Όλα τα στοιχεία

Στη διάγνωση παθολογιών του αναπνευστικού συστήματος μελετάται μια ποικιλία χαρακτηριστικών και δεικτών. Ένας από αυτούς τους δείκτες είναι ο όγκος του πνεύμονα. Διαφορετικά, αυτός ο δείκτης ονομάζεται πνευμονική ικανότητα.

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργεί η στήθος. Η πνευμονική ικανότητα αναφέρεται στην ποσότητα του αέρα που διέρχεται από αυτό το όργανο κατά τη διάρκεια της αναπνοής.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έννοια του όγκου των πνευμόνων περιλαμβάνει αρκετούς άλλους μεμονωμένους δείκτες. Ο όρος αυτός ονομάζεται μεγαλύτερη ποσότητα, η οποία χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα του στήθους και των πνευμόνων, αλλά μακριά από τον αέρα που μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το σώμα, χρησιμοποιείται από ένα άτομο στη διαδικασία της ζωής.

Το μέγεθος της χωρητικότητας των πνευμόνων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με:

 • ηλικία ·
 • το φύλο;
 • σημερινών ασθενειών
 • είδος απασχόλησης.

Όταν μιλάμε για τον όγκο των πνευμόνων, σημαίνει τη μέση τιμή, την οποία συνήθως επικεντρώνονται οι γιατροί, συγκρίνοντας με αυτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αλλά, όταν εντοπίζονται αποκλίσεις, δεν μπορεί κανείς αμέσως να υποθέσει ότι το άτομο είναι άρρωστο.

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πολλά χαρακτηριστικά, όπως η περιφέρεια του στήθους του, ιδιαίτερα ο τρόπος ζωής, οι παθήσεις του παρελθόντος και άλλα χαρακτηριστικά.

Βασικοί δείκτες και στόχοι μέτρησης

Η έννοια της συνολικής χωρητικότητας των πνευμόνων χαρακτηρίζεται από την ποσότητα αέρα που μπορεί να χωρέσει στους πνεύμονες ενός ατόμου. Αυτή η τιμή είναι ο μεγαλύτερος δείκτης που περιγράφει το έργο του θώρακα και των αναπνευστικών οργάνων. Αλλά όχι όλος ο αέρας εμπλέκεται στις μεταβολικές διεργασίες. Για το λόγο αυτό, ένα μικρό μέρος του είναι αρκετό, το υπόλοιπο διατηρείται.

Η συνολική ικανότητα του πνεύμονα αντιπροσωπεύεται από το άθροισμα δύο άλλων δεικτών (χωρητικότητα πνευμόνων και υπολειπόμενος αέρας). Η ζωτική ικανότητα είναι η τιμή που αντικατοπτρίζει την ποσότητα αέρα που εκπνέει το άτομο με τη μέγιστη αναπνοή.

Δηλαδή, ο ασθενής πρέπει να πάρει μια πολύ βαθιά ανάσα και στη συνέχεια εκπνέει έντονα για να καθορίσει αυτό το κριτήριο. Κάτω από τον υπολειπόμενο αέρα κατανοούν την ποσότητα του αέρα που συνεχίζει να επιμένει στους πνεύμονες μετά από μια ενεργή εκπνοή.

Με άλλα λόγια, για να διαπιστωθεί ο συνολικός όγκος των πνευμόνων, είναι απαραίτητο να βρεθούν δύο ποσότητες - VC και S Αλλά δεν είναι πεπερασμένα. Η αξία της ζωτικής ικανότητας είναι τρεις ακόμη δείκτες. Αυτό είναι:

 • παλιρροϊκό όγκο (ακριβώς ο αέρας που χρησιμοποιείται για αναπνοή).
 • εφεδρικό όγκο εισπνοής (ένα άτομο εισπνέει με ενεργή έμπνευση επιπλέον του κύριου αναπνευστικού όγκου).
 • εφεδρικό όγκο εκπνοής (εκπνέεται κατά την μέγιστη εκπνοή μετά την αφαίρεση του κύριου παλιρροιακού όγκου).

Εάν ένα άτομο αναπνέει ήρεμα και ρηχή, τότε η ποσότητα του αποθέματος αέρα παραμένει στους πνεύμονές του. Αυτό, όπως και ο υπολειπόμενος αέρας, περιλαμβάνεται σε έναν δείκτη που ονομάζεται λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αξίες, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του στήθους και των οργάνων του.

Αυτοί οι δείκτες πρέπει να γνωρίζουν για να κάνουν μια σωστή διάγνωση. Μια υπερβολική αύξηση ή μείωση της πνευμονικής ικανότητας οδηγεί σε επικίνδυνες συνέπειες, οπότε ο δείκτης αυτός θα πρέπει να παρακολουθείται. Ειδικά αν υπάρχουν υποψίες για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ο ανεπαρκής όγκος ή η ακατάλληλη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος οδηγεί σε πείνα με οξυγόνο, η οποία επηρεάζει αρνητικά ολόκληρο το σώμα. Εάν αυτή η απόκλιση δεν ανιχνευθεί εγκαίρως, μπορεί να εμφανιστούν μη αναστρέψιμες αλλαγές, οι οποίες πολύπλοκα περιβάλλουν τη ζωή του ασθενούς.

Αυτοί οι δείκτες σας επιτρέπουν να γνωρίζετε πόσο αποτελεσματική είναι η επιλεγείσα μέθοδος θεραπείας. Εάν το ιατρικό αποτέλεσμα είναι σωστό, τα χαρακτηριστικά αυτά θα βελτιωθούν.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μετρήσεων αυτού του είδους είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε παθολογικά φαινόμενα μόνο από αποκλίσεις σε αυτές τις αξίες. Μπορούν να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με πολλές περιστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα.

Χαρακτηριστικά των μετρήσεων και των δεικτών

Η κύρια μέθοδος ανίχνευσης του όγκου του πνεύμονα είναι η σπειρογραφία. Αυτή η διαδικασία εκτελείται χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τα κύρια χαρακτηριστικά της αναπνοής. Με βάση αυτά, ένας ειδικός μπορεί να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.

Δεν απαιτείται περίπλοκη προετοιμασία για σπειρογραφία. Συνιστάται να το κάνετε το πρωί, πριν τρώτε. Είναι απαραίτητο ο ασθενής να μην λαμβάνει φάρμακα που επηρεάζουν τη διαδικασία αναπνοής, έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι ακριβείς.

Σε περίπτωση ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, όπως το βρογχικό άσθμα, οι μετρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται δύο φορές - πρώτα χωρίς φάρμακα, και στη συνέχεια μετά τη λήψη τους. Αυτό θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά της επίδρασης των ναρκωτικών και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της μέτρησης ο ασθενής θα πρέπει να πάρει ενεργές αναπνοές και εκπνοές, μπορεί να παρουσιάσει παρενέργειες όπως πονοκέφαλο, αδυναμία. Μπορεί επίσης να αρχίσει να κλαψουρίζει το στήθος. Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει, επειδή δεν είναι επικίνδυνο και περνάει γρήγορα.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο όγκος των πνευμόνων σε έναν ενήλικα μπορεί να είναι διαφορετικός και αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μια ασθένεια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ηλικία του, τα χαρακτηριστικά της ζωής, τα χόμπι κ.λπ.

Επιπλέον, ακόμη και υπό τις ίδιες συνθήκες, διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικούς όγκους πνεύμονα. Ως εκ τούτου, η ιατρική παρέχει ένα μέσο όρο για κάθε τιμή που μελετήθηκε, η οποία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η μέση πνευμονική ικανότητα των ενηλίκων είναι η τιμή των 4100-6000 ml. Το μέγεθος του VC κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 3000 έως 4800 ml. Ο υπολειπόμενος αέρας μπορεί να καταλαμβάνει όγκο 1100-1200 ml. Για άλλες μετρηθείσες τιμές, παρέχονται επίσης ορισμένα όρια. Ωστόσο, η μετάβαση πέρα ​​από αυτά δεν σημαίνει την ανάπτυξη της νόσου, αν και ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει πρόσθετες εξετάσεις.

Όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά σε άνδρες και γυναίκες, παρατηρούνται επίσης ορισμένες διαφορές. Οι τιμές αυτών των χαρακτηριστικών στο θηλυκό είναι συνήθως κάπως χαμηλότερες, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Με ενεργό αθλητισμό, ο όγκος του πνεύμονα μπορεί να αυξηθεί και ως αποτέλεσμα της μέτρησης, μια γυναίκα μπορεί να παρουσιάσει δεδομένα που δεν είναι χαρακτηριστικά για τις γυναίκες.

Μέθοδοι έρευνας και αναπνευστικά ποσοστά

Μέθοδοι διερεύνησης λειτουργιών και δεικτών εξωτερικής αναπνοής

Η όλη περίπλοκη διαδικασία αναπνοής μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια στάδια: εξωτερική αναπνοή. μεταφορά αερίου μέσω αίματος και εσωτερική (ιστική) αναπνοή.

