-σκλήρυνση, η οποία συμβάλλει στην πορεία φλεγμονωδών ή δυστροφικών διεργασιών.
 • καθαρή πνευμο-σκλήρυνση.

Η διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά των παραπάνω τύπων παθολογίας.

Με βάση τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου είναι:

 • ηλικία - διαγιγνώσκεται στους ηλικιωμένους και αναπτύσσεται σε σχέση με τη στασιμότητα, που συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια της πνευμονικής υπέρτασης. Τις περισσότερες φορές διαγιγνώσκονται σε άνδρες με χρόνια εμπειρίας από το κάπνισμα.
 • μετά τη φυματίωση.
 • βακτηριακή και μολυσματική?
 • μεταπνευμονική;
 • τοξικό?
 • άσθμα;
 • φλεγμονώδης;
 • λεμφογενής;
 • atelectatic;
 • ανοσοποιητικό.

Επίσης απομονώνονται μονές ή αμφοτερόπλευρες πνευμονικές αλλοιώσεις

Συμπτωματολογία

Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του, η ασθένεια μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έκφραση οποιωνδήποτε σημείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει μια μικρή εκδήλωση αυτών των συμπτωμάτων:

 • ξηρό βήχα, συχνά το πρωί.
 • δυσκολία στην αναπνοή, αλλά μόνο μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα.
 • γενική αδυναμία και αδιαθεσία.
 • διαταραχή του ύπνου;
 • διαλείπον πόνο στον πόνο στο στήθος.
 • κόπωση;
 • απώλεια βάρους.

Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, τα συμπτώματα συμπληρώνονται από τις ακόλουθες κλινικές εκδηλώσεις:

 • επίμονος υγρός βήχας.
 • συριγμός κατά την αναπνοή?
 • αυξημένο πόνο στο στήθος.
 • έντονη ζάλη.
 • αδικαιολόγητη αδυναμία.
 • κυτταρική, δηλ. την γαλαζωπή απόχρωση του δέρματος.
 • πάχυνση των δακτύλων, το οποίο ονομάζεται σύμπτωμα των "κουνουπιών"?
 • παραμόρφωση του στέρνου, γίνεται σχήμα βαρελιού.
 • δυσκολία στην αναπνοή ακόμη και σε κατάσταση πλήρους ανάπαυσης.
 • αρρυθμίες;
 • ατροφία των μεσοπλεύριων μυών.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των μη λειτουργικών ιστών, τόσο πιο έντονη είναι η σοβαρότητα των συμπτωμάτων της διάχυτης πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την υποκείμενη ασθένεια.

Διαγνωστικά

Στο διαγνωστικό σχέδιο, τα στοιχεία της οργανικής εξέτασης του ασθενούς έχουν τις πιο πολύτιμες πληροφορίες · ωστόσο, πρώτα απ 'όλα, ο πνευμονολόγος πρέπει να διεξάγει ανεξάρτητα:

 • μελετώντας το ιστορικό της νόσου - να εντοπίσει την ασθένεια που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας παρόμοιας παθολογίας?
 • συλλογή και ανάλυση της ιστορίας της ανθρώπινης ζωής - να διαπιστώσει το γεγονός του εθισμού στις κακές συνήθειες ή τη διείσδυση ενός ξένου αντικειμένου.
 • μια λεπτομερή εξέταση του ασθενούς, κατά την οποία αξιολογείται το σχήμα του στήθους και η κατάσταση του δέρματος, καθώς και η ακρόαση με ένα στηθοσκόπιο.
 • συνέντευξη ασθενούς - αυτό είναι απαραίτητο ώστε ο γιατρός να μπορεί να καθορίσει την ένταση με την οποία εκφράζονται τα κλινικά σημεία της διάχυτης πνευμονικής ίνωσης.

Παρουσιάζονται οι διαδραστικές διαγνωστικές διαδικασίες:

 • Ακτίνων Χ και πνευμονικών υπερήχων.
 • βρογχογραφία και αγγειοπλημονογραφία.
 • CT και MRI του προσβεβλημένου οργάνου.
 • σπινθηρογραφία εξαερισμού.
 • σπιρομετρία και πνευμο-πνευματογραφία.
 • πλεισματολογία και βρογχοσκόπηση ·
 • διαβρογχική πνευμονική βιοψία.

Οι εργαστηριακές μελέτες στοχεύουν στην εφαρμογή γενικής και βιοχημικής ανάλυσης αίματος, δειγμάτων PCR και καλλιέργειας βακτηριακών πτυέλων.