Εξωτερική αναπνοή - ανταλλαγή αερίων μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού αέρα. Η εξωτερική αναπνοή περιλαμβάνει την ανταλλαγή αερίων μεταξύ του ατμοσφαιρικού και του κυψελιδικού αέρα, καθώς και την ανταλλαγή αερίων μεταξύ του αίματος των πνευμονικών τριχοειδών και του κυψελιδικού αέρα.

Αυτή η αναπνοή πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα περιοδικών μεταβολών στον όγκο της θωρακικής κοιλότητας. Η αύξηση του όγκου του παρέχει εισπνοή (έμπνευση), μείωση - εκπνοή (λήξη). Οι φάσεις της εισπνοής και της εκπνοής που ακολουθούν αποτελούν τον αναπνευστικό κύκλο. Κατά την εισπνοή, ο ατμοσφαιρικός αέρας ρέει μέσω των αεραγωγών στους πνεύμονες, ενώ εκπνέει, μερικοί από τους αέρας τους αφήνουν.

Συνθήκες που απαιτούνται για την εξωτερική αναπνοή:

 • σφίξιμο στο στήθος.
 • ελεύθερη επικοινωνία των πνευμόνων με το περιβάλλον ·
 • ελαστικότητα του πνευμονικού ιστού.

Ένας ενήλικας κάνει 15-20 αναπνοές ανά λεπτό. Η αναπνοή των σωματικά εκπαιδευμένων ατόμων είναι πιο σπάνια (έως και 8-12 αναπνοές ανά λεπτό) και βαθιά.

Οι πιο κοινές μέθοδοι αναπνευστικής εξέτασης

Μέθοδοι αξιολόγησης της αναπνευστικής λειτουργίας των πνευμόνων:

 • Πνευμονογραφία
 • Σπιρομέτρηση
 • Σπιρογραφία
 • Πνευμονομετρία
 • Ακτινογραφία
 • Απεικονιστική τομογραφία ακτίνων Χ
 • Υπερηχογράφημα
 • Μαγνητική απεικόνιση
 • Βρογχογραφία
 • Βρογχοσκόπηση
 • Μέθοδοι ραδιονουκλεϊδίων
 • Μέθοδος αραίωσης αερίου

Η σπιρομετρία είναι μια μέθοδος για τη μέτρηση του όγκου εκπνεόμενου αέρα χρησιμοποιώντας συσκευή σπιρόμετρου. Χρησιμοποιούνται σπιρόμετρα διαφορετικών τύπων με στροβιλομετρικό αισθητήρα, καθώς και υδρόβια, όπου ο εκπνεόμενος αέρας συλλέγεται κάτω από ένα σπιρόμετρο που τοποθετείται στο νερό. Με την αύξηση του κουδουνιού καθορίζεται από την ποσότητα του εκπνεόμενου αέρα. Πρόσφατα χρησιμοποιούνται ευρέως αισθητήρες που είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές του ογκομετρικού ρυθμού ροής του αέρα, που συνδέονται με ένα σύστημα υπολογιστή. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα πληροφορικής τύπου "Spirometer MAS-1" της λευκορωσικής παραγωγής, κ.λπ., λειτουργεί με βάση αυτή την αρχή. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν όχι μόνο τη σπιρομετρία, αλλά και τη σπιρογραφία, καθώς και την πνευμο-πνευματογραφία).

Η σπειρογραφία είναι μια μέθοδος συνεχούς καταγραφής όγκων εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα. Η προκύπτουσα γραφική καμπύλη καλείται σπειροφία. Σύμφωνα με το σπιρογράφημα, είναι δυνατόν να καθοριστεί η ζωτική ικανότητα των πνευμόνων και των αναπνευστικών όγκων, η συχνότητα της αναπνοής και ο αυθαίρετος μέγιστος αερισμός των πνευμόνων.

Η πνευμοηλεκτρονική είναι μια μέθοδος συνεχούς καταγραφής του ογκομετρικού ρυθμού ροής εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα.

Υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι για τη μελέτη του αναπνευστικού συστήματος. Μεταξύ αυτών, η πλεισιοσματογραφία στο στήθος, η ακρόαση των ήχων που προέρχονται από το πέρασμα του αέρα μέσω του αναπνευστικού συστήματος και των πνευμόνων, η φθοριοσκόπηση και η ακτινογραφία, ο προσδιορισμός του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα στη ροή του εκπνεόμενου αέρα κλπ. Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους συζητούνται παρακάτω.

Ογκομετρικοί δείκτες εξωτερικής αναπνοής

Η αναλογία των πνευμονικών όγκων και των ικανοτήτων παρουσιάζεται στο Σχ. 1.

Στη μελέτη της εξωτερικής αναπνοής χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες και οι συντομογραφίες τους.

Η συνολική χωρητικότητα των πνευμόνων (OEL) - ο όγκος του αέρα στους πνεύμονες μετά την βαθύτερη αναπνοή (4-9 λίτρα).

Το Σχ. 1. Ο μέσος όγκος και χωρητικότητα των πνευμόνων

Πνευμονική ικανότητα

Η ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων (VC) είναι ο όγκος του αέρα που μπορεί να εκπνεύσει ένα άτομο με όσο το δυνατόν βαθύτερη εμφάνιση, που γίνεται μετά τη μέγιστη εισπνοή.

Το μέγεθος της ζωτικής ικανότητας του ανθρώπινου πνεύμονα είναι 3-6 λίτρα. Πρόσφατα, σε σχέση με την εισαγωγή πνευματο-τεχνικών τεχνικών, ονομάζεται όλο και περισσότερο η αποκαλούμενη αναγκαστική ζωτική ικανότητα των πνευμόνων (FVC). Κατά τον προσδιορισμό της FVC, το υποκείμενο πρέπει, μετά τη βαθύτερη δυνατή εισπνοή, να κάνει τη βαθύτερη δυνατή αναγκαστική λήξη. Στην περίπτωση αυτή, η εκπνοή θα πρέπει να γίνει με μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου ογκομετρικού ρυθμού της εκπνεόμενης ροής αέρα καθ 'όλη την εκπνοή. Ανάλυση υπολογιστών μιας τέτοιας αναγκαστικής λήξης σας επιτρέπει να υπολογίσετε δεκάδες δείκτες εξωτερικής αναπνοής.

Η ατομική κανονική τιμή του VC ονομάζεται ζωτική ικανότητα πνεύμονα (DZHEL). Υπολογίζεται σε λίτρα σύμφωνα με τους τύπους και τους πίνακες με βάση το ύψος, το σωματικό βάρος, την ηλικία και το φύλο. Για τις γυναίκες ηλικίας 18-25 ετών, ο υπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τύπο

JAL = 3.8 * Ρ + 0.029 * Β - 3.190; για τους άνδρες της ίδιας ηλικίας

JAL = 5.8 * Ρ + 0.085 * Β - 6.908, όπου Ρ είναι ανάπτυξη. Ηλικία (έτη).

Το μέγεθος του μετρούμενου VC θεωρείται ότι μειώνεται, εάν αυτή η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 20% του επιπέδου JAL.

Αν το όνομα "χωρητικότητα" χρησιμοποιείται για την ένδειξη της εξωτερικής αναπνοής, αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση αυτής της χωρητικότητας περιλαμβάνει μικρότερες μονάδες που ονομάζονται όγκοι. Για παράδειγμα, το OEL αποτελείται από τέσσερις τόμους, ZEL - τριών τόμων.

Ο αναπνευστικός όγκος (TO) είναι ο όγκος του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες και αφαιρείται από αυτόν κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αναπνοής. Αυτή η ένδειξη ονομάζεται επίσης το βάθος της αναπνοής. Σε κατάσταση ηρεμίας σε ενήλικα, ο ασθενής είναι 300-800 ml (15-20% της αξίας του VC). μωρό μήνα - 30 ml? ένα έτος - 70 ml? δέκα χρόνια - 230 ml. Εάν το βάθος της αναπνοής είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, τότε αυτή η αναπνοή ονομάζεται υπερπνεία - υπερβολική, βαθιά αναπνοή, εάν είναι μικρότερη από την κανονική, τότε η αναπνοή ονομάζεται ολιγοπενία - ανεπαρκής ρηχή αναπνοή. Με το φυσιολογικό βάθος και το ρυθμό αναπνοής, ονομάζεται eupnea - φυσιολογική, επαρκής αναπνοή. Ο κανονικός ρυθμός αναπνοής σε κατάσταση ηρεμίας στους ενήλικες είναι 8-20 αναπνευστικοί κύκλοι ανά λεπτό. περίπου 50 μηνών. ένα έτος - 35? δέκα χρόνια - 20 κύκλοι ανά λεπτό.

Αποθεματικός όγκος εισπνοής (ROin) - ο όγκος του αέρα που μπορεί να αναπνεύσει το άτομο με τη μέγιστη βαθιά αναπνοή που λαμβάνεται μετά από μια ήρεμη αναπνοή. RO αξίαin σε κανονικές ποσότητες στο 50-60% του μεγέθους του VC (2-3 l).

Αποθεματικό εκπνευσμένο όγκο (ROed) - η ποσότητα αέρα που μπορεί να εκπνεύσει ένα άτομο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκπνοή μετά από μια ήρεμη εκπνοή. Κανονικά ROed είναι 20-35% του VC (1-1,5 l).