Κατά τη διάρκεια της διαφορικής διάγνωσης, η διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση διακρίνεται από τέτοιες παθήσεις:

Θεραπεία

Το σχήμα θεραπείας γίνεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή και εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον αιτιολογικό παράγοντα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις είναι συντηρητικό. Πρώτα απ 'όλα, οι ασθενείς παρουσιάζουν φαρμακευτική αγωγή, και συγκεκριμένα:

 • αποχρεμπτικά?
 • φάρμακα που αραιώνουν το φλέγμα.
 • βρογχοσπασμολυτικά που βοηθούν στην καταπολέμηση της δύσπνοιας.
 • καρδιακές γλυκοσίδες - για την αποκατάσταση της φυσιολογικής κυκλοφορίας του αίματος.
 • γλυκοκορτικοειδή.
 • αντιμικροβιακούς παράγοντες.
 • ανοσοτροποποιητές.

Μεταξύ των φυσικοθεραπευτικών διαδικασιών, οι πιο αποτελεσματικοί είναι:

 • υπερηχογράφημα.
 • εισπνοή ·
 • διαθερμία;
 • UHF;
 • βρογχοκυψελιδική πλύση.
 • θεραπεία οξυγόνου.

Επιπλέον, η θεραπεία της διάχυτης πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει την εφαρμογή:

 • αναπνευστικές ασκήσεις;
 • Θεραπεία άσκησης.
 • θεραπευτικό μασάζ στο στήθος.

Μην απαγορεύσετε τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής - για την παρασκευή φαρμακευτικών αφεψημάτων και εγχύσεων χρήση:

 • τσουκνίδες;
 • φασκόμηλο?
 • αλόη?
 • μπουμπούκια σημύδας?
 • λουλούδια από λινάρι?
 • παντζάρια;
 • agave;
 • αποξηραμένα φρούτα.

Η θεραπεία με λαϊκές θεραπείες πρέπει να εγκριθεί από τον θεράποντα ιατρό, διαφορετικά δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιδείνωση του προβλήματος και ο αυξημένος κίνδυνος σχηματισμού συνεπειών.

Πρόληψη και πρόγνωση

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη της νόσου, συνιστάται να ακολουθείτε αυτούς τους απλούς κανόνες:

 • εγκαταλείπουν εντελώς το αλκοόλ και τον καπνό ·
 • περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους.
 • να αποτρέπονται οι τραυματισμοί στο στήθος και η διείσδυση ξένων αντικειμένων στους βρόγχους.
 • σωστή εφαρμογή φαρμακευτικών ουσιών, ακολουθώντας αυστηρά τις συστάσεις του κλινικού ιατρού.
 • εξάλειψη της αλληλεπίδρασης με πνευμονοτοξικές ουσίες ·
 • να προβαίνετε σε έγκαιρη διάγνωση και εξάλειψη των παθολογιών που οδηγούν σε διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση - για αυτό πρέπει να υποβληθείτε σε πλήρη προληπτική εξέταση σε ιατρικό ίδρυμα αρκετές φορές το χρόνο.

Η πρόγνωση της διάχυτης πνευμονικής σκλήρυνσης υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα της υποκείμενης παθολογίας. Ο θάνατος οφείλεται συχνά στην ανάπτυξη επιπλοκών όπως το σύνδρομο πνευμονικής καρδιάς, η προσθήκη δευτερογενούς βακτηριακής λοίμωξης, η πνευμονιομυκητίαση και η φυματίωση.

Αν νομίζετε ότι έχετε διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση και τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν αυτή την ασθένεια, τότε ο πνευμονολόγος σας μπορεί να σας βοηθήσει.

Προτείνουμε επίσης τη χρήση της υπηρεσίας διαγνωστικής ασθένειας σε απευθείας σύνδεση, η οποία επιλέγει τις πιθανές ασθένειες με βάση τα συμπτώματα που έχουν εισαχθεί.

Η πνευμονική σκλήρυνση είναι μια παθολογική διαδικασία αντικατάστασης του πνευμονικού ιστού με συνδετικό ιστό. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται εξασθένηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Συνήθως, οι κλινικοί γιατροί δεν θεωρούν αυτή την παθολογική διαδικασία ως ανεξάρτητη νοσολογική μορφή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η πνευμο-σκλήρυνση των πνευμόνων είναι είτε μια επιπλοκή των παθολογιών που ήδη προχωρούν στο σώμα, είτε αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα των δυσμενών επιδράσεων ενδογενών παραγόντων.