Υπολειπόμενος όγκος πνεύμονα (OOL) - ο αέρας παραμένει στους αεραγωγούς και τους πνεύμονες μετά από μέγιστη βαθιά λήξη. Η αξία του είναι 1-1,5 λίτρα (20-30% του OEL). Στα γηρατειά, το μέγεθος του OOL αυξάνεται λόγω της μείωσης της ελαστικής τάσης των πνευμόνων, της βρογχικής διαπερατότητας, της μείωσης της αντοχής των αναπνευστικών μυών και της κινητικότητας του θώρακα. Στην ηλικία των 60 ετών, αντιπροσωπεύει ήδη περίπου το 45% του ΟΕΛ.

Λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (FOE) - ο αέρας παραμένει στους πνεύμονες μετά από μια ήρεμη εκπνοή. Η ικανότητα αυτή αποτελείται από τον υπολειπόμενο όγκο του πνεύμονα (OOL) και τον αποθεματικό όγκο της εκπνοής (ROed).

Όχι όλος ο ατμοσφαιρικός αέρας που εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα κατά την εισπνοή συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων, αλλά μόνο εκείνο που φθάνει στις κυψελίδες, οι οποίες έχουν επαρκές επίπεδο ροής αίματος στα τριχοειδή που τις περιβάλλουν. Σε σχέση με αυτό, υπάρχει ένα άγκιστρο που ονομάζεται νεκρός χώρος.

Ο ανατομικός νεκρός χώρος (AMP) είναι ο όγκος του αέρα στους αεραγωγούς στο επίπεδο των αναπνευστικών βρογχιολών (υπάρχουν ήδη κυψελίδες σε αυτά τα βρογχιόλια και είναι δυνατή η ανταλλαγή αερίων). Η τιμή του AMP είναι 140-260 ml και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης σύνθεσης (όταν επιλύονται προβλήματα στα οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη το ΑΜΡ, αλλά το μέγεθος του δεν προσδιορίζεται, ο όγκος του ΑΜΡ θεωρείται 150 ml).

Ο φυσιολογικός νεκρός χώρος (FMP) είναι ο όγκος του αέρα που εισέρχεται στους αεραγωγούς και τους πνεύμονες και δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων. Το FMP είναι πιο ανατομικό νεκρό διάστημα, καθώς το περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος. Επιπρόσθετα αέρα στην αναπνευστική οδό, περιλαμβάνεται στην ο αέρας εισέρχεται στο FMP κυψελίδες των πνευμόνων αλλά όχι την ανταλλαγή αερίων με το αίμα λόγω της απουσίας ή τη μείωση της ροής του αίματος σε αυτές τις κυψελίδες (για αυτό αέρα εφαρμόζονται ενίοτε τίτλου κυψελιδικό νεκρός χώρος). Κανονικά, η τιμή του λειτουργικού νεκρού χώρου είναι 20-35% του μεγέθους του αναπνευστικού όγκου. Μια αύξηση αυτής της αξίας πάνω από 35% μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία ορισμένων ασθενειών.

Πίνακας 1. Δείκτες πνευμονικού αερισμού

Στην ιατρική πρακτική, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το νεκρό διάστημα στο σχεδιασμό των συσκευών για την αναπνοή (σε μεγάλο υψόμετρο που φέρουν, καταδύσεις, μάσκες), κρατώντας μια σειρά από διαγνωστικές και ανάνηψης. Όταν η αναπνοή μέσω του σωλήνα, οι γραμμές μάσκας στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα συνδεδεμένο πρόσθετο νεκρό χώρο και, παρά την αύξηση του βάθους της αναπνοής, κυψελιδικού αερισμού ατμοσφαιρικό αέρα ενδέχεται να καταστεί ανεπαρκές.

Λεπτό όγκο αναπνοής

Ο ελάχιστος όγκος αναπνοής (MOD) είναι ο όγκος του αέρα που αερίζεται μέσω των πνευμόνων και των αεραγωγών για 1 λεπτό. Για να προσδιοριστεί το MOU, αρκεί να γνωρίζουμε το βάθος ή τον αναπνεόμενο όγκο (TO) και τον αναπνευστικό ρυθμό (RR):

Στο κούρεμα MOU είναι 4-6 l / min. Αυτός ο δείκτης ονομάζεται επίσης συχνά αερισμός του πνεύμονα (διακρίνεται από τον κυψελιδικό αερισμό).

Κυψελοειδής εξαερισμός

Κυψελικός αερισμός των πνευμόνων (AVL) - ο όγκος του ατμοσφαιρικού αέρα που διέρχεται από τις πνευμονικές κυψελίδες για 1 λεπτό. Για τον υπολογισμό του κυψελιδικού αερισμού, πρέπει να γνωρίζουμε την τιμή του AMP. Εάν δεν προσδιορίζεται πειραματικά, τότε ο υπολογισμός του όγκου του ΑΜΡ λαμβάνεται ίση με 150 ml. Για τον υπολογισμό του κυψελιδικού αερισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο

AVL = (UP - AMP) • BH.

Για παράδειγμα, εάν το βάθος της αναπνοής σε ένα άτομο είναι 650 ml, και ο ρυθμός αναπνοής είναι 12, τότε το AVL είναι 6000 ml (650-150) • 12.

ΑΒ = (ΤΟ - ΟΜΡ) * ΒΗ = ΤΟalv * ΒΗ

 • AV - κυψελοειδής εξαερισμός.
 • ΤΟalv - όγκος αναπνευστικής λειτουργίας του κυψελιδικού αερισμού,
 • BH - αναπνευστική συχνότητα

Μέγιστος αερισμός των πνευμόνων (MVL) - η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να αερίζεται μέσω των πνευμόνων ενός ατόμου για 1 λεπτό. Το MVL μπορεί να προσδιοριστεί με εθελοντικό υπεραερισμό σε ηρεμία (η αναπνοή είναι όσο το δυνατόν πιο βαθιά και συχνά στο κούρεμα δεν επιτρέπεται περισσότερο από 15 s). Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, το MVL μπορεί να προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια ενός ατόμου που εκτελεί εντατική σωματική εργασία. Ανάλογα με τη σύνταξη και την ηλικία ενός ατόμου, ο ρυθμός MVL κυμαίνεται από 40-170 l / min. Οι αθλητές MVL μπορούν να φτάσουν τα 200 l / min.

Εξωτερικοί ρυθμοί αναπνευστικής ροής

Εκτός από τους πνευμονικούς όγκους και τις ικανότητες, οι αποκαλούμενοι δείκτες ροής της εξωτερικής αναπνοής χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κατάστασης του αναπνευστικού συστήματος. Η απλούστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό ενός από αυτά - ο μέγιστος ρυθμός εκπνευστικής ροής - είναι η μέγιστη ροή. Τα μέγιστα ροόμετρα είναι απλά και οικονομικά προσιτά για χρήση στο σπίτι.

Ο μέγιστος ρυθμός ροής εκπνοής (PIC) είναι ο μέγιστος ρυθμός ογκομετρικής ροής του εκπνεόμενου αέρα που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια διαδικασίας αναγκαστικής εκπνοής.

Χρησιμοποιώντας το όργανο του πνευμομετρικού μετρητή, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί όχι μόνο ο μέγιστος ρυθμός ογκομετρικής εκπνευστικής ροής, αλλά και η εισπνοή.

Στις συνθήκες ενός ιατρικού νοσοκομείου, οι πνευμοτοχογραφίες με την επεξεργασία των λαμβανόμενων πληροφοριών από υπολογιστή γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες. Οι συσκευές αυτού του τύπου καθιστούν δυνατή, με βάση τη συνεχή καταγραφή της ογκομετρικής ροής αέρα που δημιουργείται κατά την εκπνοή της αναγκαστικής ζωτικής ικανότητας των πνευμόνων, να υπολογίζουν δεκάδες δείκτες εξωτερικής αναπνοής. Τις περισσότερες φορές, οι PIC και οι μέγιστες (στιγμιαίες) παροχές ογκομετρικής ροής αέρα κατά τη λήξη είναι 25, 50, 75% FVC. Ονομάζονται αντίστοιχα οι δείκτες του MOC25, MOS50, MOS75. Ο ορισμός της FVC 1 - καταναγκαστικός εκπνεόμενος όγκος σε χρόνο 1 e είναι επίσης δημοφιλής. Βάσει του δείκτη αυτού, υπολογίζεται ο δείκτης Tiffno - ο λόγος FVC 1 προς FVC εκφρασμένος ως ποσοστό. Καταγράφεται επίσης μια καμπύλη που αντανακλά την μεταβολή του ογκομετρικού ρυθμού της ροής του αέρα στη διαδικασία της αναγκαστικής εκπνοής (Εικ. 2.4). Ταυτόχρονα, η ογκομετρική ταχύτητα (l / s) εμφανίζεται στον κάθετο άξονα και το ποσοστό της εκπνεόμενης FVC στον οριζόντιο άξονα.