Η χρόνια πνευμονία είναι μια φλεγμονή των πνευμόνων, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της οποίας επηρεάζονται οι μαλακοί ιστοί του οργάνου. Έχει ένα τέτοιο όνομα, καθώς η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και χαρακτηρίζεται από περιόδους παροξυσμών και αποστάτες συμπτωμάτων.

Η μυοκαρδίτιδα είναι ένα γενικό όνομα για φλεγμονώδεις διεργασίες στον καρδιακό μυ ή στο μυοκάρδιο. Η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί στο υπόβαθρο διαφόρων λοιμώξεων και αυτοάνοσων αλλοιώσεων, έκθεση σε τοξίνες ή αλλεργιογόνα. Υπάρχει πρωταρχική φλεγμονή του μυοκαρδίου, που αναπτύσσεται ως ανεξάρτητη ασθένεια και δευτερογενής, όταν η καρδιακή παθολογία είναι μία από τις κύριες εκδηλώσεις της συστηματικής νόσου. Με την έγκαιρη διάγνωση και τη σύνθετη θεραπεία της μυοκαρδίτιδας και των αιτιών της, η πρόγνωση για ανάκαμψη είναι η πιο επιτυχημένη.

Η λευκοκυττάρωση είναι η αλλαγή στο απόλυτο επίπεδο των λευκοκυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος ενός ατόμου. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από μετατόπιση προς τα αριστερά της φόρμουλας των λευκοκυττάρων. Σύμφωνα με το ICD-10, η λευκοκυττάρωση δεν είναι μια ασθένεια, αλλά μια ιδιότυπη αντίδραση του σώματος στο σύνολό της στην αρνητική επίδραση ορισμένων παραγόντων (μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ασθένειας, με λήψη τροφής, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μετά την παράδοση κλπ.). Η ταχεία ανάπτυξη των λευκοκυττάρων στο αίμα ή στα ούρα είναι ένα από τα σημαντικά διαγνωστικά σημεία.

Η εχινοκοκκίαση είναι μια παρασιτική ασθένεια που είναι κοινή στους ανθρώπους. Σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι άνισα κατανεμημένη. Συχνές περιπτώσεις νοσηρότητας σημειώνονται στις χώρες όπου επικρατεί η γεωργική δραστηριότητα. Ο Echinococcus μπορεί να επιτεθεί σε οποιοδήποτε όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Η εχινοκοκκίαση αναπτύσσεται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Με την άσκηση και την ηρεμία, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν χωρίς ιατρική.

Πνευμονική πνευμο-σκλήρυνση - τι είναι;

Η παθολογική ανάπτυξη του συνδετικού ιστού ονομάζεται σκλήρυνση. Τι είναι πνευμονική πνευμονική ίνωση; Αυτή η εξάπλωση του μη λειτουργούντος ιστού στους πνεύμονες, ο οποίος οδηγεί στο σχηματισμό βλαβών που δεν είναι σε θέση να ανταλλάξουν φυσικό αέριο. Σε περίπτωση ασυνήθιστων παθήσεων που σχετίζονται με την αναπνοή, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει χωρίς συμπτώματα. Η αναγέννηση των ιστών εξαπλώνεται γρήγορα, οι πνεύμονες γίνονται πυκνότεροι και αλλάζουν τη δομή.

Η διάγνωση της πνευμονικής σκλήρυνσης;

Τι είναι η πνευμονική πνευμονική ίνωση και πώς είναι επικίνδυνη; Η παθολογία προκαλείται συχνά από φλεγμονώδεις, δυστροφικές διεργασίες στους πνεύμονες. Ως αποτέλεσμα, ο ιστός του πνεύμονα είναι συμπιεσμένος και τσαλακωμένος, οι βρόγχοι παραμορφώνονται. Αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη και συνεχώς εξελίσσεται. Το προσβεβλημένο όργανο μειώνεται σημαντικά. Η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου αναπηρία ή ακόμα και θάνατο.

Περισσότεροι από 50 χρονών άντρες είναι άρρωστοι, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι καταστρεπτικές διεργασίες, η συσσώρευση βλέννας, ο εξασθενημένος αερισμός των πνευμόνων οδηγεί σε γενική πείνα με οξυγόνο στο σώμα. Η έλλειψη οξυγόνου προκαλεί την ανάπτυξη άλλων ασθενειών.

Ταξινόμηση της πνευμονικής σκλήρυνσης

Για να κατανοήσουμε τη διαδικασία που συμβαίνει στους πνεύμονες, χρησιμοποιούμε την ταξινόμηση της πνευμονικής σκλήρυνσης (κωδικός ICD-10: J84) σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Η θεραπεία για διάφορες μορφές της ασθένειας δεν είναι διαφορετική. Όταν η θεραπεία λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Αλλαγές στη δομή των ιστών

Συμπίεση λόγω του πολλαπλασιασμού του συνδετικού ιστού.