Στο παραπάνω γράφημα (Εικόνα 2, ανώτερη καμπύλη), η κορυφή υποδεικνύει το μέγεθος του PIC, η προβολή του χρόνου εκπνοής 25% FVC στην καμπύλη χαρακτηρίζει το MOC25, 50% και 75% προβολής FZHEL αντιστοιχεί σε τιμές MOS50 και mos75. Όχι μόνο οι ρυθμοί ροής σε μεμονωμένα σημεία, αλλά ολόκληρη η πορεία της καμπύλης έχει διαγνωστική αξία. τμήμα του που αντιστοιχεί στο 0-25% του εκπνεόμενου FVC αντανακλά διαπερατότητα στον αέρα του μεγάλου βρόγχων, της τραχείας και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ένα τμήμα του 50 έως 85% FVC - βατότητας των μικρών βρόγχων και βρογχιόλια. Απόκλιση σχετικά με την προς τα κάτω τμήμα του κάτω καμπύλης στην περιοχή των 75-85% FVC εκπνοής υποδεικνύει μειωμένη βατότητα των μικρών βρόγχων και βρογχιόλια.

Το Σχ. 2. Δείκτες ροής της αναπνοής. Καμπύλες σημειώσεων - ο όγκος ενός υγιούς ατόμου (άνω), ο ασθενής με αποφρακτική εξασθένηση της βατότητας των μικρών βρόγχων (κάτω)

Ο ορισμός των παρατιθέμενων δεικτών όγκου και ροής χρησιμοποιείται στη διάγνωση της κατάστασης του συστήματος εξωτερικής αναπνοής. Για να χαρακτηριστεί η αναπνευστική λειτουργία σε πραγματοποίηση κλινική χρησιμοποιεί τέσσερα συμπεράσματα: κανονικό, αποφρακτικές παθήσεις, περιοριστικά διαταραχές, διαταραχές αναμιγνύονται (συνδυασμός των αποφρακτικών και περιοριστικών διαταραχές).

Για τους περισσότερους δείκτες ροής και όγκου εξωτερικής αναπνοής, οι αποκλίσεις του μεγέθους τους από την οφειλόμενη (υπολογιζόμενη) τιμή κατά περισσότερο από 20% θεωρούνται εκτός του προτύπου.

Αποφρακτικές διαταραχές - αυτή είναι μια παραβίαση του αεραγωγού, με αποτέλεσμα την αύξηση της αεροδυναμικής αντοχής τους. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της αύξησης τον τόνο του κατώτερου λείων μυών των αεραγωγών υπερτροφία ή διόγκωση των βλεννογόνων (π.χ., της οξείας ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού), η συσσώρευση της βλέννας, πυώδης, με την παρουσία ενός όγκου ή ξένο σώμα Απορύθμιση βατότητας του άνω αεραγωγού και άλλες περιπτώσεις.

Η παρουσία αποφρακτικών αλλαγών των αεραγωγών κρίνεται με τη μείωση του PIC, FVC 1, MOS25, MOS50, MOS75, MOS25-75, MOS75-85, Τιμές δείκτη Tiffno και MVL. Δοκιμή Δείκτης Tiffno κανονικά είναι 70-85%, μειώνοντας το στο 60% θεωρείται ως ένδειξη μέτριας διαταραχών, και μέχρι 40% - έντονη διαταραχές βρογχική απόφραξη. Επιπλέον, οι αποφρακτικές διαταραχές αυξάνουν τέτοιες παραμέτρους όπως ο υπολειπόμενος όγκος, η λειτουργική υπολειμματική ικανότητα και η συνολική ικανότητα του πνεύμονα.

Περιοριστικά παραβιάσεις - είναι να μειωθεί το ίσιωμα πνεύμονες κατά την εισπνοή, μειωμένη πνευμονική αναπνευστική εκδρομές. Αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να αναπτυχθεί λόγω της μείωσης σε συμμόρφωση πνεύμονα, με τραυματισμούς του θώρακα, παρουσία συμφύσεων, συμφόρησης στο πλευριτικό υγρό, πύον, αίμα, αναπνευστική μυϊκή αδυναμία, παραβίαση της μεταβίβασης διέγερσης στις νευρομυϊκές κόμβους, και για άλλους λόγους.

Η παρουσία των περιοριστικών αλλαγές πνεύμονα προσδιορίζεται για τη μείωση VC (όχι λιγότερο από 20% των προβλεπόμενων τιμών) και τη μείωση MVL (μη ειδική δείκτης), καθώς και μείωση στον πνεύμονα και σε μερικές περιπτώσεις αυξάνοντας Tiffno δείκτη δοκιμής (85%). Με περιοριστικές διαταραχές, μειώνεται η συνολική χωρητικότητα των πνευμόνων, η λειτουργική υπολειμματική ικανότητα και ο υπολειπόμενος όγκος.

Το συμπέρασμα για μικτές (αποφρακτικές και περιοριστικές) διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος γίνεται ενώ υπάρχουν αλλαγές στους παραπάνω δείκτες ροής και όγκου.

Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων

Ο αναπνευστικός όγκος είναι ο όγκος του αέρα που ένα άτομο εισπνέει και εκπνέει σε μια ήρεμη κατάσταση. σε έναν ενήλικα, είναι 500 ml.

Ο εφεδρικός όγκος εισπνοής είναι η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να εισπνεύσει ένα άτομο μετά από μια ήρεμη αναπνοή. η αξία του είναι 1,5-1,8 l.

Ο όγκος εκπνοής του αποθέματος είναι η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να εκπνεύσει ένα άτομο μετά από μια ήρεμη εκπνοή. Αυτή η ένταση είναι 1-1,5 λίτρα.

Ο υπολειπόμενος όγκος είναι ο όγκος του αέρα που παραμένει στους πνεύμονες μετά τη μέγιστη εκπνοή. η τιμή του υπολειμματικού όγκου 1 -1,5 l.

Το Σχ. 3. Αλλαγές στον παλιρροιακό όγκο, υπεζωκοτική και κυψελιδική πίεση κατά τον αερισμό του πνεύμονα

Η χωρητικότητα του πνεύμονα (VC) είναι η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να αναπνεύσει ένα άτομο μετά τη λήψη της βαθύτερης αναπνοής. Το VCU περιλαμβάνει τον όγκο του αποθέματος εισπνοής, τον όγκο της αναπνοής και τον όγκο του αποθεματικού εκπνοής. Η ικανότητα του πνεύμονα καθορίζεται από ένα σπιρόμετρο και η μέθοδος προσδιορισμού του ονομάζεται σπιρομέτρηση. VC στους άνδρες 4-5,5 λίτρα, και στις γυναίκες - 3-4,5 λίτρα. Είναι περισσότερο σε όρθια θέση παρά σε καθιστή ή ξαπλωμένη θέση. Η σωματική άσκηση οδηγεί σε αύξηση της VC (Σχήμα 4).

Το Σχ. 4. Σπιρογράφημα πνευμονικών όγκων και χωρητικοτήτων

Λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (FOE) - ο όγκος του αέρα στους πνεύμονες μετά από μια ήρεμη εκπνοή. Το FOU είναι το άθροισμα του εφεδρικού όγκου της εκπνοής και του υπολειπόμενου όγκου και είναι ίσο με 2,5 λίτρα.

Η συνολική χωρητικότητα των πνευμόνων (OEL) - ο όγκος του αέρα στους πνεύμονες στο τέλος της πλήρους αναπνοής. Το OEL περιλαμβάνει την παραμένουσα χωρητικότητα και τον όγκο των πνευμόνων.

Ο νεκρός χώρος σχηματίζει τον αέρα, ο οποίος βρίσκεται στους αεραγωγούς και δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων. Κατά την εισπνοή, τα τελευταία τμήματα του ατμοσφαιρικού αέρα εισέρχονται στο νεκρό διάστημα και, χωρίς να αλλάζουν τη σύνθεσή τους, αφήνουν την εξάτμισή τους. Ο όγκος του νεκρού χώρου είναι περίπου 150 ml, ή περίπου το 1/3 του παλιρροιακού όγκου με ήρεμη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι από τα 500 ml εισπνεόμενου αέρα, μόνο 350 ml εισέρχονται στις κυψελίδες. Στις κυψελίδες, μέχρι το τέλος της ήρεμης εκπνοής, υπάρχουν περίπου 2500 ml αέρα (IEF), επομένως, με κάθε ήρεμη εισπνοή ενημερώνεται μόνο το 1/7 του κυψελιδικού αέρα.

Τι είναι η χωρητικότητα των πνευμόνων και πώς να το μετρήσετε;

Η ικανότητα του πνεύμονα είναι μια σημαντική παράμετρος που αντικατοπτρίζει την υγεία του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα των πνευμόνων, τόσο καλύτερα και πιο γρήγορα οξυγονώνονται όλοι οι ιστοί του σώματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ! Η γυναίκα του περιουσιακού στοιχείου Νίνα: "Τα χρήματα θα είναι πάντοτε σε αφθονία αν τεθούν κάτω από το μαξιλάρι." Διαβάστε περισσότερα >>

Ο όγκος του πνεύμονα μπορεί να μετρηθεί στο σπίτι με ένα μπαλόνι, απλές ενέργειες και απλούς υπολογισμούς. Για να αυξηθεί ο συνολικός όγκος των πνευμόνων θα βοηθήσει στην κατάλληλη αναπνοή, ειδικές ασκήσεις και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Ποιος είναι ο ζωτικός όγκος των πνευμόνων;

Η ικανότητα του πνεύμονα (VC) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατάστασης του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου. Η ικανότητα του πνεύμονα είναι η ποσότητα του αέρα που μπορεί να αναπνεύσει ένα άτομο μετά από μια βαθιά ανάσα.

Το VC αποτελείται από ένα σύνολο 3 δεικτών:

  • αναπνευστικός όγκος - όγκος με ήρεμη αναπνοή.
  • λειτουργικός υπολειπόμενος όγκος - ο όγκος που αποτελείται από τον εναπομένοντα όγκο (αέρα που δεν μπορεί να εκπνεωθεί) και τον αποθεματικό όγκο της εκπνοής.
  • ο όγκος της εισπνοής αποθεμάτων είναι μια ανάσα αέρα που μπορεί να πάρει ένα άτομο μετά από μια βαθιά αναπνοή.

Η μείωση της VC μπορεί να επηρεάσει την υγεία του αναπνευστικού συστήματος και να οδηγήσει σε παθολογικές αλλαγές στο σώμα.

Πνευμονική ή αναπνευστική ανεπάρκεια είναι μια ασθένεια στην οποία ένας μικρός όγκος αναπνευστικής ικανότητας οδηγεί σε ατελή κορεσμό αίματος με οξυγόνο και αυξημένη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα στο σώμα. Η κανονικοποίηση της σύνθεσης αερίου αίματος συμβαίνει λόγω της εντατικής εργασίας του κυκλοφορικού συστήματος.

Τρόποι μέτρησης VC

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του ζωτικού όγκου των πνευμόνων: μέτρηση με σπιρόμετρο ή σπιρογράφημα και φουσκωτή στρογγυλή σφαίρα (στο σπίτι).

Το σπιρόμετρο είναι μια ειδική συσκευή για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας του VC. Βρείτε ότι μπορεί να βρεθεί στους γιατρούς σε κλινικές, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα.

Για να μάθετε τον ζωτικό όγκο των πνευμόνων στο σπίτι, θα χρειαστείτε ένα στρογγυλό μπαλόνι, νήμα, χάρακα, μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί. Η ακρίβεια αυτής της μέτρησης θα είναι "κατά προσέγγιση", για μεγαλύτερη ακρίβεια, επαναλάβετε τη μέτρηση 2-3 φορές.

Διαδικασία μέτρησης VC στο σπίτι:

 1. Χαλαρώστε και κάντε μερικές αργές αναπνοές.
 2. Πάρτε την μπάλα, πάρτε μια πλήρη αναπνοή και φουσκώστε την με μια μέγιστη εκπνοή.
 3. Συνδέστε μια μπάλα και μετρήστε τη διάμετρο με ένα χάρακα.
 4. Πραγματοποιήστε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τον τύπο: V = 4/3 * π * R 3, όπου π είναι Pi, ίσο με 3,14, R είναι η ακτίνα (1/2 της διαμέτρου).

Ο αριθμός που προκύπτει είναι η χωρητικότητα των πνευμόνων σε χιλιοστόλιτρα.

Πρότυπα ικανότητας πνευμόνων

Ο ρυθμός της ζωτικής ικανότητας των πνευμόνων στους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις εμπειρικές φόρμουλες για τον υπολογισμό του σωστού VC (JAL), οι οποίες εξαρτώνται από το φύλο, το ύψος και την ηλικία του ατόμου:

 • Jel ένα σύζυγο = 0.052 * ύψος (cm) - 0.029 * ηλικία (έτη) - 3.2;
 • Jel σύζυγοι = 0.049 * ύψος (cm) - 0.019 * ηλικία (έτη) - 3.76;
 • Jelm 4 - 17 ετών = 4.53 * ύψος (cm) -3.9 για ύψος 100 - 164 cm?
 • Jelm 4-17 ετών = 10 * ύψος (cm) -12.85 για ύψος 165 cm και άνω.
 • Jelδ 4 -17 ετών = 3,75 * ύψος (cm) -3,15 για ύψος 100-175 cm.

Κατά μέσο όρο, το VC σε ενήλικα είναι 3.500 ml και οι αποκλίσεις πραγματικών δεικτών από πίνακες δεδομένων δεν υπερβαίνουν το 15%. Η υπέρβαση του ορίου κατά περισσότερο από 15% σημαίνει εξαιρετική κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος. Μια επίσκεψη σε ειδικό για διαβούλευση και εξέταση είναι αναπόφευκτη εάν το πραγματικό VC είναι σημαντικά μικρότερο από το πραγματικό VC.

Ο όγκος του πνεύμονα των αθλητών είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο. Στους καπνιστές, η τιμή του VC μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να αυξήσετε το VC;

Η ικανότητα των πνευμόνων αυξάνεται με το παιχνίδι των αθλημάτων και την εκτέλεση ειδικών σχεδιασμένων απλών ασκήσεων. Τα αεροβικά αθλήματα είναι ιδανικά για αυτό το σκοπό: περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, ποδηλασία, σκι κατάβασης, πατινάζ, ορειβασία, κωπηλασία. Ο ζωτικός όγκος του πνεύμονα σε επαγγελματίες κολυμβητές φθάνει τα 6200 ml.

Είναι δυνατό να αυξηθεί ο όγκος της αναπνοής χωρίς μακρά και κουραστική άσκηση. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η σωστή αναπνοή στην καθημερινή ζωή. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές:

 1. Αναπνεύστε ένα διάφραγμα. Η αναπνοή στο στήθος περιορίζει την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στους πνεύμονες.
 2. Κάντε ομαλές και πλήρεις εκπνοές.
 3. Κρατήστε την ανάσα όταν πλένετε το πρόσωπό σας. Κατά το πλύσιμο, ενεργοποιείται το αναπνευστικό αντανακλαστικό και το σώμα αρχίζει να προετοιμάζεται για να βουτήξει στο νερό.
 4. Για να οργανώσετε μια "μικρή ανάπαυση". Αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρετε μια άνετη θέση και να χαλαρώσετε. Εισπνεύστε και εκπνεύστε αργά με καθυστερήσεις στο λογαριασμό, σε έναν άνετο ρυθμό.
 5. Εκτελέστε τακτικά τον υγρό καθαρισμό. Μια μεγάλη ποσότητα σκόνης είναι κακή για τους πνεύμονες.
 6. Αποφύγετε την επίσκεψη καπνιστών χώρων. Το παθητικό κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά το αναπνευστικό σύστημα.

Οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος και τον μεταβολισμό του σώματος, γεγονός που συμβάλλει στη φυσική απώλεια βάρους.

Η γιόγκα είναι ένας άλλος τρόπος να αυξηθεί γρήγορα η αναπνοή. Η Hatha yoga παρέχει ένα ολόκληρο τμήμα αναπνοής και ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξή της - την πραναγιάμα. Το Πραναγιάμα διδάσκει όχι μόνο τη σωστή αναπνοή, αλλά και τον έλεγχο των συναισθημάτων, του πνευματικού ελέγχου και των νέων τρόπων αντίληψης του κόσμου μέσω της αναπνοής.

Προσοχή: εάν έχει εμφανιστεί ζάλη κατά τη διάρκεια ασκήσεων αναπνοής, είναι απαραίτητο να επιστρέψετε αμέσως στο κανονικό ρυθμό αναπνοής.

Ποιος πρέπει να είναι ο όγκος των πνευμόνων σε έναν ενήλικα

Ποιος είναι ο όγκος των πνευμόνων; Αυτή είναι η ποσότητα του αέρα που μπορεί να χωρέσει μέσα στο όργανο (πνευμονική ικανότητα). Τι όγκο έχουν οι πνεύμονες στους ενήλικες; Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει εδώ και καιρό τον μέσο όρο. Για να γίνει σαφέστερο, ας προσπαθήσουμε πρώτα να καταλάβουμε πώς είναι η διαδικασία της αναπνοής ενός ατόμου.

Η εισπνοή πραγματοποιείται ως εξής: κάτω από τη δράση των νευρικών συστολών (παρορμήσεις) υπάρχει συστολή των μυών που εμπλέκονται στη διαδικασία αναπνοής. Αυτοί είναι οι μεσοπλεύριοι μύες, το διάφραγμα. Το μυϊκό διαμέρισμα μειώνεται, γίνεται επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, παρατηρείται αύξηση στον κατακόρυφο όγκο της θωρακικής κοιλότητας.

Οι υπόλοιποι μύες αυξάνουν τη θωρακική κοιλότητα - το κάνουν ευρύτερο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ένα τέντωμα των πνευμόνων, οι σταγόνες πίεσης μέσα τους. Μεταξύ του πνευμονικού και του ατμοσφαιρικού αέρα επιτυγχάνεται διαφορετική πίεση. Και ο εξωτερικός αέρας γεμίζει γρήγορα τους πνεύμονες.