Το αρχικό στάδιο, προχωρώντας στη σκλήρυνση.

Ισχυρές αλλαγές ιστού - παραμόρφωση, υπερανάπτυξη τριχοειδών αγγείων, βρογχίλια.

Η παθολογία εξελίσσεται μεταξύ των τμημάτων του σώματος, παρατηρείται με λύκο, σκληρόδερμα.

Πάχυνση των τοιχωμάτων των κυψελίδων με φλεγμονή και πνευμονία.

Εντοπισμός των εστιών γύρω από τους βρόγχους, που προκαλούνται από σοβαρή βρογχίτιδα.

Πάχυνση και παραμόρφωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων με αγγειίτιδα, στασιμότητα αίματος.

Απώλεια ελαστικότητας και ανάπτυξη της παθολογίας στις βασικές περιοχές.

Ενίσχυση του μοτίβου των ιστών στα βασικά τμήματα.

Η εμφάνιση ενός ή πολλαπλών ουλών σύνδεσης.

Επηρεάζει το τμήμα των οργάνων, που προκαλείται από την απόφραξη του βρόγχου, της αρτηρίας.

Η απόφραξη ή η πνευμονία επηρεάζει τον λοβό του πνεύμονα.

Η θέση των εστιών σε όλα τα τμήματα, ομοιόμορφη βλάβη του σώματος.

Η παρουσία διαφορετικού εντοπισμού των βλαβών. Σπάνια συναντήθηκε.

Γιατί η πνευμονική βλάβη αναπτύσσεται και πώς αναπτύσσεται

Η διάγνωση της πνευμονικής σκλήρυνσης συμβαίνει ως αποτέλεσμα ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Ο προσδιορισμός της αιτίας της πνευμονικής σκλήρυνσης συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού θεραπείας και στη διακοπή της ανάπτυξης αλλοιώσεων.

Αιτίες που οδηγούν σε εστιακή ή τοπική ανάπτυξη ιστών:

 • διάμεσες νόσοι (βλάβες τριχοειδών ως αποτέλεσμα της κυψελίτιδας, πνευμονία, σκλήρυνση κατά της φυματίωσης, σαρκοείδωση, ερυθηματώδης λύκος).
 • αιμοδυναμικές παθολογίες (εξασθένηση ροής αίματος).
 • πνευμονοκονίαση (που προκαλείται από εισπνοή σκόνης που προκαλεί ερεθισμό της βλεννογόνου μεμβράνης, πνευμονικό οίδημα).
 • ασθένειες των βρόγχων (περίπλοκη βρογχίτιδα κατά την οποία η βλεννογόνος μεμβράνη των πνευμόνων γίνεται φλεγμονή, πυκνώνει).
 • λοιμώδεις νόσοι (γρίπη, σταφυλόκοκκος, μυκοπλάσμα, χλαμύδια, Ε. coli, παράσιτα).
 • τραυματισμοί στο θώρακα (τραυματισμοί που καταστρέφουν τον πνευμονικό ιστό).
 • συγγενείς παθήσεις (κυστική ίνωση, συγγενείς ανωμαλίες) ·
 • πλευρίτιδα (φλεγμονή της πνευμονικής μεμβράνης λόγω τραυματισμού, λοίμωξη).
 • θρομβοεμβολισμός (κλείσιμο του αγγείου με θρόμβο αίματος).
 • χρήση ορισμένων φαρμάκων ·
 • ξένα σώματα (μπορεί να σχηματιστεί τοπική πνευμονική σκλήρυνση όταν ένα μικρό αντικείμενο εισέρχεται στους βρόγχους).
 • έκθεση στην ακτινοβολία.
 • δηλητηριώδη αέρια ·
 • ιδιοπαθή πνευμο-σκλήρυνση (με ανεξήγητη αιτία).

Συμπτώματα της νόσου

Τα συμπτώματα της πνευμονικής σκλήρυνσης εξαρτώνται από την ταχύτητα ανάπτυξης της νόσου. Οι τοπικές διεργασίες συχνά δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα, μερικές φορές υπάρχει βήχας με λιγοστά πτύελα. Η ασθένεια συχνά προχωρά ως μέρος ή συνέπεια άλλης ασθένειας.