Όταν συμβαίνει εκπνοή, οι μύες χαλαρώνουν, το διάφραγμα ανεβαίνει, οι νευρώσεις κατεβαίνουν. Ο θώρακος μειώνεται σε μέγεθος. Υπάρχει συμπίεση των πνευμόνων και αύξηση της πίεσης σε αυτά. Είναι υψηλότερη από την ατμοσφαιρική. Ο αέρας τείνει να βγει από το σώμα.

Στους άνδρες κυριαρχεί η κοιλιακή αναπνοή. Όταν το θώρακα αυξάνεται λόγω των συστολών του διαφράγματος. Στις γυναίκες, το αντίθετο είναι αλήθεια - τύπου θωρακικού τύπου αναπνοής, καθώς αυξάνουν το εγκάρσιο μέγεθος του μαστού. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα ρητό ότι οι γυναίκες αναπνέουν από το στήθος και οι άνδρες αναπνέουν.

Κατά την ήπια εισπνοή και την εκπνοή, οι ενήλικες αναπνέουν 16 έως 20 φορές ανά λεπτό. Ο αναπνευστικός ρυθμός εξαρτάται επίσης από το σωματικό βάρος. Οι μεγάλες, βαριές γυναίκες αναπνέουν αργά, και οι λεπτόι, χαμηλοί άνθρωποι - γρηγορότερα. Δεδομένου ότι είναι πιο δραστήριοι.

Όταν ένα άτομο αναπνέει ήρεμα, χρησιμοποιεί περίπου 500 ml μάζας αέρα για εισπνοή και εκπνοή. Αυτή η ποσότητα αέρα ονομάζεται όγκος αναπνοής. Εάν πάρετε μια βαθιά αναπνοή, μπορείτε να αυξήσετε αυτή την ποσότητα κατά 1500 ml. Αυτό ονομάζεται όγκος εφεδρικού αέρα. Και, αντιθέτως, κατά τη διάρκεια μιας ήσυχης εκπνοής, ένα άτομο μπορεί να εκπνεύσει επιπλέον μέχρι 1500 ml. Αυτό αναφέρεται ως όγκος αποθέματος εκπνοής.

Αυτοί οι όγκοι στο συνδυασμό τους αποτελούν την ποσότητα (ζωτικής) ικανότητας των πνευμόνων.

Τι είναι ο όγκος του πνεύμονα

Αυτός ο όγκος ονομάζεται επίσης πνευμονική ικανότητα. Αυτή είναι η ποσότητα ροής αέρα που διέρχεται από τα αναπνευστικά όργανα. Σε διαφορετικές φάσεις του αναπνευστικού κύκλου. Μετρήστε το μέγεθος του πνεύμονα απευθείας. Για να το θέσουμε με απλά λόγια, αυτό είναι όταν ένα άτομο εισπνέει και εκπνέει αέρα, η ποσότητα του θεωρείται ο όγκος του πνεύμονα, όπως σε κάποιο αγγείο - πόση μάζα αέρα μπορεί να εισέλθει στο αναπνευστικό όργανο.

Κατά μέσο όρο, η πνευμονική ικανότητα ενός άνδρα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 λίτρων κατ 'ανώτατο όριο. Η συνήθης τιμή - από 3 έως 4 λίτρα. Αλλά για κανονική αναπνοή, χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του αέρα.

Ο κανονικός όγκος αναπνοής είναι το μέρος του αέρα που διέρχεται από τα αναπνευστικά όργανα κατά την εισπνοή και την εκπνοή.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του πνεύμονα

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των πνευμόνων: ύψος, τρόπος ζωής, φύλο, τόπο διαμονής. Υπάρχει ένας επιστημονικός πίνακας τέτοιων παραγόντων:

 • Μεγάλο μέγεθος πνεύμονα βρίσκεται σε άτομα των ακόλουθων κατηγοριών - ψηλά, με υγιεινό τρόπο ζωής (μη καπνιστές), αστένικ, αρσενικό, καθώς και εκείνους που ζουν πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
 • Η χαμηλή ικανότητα των αναπνευστικών οργάνων παρατηρείται σε χαμηλά, καπνιστικά, υπερστερνικά, σε γυναίκες, σε ηλικιωμένους, σε αυτούς που ζουν σε επίπεδο με τη θάλασσα.

Οι άνθρωποι που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε επίπεδο θάλασσας έχουν μικρή ικανότητα πνευμόνων και αντίστροφα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η πίεση στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλότερη σε υψηλό επίπεδο. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο για το οξυγόνο να εισέλθει στο σώμα. Προσαρμογή σε αυτή την κατάσταση, αυξάνει την αγωγιμότητα του αέρα στους ιστούς.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μέγεθος των πνευμόνων αλλάζει. Μειώνεται στα 1,3 λίτρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μήτρα πιέζει στο θωρακικό τοίχωμα (διάφραγμα). Αυτό οδηγεί επίσης στο γεγονός ότι η συνολική χωρητικότητα του οργάνου μειώνεται στο 5%. Και μειωμένος όγκος αποθέματος εκπνεόμενου αέρα. Η μέση χωρητικότητα πνευμόνων μιας γυναίκας είναι 3,5 λίτρα.

Ένας αυξημένος αριθμός παρατηρείται σε ενεργούς ανθρώπους - αθλητές, χορευτές κλπ. (Μέχρι 6 λίτρα). Δεδομένου ότι έχουν εκπαιδεύσει το σώμα, και για τις αναπνοές και αναστενάζει χρησιμοποιείται ολόκληρος ο όγκος του σώματος. Και για τους αδύναμους, που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, μόνο το ένα τρίτο του όγκου εμπλέκεται στη διαδικασία αναπνοής.

Πώς μετριέται ο όγκος του πνεύμονα

Οι παρακάτω δείκτες συνήθως λαμβάνονται για τη μέτρηση του συνολικού όγκου ενός οργάνου.

 • συνολική χωρητικότητα ·
 • υπολειπόμενη χωρητικότητα.
 • λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα.
 • ζωτικής ικανότητας.

Ο συνδυασμός αυτών των δεικτών χρησιμοποιείται στην ανάλυση του σώματος. Αυτό σας επιτρέπει να αξιολογήσετε την ικανότητα αερισμού των πνευμόνων, να διαγνώσετε τις διαταραχές του αερισμού, να αξιολογήσετε το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση ασθενειών.

Η απλούστερη και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος μέτρησης είναι η αραίωση αερίου. Εκτελείται από γιατρούς, με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Είναι δύσκολο να υπολογίσετε την ικανότητα του πνεύμονα με αξιόπιστη ακρίβεια, καθώς αυτό το όργανο είναι ένας ιδιόμορφος μυς. Μπορεί να επεκταθεί εάν είναι απαραίτητο. Αλλά το μέσο μέγεθος του πνεύμονα ενός ενήλικα στηρίζεται σε αυτούς τους αριθμούς.

Η αξία των δεικτών όγκου πνεύμονα για τη διάγνωση ασθενειών

Κατά τη διάρκεια της εισπνοής, οι πνεύμονες είναι γεμάτοι με μια ορισμένη ποσότητα αέρα. Αυτή η τιμή δεν είναι σταθερή και μπορεί να ποικίλει σε διαφορετικές περιστάσεις. Ο όγκος του πνεύμονα ενός ενήλικα εξαρτάται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες.

Τι επηρεάζει την ικανότητα του πνεύμονα

Ορισμένες περιστάσεις επηρεάζουν το επίπεδο πλήρωσης των πνευμόνων με αέρα. Στους άνδρες, ο μέσος όγκος οργάνων είναι μεγαλύτερος από ό, τι στις γυναίκες. Στους ψηλούς ανθρώπους με μεγάλη σύνθεση σώματος, οι πνεύμονες στην εισπνοή περιέχουν περισσότερο αέρα από ό, τι σε χαμηλά και λεπτά. Με την ηλικία μειώνεται η ποσότητα του εισπνεόμενου αέρα, που είναι ο φυσιολογικός κανόνας.

Το συστηματικό κάπνισμα μειώνει τον όγκο του πνεύμονα. Η χαμηλή κατάληψη είναι χαρακτηριστική των υπερστερνικών (σύντομα άτομα με στρογγυλεμένο κορμό, βραχίονες με βραχίονες). Οι ασθένειες (στενοί ώμοι, λεπτό) μπορούν να αναπνέουν περισσότερο οξυγόνο.

Για όλους τους ανθρώπους που ζουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας (ορεινές περιοχές), μειώνεται η ικανότητα στους πνεύμονες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναπνέουν λεπτό αέρα με χαμηλή πυκνότητα.

Προσωρινές αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα συμβαίνουν σε έγκυες γυναίκες. Ο όγκος κάθε πνεύμονα μειώνεται κατά 5-10%. Η ταχέως αναπτυσσόμενη μήτρα αυξάνεται σε μέγεθος, ασκεί πίεση στο διάφραγμα. Αυτό δεν επηρεάζει τη γενική κατάσταση μιας γυναίκας, καθώς ενεργοποιούνται αντισταθμιστικοί μηχανισμοί. Λόγω του επιταχυνόμενου εξαερισμού, αποτρέπουν την εμφάνιση υποξίας.

Μέση όγκος πνεύμονα

Ο όγκος του πνεύμονα μετράται σε λίτρα. Οι μέσες τιμές υπολογίζονται κατά την κανονική αναπνοή σε ηρεμία, χωρίς να αναπνέουμε βαθιά και να εκπνέουμε εντελώς.