Με μέτρια διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση παρατηρούνται δύσπνοια, κυανοτικός (κυανοτικός) τόνος δέρματος, δάκτυλα με τη μορφή ραβδιών τυμπάνου, χρόνια βρογχίτιδα, κολλήσεις στο στήθος. Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

 • δραστική απώλεια βάρους.
 • αδυναμία;
 • κόπωση;
 • πόνο στο στήθος.
 • φλεγμονή του φλεβικού σωλήνα.
 • αυξημένο καρδιακό παλμό.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων καθορίζεται από την περιοχή της βλάβης των πνευμόνων που είναι ορατή στην ακτινογραφία. Φορείς πνευμονικής σκλήρυνσης οδηγούν σε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, φλεγμονή, εμφύσημα.

Οι επιπλοκές επηρεάζουν όχι μόνο το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και την καρδιά. Συχνές παρατηρούμενες επιδράσεις της πνευμονικής σκλήρυνσης:

 • πνευμονική καρδιά (πάχυνση του καρδιακού μυός);
 • οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις.
 • αναπνευστική ανεπάρκεια.

Πώς να διαγνώσετε πνευμονική σκλήρυνση;

Αν υποπτεύεστε ότι η πνευμονική σκλήρυνση θα πρέπει να απευθύνεται σε πνευμονολόγο, με μετα-φυματίωση και μετα-σωληναριακή πνευμο-σκλήρυνση - στο τμήμα της φυματίωσης. Ο γιατρός θα εξετάσει τον ασθενή για μια προκαταρκτική διάγνωση. Κατά τη συλλογή της ιστορίας δώστε προσοχή στα εξής:

 • μειώνοντας τα όρια του πνεύμονα.
 • κωφός ήχος κρουστών?
 • σκληρή αναπνοή.
 • αλλαγές στο στήθος.
 • γρήγορο παλμό και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωση, διεξάγετε τέτοιες οργανικές μελέτες των πνευμόνων:

 • Ακτινογραφία (δείχνει μείωση, μετατόπιση και μείωση του οργάνου, αλλαγές στο πνευμονικό πρότυπο).
 • σπειρογραφία (καταγράφει τη μείωση του όγκου του αέρα και την ταχύτητά του στους πνεύμονες) ·
 • CTG, MRI (ενημερωτικές, αλλά δαπανηρές διαδικασίες, βοηθούν να δείτε μικρές αλλαγές)?
 • βρογχοσκόπηση (με τη βοήθεια της εισαγωγής κάμερας, επιτρέπει να δείτε την παθολογία της βλεννογόνου μεμβράνης)

Επιπρόσθετα, εκτελείται πλήρης τεστ αίματος και ούρων, ΗΚΓ, βιοχημική και ανοσολογική εξέταση αίματος, doppler και ηχοκαρδιογράφημα και βακτηριολογική ανάλυση πτυέλων.

Θεραπεία πνευμονικής σκλήρυνσης

Μετά την ταυτοποίηση των συμπτωμάτων και την παράδοση της διάγνωσης, ο πνευμονολόγος θα συνταγογραφήσει θεραπεία. Η διαδικασία στους πνεύμονες είναι μη αναστρέψιμη. Πώς να θεραπεύσετε την πνευμο-σκλήρυνση; Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να εξαλείψει τα αίτια, να καταπολεμήσει την πνευμονική ανεπάρκεια και να συμπεριλάβει την πρόληψη των επιπλοκών.

Η πνευμονική ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με φάρμακα που χρησιμοποιούν βρογχοδιασταλτικά, βλεννολυτικά, γλυκοκορτικοστεροειδή, φάρμακο Eglonil. Μπορείτε να πάρετε το φάρμακο μόνο με την άδεια του γιατρού σας. Εάν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές. Οι μάσκες οξυγόνου βοηθούν στην αποτελεσματική αποκατάσταση της αναπνοής και στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπνοής. Σε σοβαρές μορφές της νόσου, ενδείκνυται η νοσηλεία σε νοσοκομείο και ακόμη και η μεταμόσχευση οργάνων. Μετά τη μεταμόσχευση, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε 5 χρόνια.

Η εξάλειψη της αιτίας της σκλήρυνσης είναι απαραίτητη για την πρόληψη του πολλαπλασιασμού του παθολογικού ιστού. Ανάλογα με την πρωταρχική ασθένεια, χρησιμοποιούνται αυτές οι θεραπευτικές μέθοδοι:

 • αντιβιοτική θεραπεία.
 • φάρμακα για τη φυματίωση.
 • αντιπαρασιτικά φάρμακα.
 • χειρουργική αφαίρεση καρδιακών παθήσεων,
 • αποστράγγιση κοιλοτήτων αποστήματος.
 • κυτταροστατικά και κορτικοστεροειδή.

Η πρόληψη της πνευμονικής σκλήρυνσης και των επιπλοκών της βοηθά στην πρόληψη της ανάπτυξης της παθολογίας. Για αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό να περιορίσετε τη σωματική άσκηση, να κάνετε θεραπευτικό μασάζ, να κολλήσετε σε μια δίαιτα, να σταματήσετε το κάπνισμα, να διαγνώσετε και να θεραπεύσετε την πάθηση εγκαίρως.

Μια νέα μέθοδος είναι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Τι είναι αυτό; Η εισαγωγή των ενδοφλέβιων βλαστικών κυττάρων τους κατευθύνει με αίμα στα άρρωστα όργανα, όπου τα κύτταρα βοηθούν στην αντικατάσταση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη.

Για τη θεραπεία της διάχυτης πνευμο-σκλήρυνσης χρησιμοποιείται και λαϊκές θεραπείες με απορροφήσιμες, αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αυτό το αφέψημα, εγχύσεις φαρμακευτικών βοτάνων - αλόη, ευκάλυπτος, διαδοχή, μπουμπούκια σημύδας, φασκόμηλο, χαμομήλι, τσουκνίδα, αποξηραμένα φρούτα με προσθήκη μελιού.

Η πνευμο-σκλήρυνση είναι μεταδοτική; Ο ασθενής δεν είναι επικίνδυνος για τους άλλους, επειδή η παθολογία δεν είναι μολυσματική. Η ασθένεια μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ασθένεια των βρόγχων και των πνευμόνων. Η πρόγνωση της πορείας της νόσου εξαρτάται από το ρυθμό εξέλιξης των αλλαγών. Η πνευμο-σκλήρυνση μπορεί να σταματήσει με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να τηρεί αυστηρά τις συστάσεις του γιατρού και να έχει υγιεινό τρόπο ζωής.

Πνευμονική πνευμο-σκλήρυνση: αιτίες, συμπτώματα και μέθοδοι θεραπείας

Οι παρατεταμένες πνευμονικές και βρογχικές νόσοι οδηγούν στο σχηματισμό ουλών συνδετικού ιστού. Οι ίδιες αλλαγές συμβαίνουν όταν εισπνέονται σκόνη και τοξικές ουσίες, στάσιμη πνευμονία και καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτό προκαλεί σκλήρυνση του ιστού του πνεύμονα και την εμφάνιση ορισμένων χρόνιων παθήσεων.

Πνευροσκλήρυνση των πνευμόνων: τι είναι αυτό;

Η πνευμονική σκλήρυνση είναι μια παθολογική διαδικασία που αντικαθιστά τον κανονικό ιστό του πνεύμονα με τον συνδετικό ιστό.

Σε αυτή την περίπτωση, η αναπνευστική λειτουργία διαταράσσεται, το μέγεθος της αναπνευστικής επιφάνειας μειώνεται. Η ασθένεια συμβαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, οι άνδρες αρρωσταίνουν πιο συχνά.

Πνευροσκλήρυνση των πνευμόνων Φωτογραφία ακτίνων Χ

Η πνευμονική σκλήρυνση των πνευμόνων ταξινομείται σύμφωνα με πολλά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη συχνότητα εκπομπής:

 • Ίνωση Ταυτόχρονα, ο πνευμονικός και ο συνδετικός ιστός εμφανίζονται ταυτόχρονα.
 • Σκλήρυνση Ο ιστός του πνεύμονα πηγαίνει σε συνδετικό.
 • Κίρρωση. Το πιο σοβαρό στάδιο, είναι η σφράγιση του υπεζωκότα, τα αιμοφόρα αγγεία, η αναπνευστική διαδικασία διαταράσσεται.

Επίσης, μοιράζεστε αυτήν την ασθένεια ανάλογα με τη θέση της βλάβης:

 • Η κορυφαία πνευμο-σκλήρυνση - ο συνδετικός ιστός αναπτύσσεται στο άνω μέρος του οργάνου.
 • Ραδιενεργή πνευμο-σκλήρυνση - στην περίπτωση αυτή, ο πολλαπλασιασμός του ιστού στη ρίζα του πνεύμονα.
 • Βασική πνευμοσκλήρυνση - ο ιστός του πνεύμονα αντικαθίσταται από τον συνδετικό ιστό στα βασικά μέρη του οργάνου.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο βαθμοί εξάπλωσης της νόσου - εστιακής και διάχυτης.