Κατά μέσο όρο, ο αριθμός είναι 3-4 λίτρα. Σε φυσικά αναπτυγμένους άνδρες, ο όγκος με μέτρια αναπνοή μπορεί να φτάσει έως και 6 λίτρα. Ο αριθμός των αναπνευστικών πράξεων στο κανονικό 16-20. Με ενεργό σωματική άσκηση και νευρικό υπερφόρτωμα, αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται.

Κίτρινη ή διάρκεια ζωής των πνευμόνων

ZHEL - είναι η μεγαλύτερη χωρητικότητα των πνευμόνων στο μέγιστο εισπνέουμε και εκπνέουμε. Στα νεαρά, υγιή άτομα, ο δείκτης είναι 3500-4800 cm 3, στις γυναίκες - 3000-3500 cm 3. Στους αθλητές, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται κατά 30% και αντιστοιχούν σε 4000-5000 cm 3. Οι κολυμβητές έχουν τους μεγαλύτερους πνεύμονες - μέχρι 6200 cm 3.

Λαμβάνοντας υπόψη τις φάσεις αερισμού των πνευμόνων, αυτοί οι τύποι όγκου διαιρούνται:

 • αναπνευστική - ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα στο βρογχοπνευμονικό σύστημα σε ηρεμία.
 • αποθεματικό στην εισπνοή - το σώμα γεμάτο με αέρα με μέγιστη εισπνοή μετά από μια ήρεμη εκπνοή.
 • αποθεματικό για την εκπνοή - η ποσότητα αέρα που αφαιρείται από τους πνεύμονες με αιχμηρή εκπνοή μετά από μια ήρεμη αναπνοή.
 • υπολείμματα αέρα που παραμένουν στο στήθος μετά τη μέγιστη εκπνοή.

Με τον εξαερισμό της αναπνευστικής οδού κατανοήσουμε την ανταλλαγή αερίων για 1 λεπτό.

Ο τύπος για τον ορισμό του:

όγκος παλινδρόμησης × αριθμός αναπνοών / λεπτό = ελάχιστος όγκος αναπνοής.

Σε έναν ενήλικα, ο εξαερισμός είναι κανονικά 6-8 l / min.

Πίνακας δεικτών του προτύπου του μέσου όγκου των πνευμόνων:

Ο αέρας που βρίσκεται σε τέτοια τμήματα της αναπνευστικής οδού - ρινικές διόδους, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα, τραχεία, κεντρικοί βρόγχοι - δεν συμμετέχουν στην ανταλλαγή αερίων. Έχουν πάντα ένα μείγμα αερίων, που ονομάζεται "νεκρός χώρος", και ένα συστατικό 150-200 cm 3.

Μέθοδος μέτρησης

Η εξωτερική αναπνευστική λειτουργία διερευνάται χρησιμοποιώντας μια ειδική δοκιμασία - σπιρομετρία (σπιρογραφία). Η μέθοδος καταγράφει όχι μόνο την χωρητικότητα, αλλά και τον ρυθμό κυκλοφορίας της ροής αέρα.
Για τη διάγνωση χρησιμοποιώντας ψηφιακά σπιρόμετρα, τα οποία αντικατέστησαν το μηχανικό. Η συσκευή αποτελείται από δύο συσκευές. Ο αισθητήρας για τη στερέωση της ροής αέρα και μια ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει τους δείκτες μέτρησης σε ψηφιακή φόρμουλα.

Η σπιρομετρία συνταγογραφείται σε ασθενείς με εξασθενημένη αναπνευστική λειτουργία, βρογχοπνευμονικές παθήσεις χρόνιας μορφής. Αξιολογήστε την ηρεμία και την αναγκαστική αναπνοή, διεξάγετε λειτουργικές εξετάσεις με βρογχοδιασταλτικά.

Τα ψηφιακά σπόρια της σπιρογραφίας διακρίνονται από την ηλικία, το φύλο, τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, την απουσία ή την παρουσία χρόνιων ασθενειών.

Τύποι για τον υπολογισμό του μεμονωμένου VOL, όπου P - ύψος, Β - βάρος:

 • για τους άνδρες - 5.2 × Ρ - 0.029 × Β - 3.2.
 • για τις γυναίκες - 4.9 × Ρ - 0.019 × Β - 3.76;
 • για αγόρια ηλικίας 4 έως 17 ετών με ύψος έως 165 cm - 4,53 × P - 3,9. με αύξηση μεγαλύτερη από 165 cm - 10 × Р - 12,85.
 • για κορίτσια ηλικίας 4 έως 17 ετών αυξάνονται από 100 έως 175 cm - 3,75 × Ρ - 3,15.

Η μέτρηση VOLUME δεν γίνεται για παιδιά κάτω των 4 ετών, για ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και για γναθοπροσωπικούς τραυματισμούς. Απόλυτη αντένδειξη - οξεία μεταδοτική λοίμωξη.

Η διάγνωση δεν συνταγογραφείται, εάν είναι φυσικά αδύνατη η εξέταση:

 • νευρομυϊκή ασθένεια με κόπωση μυών του προσώπου (μυασθένεια).
 • την μετεγχειρητική περίοδο στην γναθοπροσωπική χειρουργική.
 • Παρέσεις, παράλυση των αναπνευστικών μυών.
 • σοβαρή πνευμονική και καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι λόγοι για την αύξηση ή μείωση των δεικτών ZHEL

Η αυξημένη ικανότητα του πνεύμονα δεν είναι παθολογία. Οι ατομικές αξίες εξαρτώνται από τη φυσική εξέλιξη του ατόμου. Για τους αθλητές, το ZhOl μπορεί να ξεπεράσει τα τυπικά μεγέθη κατά 30%.

Η αναπνευστική λειτουργία θεωρείται μειωμένη αν ο πνευμονικός όγκος ενός ατόμου είναι μικρότερος από 80%. Αυτό είναι το πρώτο σήμα της βλάβης του βρογχοπνευμονικού συστήματος.

Εξωτερικά σημάδια παθολογίας:

 • δύσπνοια κατά τη διάρκεια της άσκησης.
 • μειωμένη αναπνοή κατά τη διάρκεια ενεργών κινήσεων.
 • αλλαγή στο εύρος του θώρακα.

Αρχικά, είναι δύσκολο να εντοπιστούν παραβιάσεις, καθώς οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί ανακατανέμουν τον αέρα στη δομή του συνολικού όγκου των πνευμόνων. Επομένως, η σπιρομετρία δεν είναι πάντα διαγνωστικής αξίας, για παράδειγμα, στο πνευμονικό εμφύσημα, στο βρογχικό άσθμα. Στη διαδικασία της νόσου σχηματίζεται οίδημα των πνευμόνων. Επομένως, για διαγνωστικούς σκοπούς πραγματοποιείται κρούση (χαμηλή θέση του διαφράγματος, συγκεκριμένος «κουτιωμένος» ήχος), ακτίνες Χ του θώρακα (πιο διαφανή πεδία των πνευμόνων, επέκταση των ορίων).

Συντελεστές μείωσης JAN:

 • μείωση του όγκου της υπεζωκοτικής κοιλότητας λόγω της ανάπτυξης πνευμονικής καρδιάς,
 • δυσκαμψία του παρεγχύματος του οργάνου (σκλήρυνση, περιορισμένη κινητικότητα).
 • υψηλή κατακράτηση του διαφράγματος με ασκίτη (συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή κοιλότητα), παχυσαρκία,
 • υπεζωκοτική υδροθώρακα (εξαγωγή στην υπεζωκοτική κοιλότητα), πνευμοθώρακας (αέρας στα υπεζωκοτικά φύλλα).
 • ασθένειες του υπεζωκότος - συμφύσεις των ιστών, μεσοθηλίωμα (όγκος του εσωτερικού κελύφους).
 • κυφοσκολίωση - καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης.
 • σοβαρή αναπνευστική παθολογία - σαρκοείδωση, ίνωση, πνευμο-σκλήρυνση, κυψελίτιδα,
 • μετά την εκτομή (απομάκρυνση μέρους του οργάνου).

Η συστηματική παρακολούθηση του VEG βοηθά στην παρακολούθηση της δυναμικής των παθολογικών αλλαγών, λαμβάνει έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη της ανάπτυξης ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

Ενήλικη χωρητικότητα πνευμόνων σε λίτρα

Ενήλικη χωρητικότητα πνευμόνων σε λίτρα

Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες, βάσει των οποίων μπορείτε να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη παραβίαση του αναπνευστικού συστήματος, είναι ο όγκος των πνευμόνων ή η λεγόμενη «πνευμονική ικανότητα». Η πνευμονική ικανότητα ενός ατόμου μετριέται με την ποσότητα του αέρα που μπορεί να περάσει από τους πνεύμονες όταν εισπνέει αφού εκπνέει όσο το δυνατόν βαθύτερα. Στα ενήλικα αρσενικά, φτάνει συνήθως στα 3-4 λίτρα, αν και συχνά μπορεί να φτάσει μέχρι και 6 λίτρα.