Εάν η ασθένεια εξαπλωθεί στα δύο όργανα, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι διάχυτη πνευμονική πνευμονική ίνωση. Κατά κανόνα, αυτή η μορφή μπορεί να προκαλέσει κυστικούς σχηματισμούς, ο ιστός των πνευμόνων παίρνει λιγότερη διατροφή και οι πνεύμονες μειώνονται σε μέγεθος.

Οι αιτίες πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης

Αυτή η ασθένεια στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα πνευμονικών παθήσεων ή επιπλοκών μετά από αυτές.

Οι πιο κοινές αιτίες είναι:

 • Λοίμωξη που φουσκώνει πνευμονικό ιστό, φυματίωση.
 • Χρόνια βρογχίτιδα και φλεγμονές.
 • Μεγάλη διαμονή σε δωμάτια με μολυσμένο αέρα, για παράδειγμα, στη δουλειά.
 • Φλεγμονές που προκαλούνται από διάφορα αλλεργιογόνα.
 • Ασθένεια του πνεύμονα Beck;
 • Πνευμονικός τραυματισμός.
 • Μεροληψία.

Μια κοινή αιτία της ανάπτυξης αυτής της ασθένειας δεν θεραπεύεται τελικά φλεγμονώδεις διεργασίες στους πνεύμονες: βρογχίτιδα, πνευμονία.

Συμπτώματα πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης

Η κλινική εξαρτάται από τη μορφή: διάχυτη ή εστιακή. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από μέτρια δύσπνοια και ικανοποιητική κατάσταση.

Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι χαρακτηριστικά της διάχυτης πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης:

 1. Δύσπνοια. Στη διάχυτη μορφή, δεν εμφανίζεται αμέσως, στο αρχικό στάδιο, αυτό συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν η ασθένεια εξελίσσεται, η αναπνοή υπάρχει ακόμα και σε ηρεμία.
 2. Βήχας, πολύ ισχυρός, με εκκρίσεις, όπως πτύελα αναμεμειγμένα με πύο.
 3. Η συνεχής αδυναμία, η κόπωση, μπορεί να αισθάνονται ζάλη.
 4. Υπάρχει σταθερή πόνος στο στήθος.
 5. Το δέρμα γίνεται μπλε χρώμα.
 6. Ένα άτομο μπορεί να χάσει βάρος, χωρίς να αλλάξει τη διατροφή σας.
 7. Το στήθος παραμορφώνεται σταδιακά και τα φάγανες των δακτύλων παχύνονται στα άκρα και γίνονται παρόμοια με τα βαρέλια.
 8. Πνευμονική ανεπάρκεια.

Η παρουσία βρογχιεκτασίας συνοδεύεται από αιμόπτυση και πυώδη πτύελα. Οι ινώδεις αλλαγές στον ιστό του πνεύμονα εκδηλώνονται με επιφανειακή, ταχεία αναπνοή, υψηλή θέση του διαφράγματος (λόγω της μείωσης του μεγέθους των πνευμόνων) και παραμόρφωση του βρογχικού δένδρου.

Η πρόοδος της νόσου οδηγεί σε συμφόρηση στους πνεύμονες και επέκταση της δεξιάς καρδιάς. Η ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας εκδηλώνεται με την αύξηση του οιδήματος και της δύσπνοιας.

Εάν δεν υπάρχουν πολλά συμπτώματα και είναι θολή, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια ήπια μορφή πνευμο-σκλήρυνσης.

Διάγνωση της νόσου

Αυτή η ασθένεια διαγιγνώσκεται με ακτίνες Χ. Εμφανίζει σαφώς αλλαγές στους ιστούς του οργάνου. Στα αρχικά στάδια, οι αλλαγές είναι ορατές μόνο σε μία περιοχή.

Οι λειτουργικές πνευμονικές εξετάσεις είναι ικανοποιητικές, αλλά με διάχυτη πνευμονική ίνωση, αποκλίνουν σημαντικά από τον κανόνα και δεν υπόκεινται σε θεραπευτική διόρθωση.

Με αποφρακτικό τύπο (εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα) - η αέρια διέγερση διαταράσσεται, οδηγώντας σε υποξαιμία (μείωση του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα).

Ανασταλτικός τύπος (μείωση του πνεύμονα) - οδηγεί σε μείωση της ζωτικής ικανότητας του πνεύμονα, η αγωγιμότητα ελαττώνεται ελαφρά.

Πνευμονολόγοι για διάγνωση χρησιμοποιούν εξωτερική εξέταση του ασθενούς, βρογχοσκόπηση, βρογχογραφία. Αν είναι απαραίτητο, ορίστε μια μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται από πνευμονολόγο ή θεραπευτή. Οι μέθοδοι θεραπείας που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, η θεραπεία στοχεύει στην εξάλειψη της αιτίας που προκάλεσε την ανάπτυξη της νόσου. Σε ήπια μορφή, ο βασικός κανόνας είναι η προσοχή και η υποστήριξη του σώματος, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση φλεγμονωδών εστιών.

Η θεραπεία της διάχυτης πνευμονικής πνευμονικής ίνωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

 • Αντιμικροβιακά φάρμακα.
 • Έχουν συνταγογραφηθεί βρογχοδιασταλτικά και φάρμακα με αποχρεμπτικές ιδιότητες.
 • Οι γιατροί μπορούν να πραγματοποιήσουν βρογχική αποστράγγιση.
 • Τα καρδιολογικά φάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόληψη συμπτωμάτων μυοκαρδίτιδας.

Εάν δεν υπάρχει πνευμονική ανεπάρκεια, ένας ειδικός μπορεί να συνταγογραφήσει ειδικές φυσιοθεραπευτικές διαδικασίες. Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας

Σε περιπτώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει, χρησιμοποιούνται μέσα παραδοσιακής ιατρικής. Κατά κανόνα, τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της βρογχίτιδας. Εδώ είναι μερικές συνταγές:

 • Σε ένα θερμοσάκι πρέπει να παρασκευάσετε 1 κουταλιά της σούπας βρώμης με μισό λίτρο βραστό νερό. Αφήστε τη νύχτα, στέλεχος το πρωί και πίνετε σε μικρές μερίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Τα καλά πλυμένα αποξηραμένα φρούτα θα πρέπει να εμποτιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρέπει να τρώνε με άδειο στομάχι το πρωί. Λόγω των διουρητικών και καθαρτικών ιδιοτήτων του, αυτό το εργαλείο βοηθά στην απομάκρυνση των πνευμόνων από τη στασιμότητα.
 • Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο εργαλείο - κρεμμύδια. Ένα πράγμα που πρέπει να μαγειρέψετε και να το αλέσετε με ζάχαρη. Πάρτε αυτό το μείγμα σε μια κουταλιά της σούπας κάθε δύο ώρες.

Υπάρχουν πολλές συνταγές, αλλά μην καταχραστείτε την αυτοθεραπεία - χρησιμοποιήστε παραδοσιακές μεθόδους εκτός από την ιατρική περίθαλψη και μόνο μετά από διαβούλευση / συνταγογράφηση γιατρού.

Συνέπειες και επιπλοκές

Φυσικά, ένα άτομο θα έχει μια ερώτηση: Ποιος είναι ο κίνδυνος πνευμο-σκλήρυνσης των πνευμόνων; Αν δεν θεραπεύσετε αυτή την ασθένεια, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή και πνευμονική ανεπάρκεια.

Σε μεταγενέστερα στάδια, το κάτω μέρος του πνεύμονα μπορεί σταδιακά να μοιάζει με πορώδες σφουγγάρι (ο λεγόμενος πνευμονικός πνεύμονας). Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται προβλήματα αναπνοής και η λοίμωξη αναπτύσσεται για δεύτερη φορά, πράγμα που οδηγεί σε επιδείνωση της ανθρώπινης κατάστασης.

Το προσδόκιμο ζωής στην πνευμονική πνευμονική ίνωση εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο ανιχνεύεται η νόσος, την επικαιρότητα της θεραπείας, τη συμμόρφωση με όλες τις συνταγές ιατρών, την πρόληψη. Εάν η ασθένεια δεν ξεκινήσει, τότε η πιθανότητα ευνοϊκού αποτελέσματος είναι πολύ υψηλή.

Όλες οι ασθένειες πνευμονικής φύσης πρέπει να είναι έγκαιρες και πλήρως θεραπευμένες. Είναι καλύτερο να απευθυνθείτε σε ειδικούς για αυτό, αντί να κάνετε αυτόματα φάρμακα.

Εάν η αιτία της ασθένειας έχει μολυνθεί στον χώρο εργασίας, σκεφτείτε την αλλαγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Κωδικός ICD 10

Τμήμα (J84) - Άλλες εντερικές παθήσεις του πνεύμονα

 • (J84.0) Διαταραχές των κυψελίδων και των παρειακών κυψελίδων.
 • (J84.1) Άλλες ενδιάμεσες πνευμονικές ασθένειες με αναφορά της ίνωσης.
 • (J84.8) Άλλες καθορισμένες διάμεσες πνευμονοπάθειες.
 • (J84.9) Απροσδιόριστη διάμεση πνευμονοπάθεια.