Όταν η μέση αναπνοή χρησιμοποιείται πολύ μικρό μέρος αυτής της ποσότητας αέρα, μόνο κάπου γύρω στα 500 ml. Η ποσότητα του αέρα που διέρχεται από την αναπνευστική οδό κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπνοής ονομάζεται «όγκος αναπνοής» των πνευμόνων και δεν είναι ποτέ ίση με τη συνολική πνευμονική ικανότητα.

Η ποσότητα πνευμονικού όγκου σε διαφορετικούς ανθρώπους

Οι μεγαλύτερες και μικρότερες πνευμονικές ικανότητες είναι άτομα με τα ακόλουθα φυσικά ή αποκτηθέντα δεδομένα (το μεγαλύτερο στην αριστερή στήλη, το μικρότερο στη δεξιά στήλη):

Ικανότητα ανθρώπινου πνεύμονα: πίνακας

Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος, τόσο χαμηλότερη είναι η ατμοσφαιρική πίεση και, επομένως, τόσο πιο δύσκολη είναι η διείσδυση του οξυγόνου στο ανθρώπινο αίμα. Κατά συνέπεια, σε μεγάλη απόσταση από τη στάθμη της θάλασσας, οι πνεύμονες μπορούν να ασκήσουν πολύ λιγότερο οξυγόνο απ 'ότι σε ένα μικρό. Έτσι, οι ιστοί, προσαρμόζοντας τις νέες συνθήκες, αυξάνουν την αγωγιμότητα του οξυγόνου τους.

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο του πνεύμονα

Ο όγκος των πνευμόνων ενός ατόμου μπορεί να υπολογιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • σπιρομέτρηση - μέτρηση διαφόρων δεικτών ποιότητας της αναπνοής.
 • σπιρογραφία - γραφική καταγραφή των αλλαγών στον όγκο του πνεύμονα.
 • πνευμογραφία - γραφική καταγραφή της αναπνοής με αλλαγή της περιφέρειας του θώρακα.
 • πνευμομετατροπή - μέτρηση της μέγιστης ταχύτητας αέρα.
 • Βρογχογραφία - Διάγνωση ακτίνων Χ της αναπνευστικής οδού με τη μέθοδο της αντίθεσης τους.
 • Βρογχοσκόπηση - Ειδική εξέταση της τραχείας και των βρόγχων με βρογχοσκόπιο.
 • Ακτινογραφία - η προβολή της εσωτερικής κατάστασης της αναπνευστικής οδού στην ταινία ακτίνων Χ.
 • υπερηχογράφημα - η μελέτη της κατάστασης των εσωτερικών οργάνων με υπερήχους.
 • Αξονική τομογραφία με ακτίνες Χ.
 • απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού.
 • μεθόδους ραδιονουκλιδίου.
 • αραίωσης αερίου.

Ποιες είναι οι τιμές του όγκου των πνευμόνων

Ζωτική ικανότητα των πνευμόνων

Για να πάρετε την αξία του, θα πρέπει να κάνετε τη μέγιστη δυνατή βαθιά αναπνοή και στη συνέχεια την μέγιστη δυνατή βαθιά αναπνοή. Η ποσότητα αέρα που βγαίνει κατά τη διάρκεια της εκπνοής είναι το VC. Δηλαδή, η ζωτική ικανότητα είναι η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να περάσει μέσα από την αναπνευστική οδό ενός ατόμου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αξία της ζωτικής ικανότητας της αναπνευστικής οδού είναι συνήθως από 3 έως 6 λίτρα. Με τη βοήθεια της πνευμοταχυμετρίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ενεργά στην ιατρική από πρόσφατες εποχές, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η FVC - η αναγκαστική ζωτική ικανότητα των πνευμόνων.

Καθορίζοντας τη δική του αξία της FVC, ένα άτομο παίρνει πρώτα την ίδια μέγιστη βαθιά αναπνοή και στη συνέχεια εκπνέει τον εκπνεόμενο αέρα με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα της εκπνεόμενης ροής. Αυτή θα είναι η λεγόμενη "αναγκαστική λήξη". Στη συνέχεια ο ίδιος ο υπολογιστής θα αναλύσει και θα υπολογίσει την απαιτούμενη τιμή.

Αναπνευστική ένταση

Ο αέρας που καταφέρνει να εισέλθει στους πνεύμονες, καθώς και να τους αφήσει, κατά τη διάρκεια φυσιολογικής αναπνοής και κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αναπνοής, ονομάζεται "όγκος αναπνοής" ή, διαφορετικά, "βάθος αναπνοής". Κατά μέσο όρο, είναι 500 ml για κάθε ενήλικα (το συνολικό εύρος είναι 300 έως 800 ml), για ένα παιδί ηλικίας ενός μηνός είναι 30 ml, ένα έτος είναι 70 ml, και δέκα χρόνια είναι 230 ml.

Το φυσιολογικό βάθος (και συχνότητα) της αναπνοής καλείται "eupnea". Συμβαίνει ότι το βάθος της αναπνοής σε ένα άτομο υπερβαίνει κατά πολύ τον κανόνα. Πολύ βαθιά αναπνοή ονομάζεται "υπερπνοία". Συμβαίνει, αντιθέτως, να μην φτάνει στον κανόνα. Μια τέτοια αναπνοή ονομάζεται ολιγοπενία. Από 8 έως 20 αναπνοές ανά αναπνοή - αυτό είναι το φυσιολογικό ποσοστό αναπνοής ενός ενήλικα, 50 τέτοιους κύκλους - eupnea ενός μωρού ηλικίας ενός μηνός, 35 κύκλοι - eupnea ενός μωρού ενός έτους, 20 - ένα παιδί δέκα ετών.

Επιπλέον, υπάρχουν επίσης:

 • φυσιολογικός νεκρός χώρος - ο όγκος του αέρα στους αεραγωγούς που δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων (από 20 έως 35% του TO, ένα υπερβολικό μέγεθος πιθανότατα υποδεικνύει κάποιο είδος παθολογίας).
 • ανατομικό νεκρό διάστημα - ο όγκος του αέρα που δεν υπερβαίνει το επίπεδο των αναπνευστικών βρογχιολών (140 έως 260 ml) ·
 • εφεδρικός όγκος εισπνοής - ο όγκος που μπορεί να εισπνεύσει ένα άτομο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη αναπνοή (περίπου 2-3 ​​λίτρα).
 • ο όγκος που μπορεί να εκπνεύσει ένα άτομο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκπνοή (από 1 έως 1,5 λίτρα, στην ηλικία αυξάνεται στα 2,2 λίτρα).
 • λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα - αέρας, η οποία εγκαθίσταται στους αεραγωγούς μετά από μια φυσιολογική εκπνοή (OOL + PO ed).

Βίντεο

Από αυτό το βίντεο θα μάθετε ποιος είναι ο όγκος των πνευμόνων ενός ατόμου.

Δεν έλαβε απάντηση στην ερώτησή σας; Προσφορά συγγραφέων ένα θέμα:

Πώς να μετρήσετε τον όγκο του πνεύμονα ενός ενήλικα στο περιβάλλον του ατόμου;

Η ικανότητα του πνεύμονα είναι μια σημαντική παράμετρος που αντικατοπτρίζει την κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των πνευμόνων ενός ενήλικα, τόσο ταχύτεροι και καλύτεροι οξυγονωμένοι ιστοί του σώματος.

Η αύξηση του όγκου των πνευμόνων θα βοηθήσει τις ειδικές ασκήσεις που στοχεύουν στην κατάλληλη αναπνοή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Πόσο οξυγόνο κρατούν οι πνεύμονες

Η γνώση του τυπικού όγκου των πνευμόνων είναι πολύ σημαντική, επειδή η συνεχής έλλειψη οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες επιπλοκές του αναπνευστικού συστήματος και στην εμφάνιση σοβαρών συνεπειών.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της κλινικής και της παρακολούθησης της εξέτασης σε περίπτωση ύποπτων ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος, ο γιατρός θα συνταγογραφήσει μια μέτρηση της χωρητικότητας των πνευμόνων.

Ο όγκος του πνεύμονα είναι ένας σημαντικός δείκτης που υποδεικνύει πόσο κορεσμένο είναι το ανθρώπινο σώμα με οξυγόνο. Ο αναπνευστικός όγκος των πνευμόνων αναφέρεται στην ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στο σώμα όταν εισπνέεται και όταν εκπνέει βγαίνει από αυτό.

Η μέση ποσότητα εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα για έναν ενήλικα είναι περίπου 1 λίτρο σε δέκα δευτερόλεπτα - περίπου 16-20 αναπνοές ανά λεπτό.

Οι ειδικοί πνευμονολόγοι εντοπίζουν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον όγκο των πνευμόνων προς την κατεύθυνση της αύξησης:

 • Υψηλό ανάστημα
 • Έλλειψη καπνιστικών συνηθειών.
 • Διαμονή σε περιοχές που βρίσκονται ψηλά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (η υπεροχή της υψηλής πίεσης, "εκκενωμένου" αέρα).

Η χαμηλή ανάπτυξη και το κάπνισμα μειώνουν κάπως τον όγκο των πνευμόνων.

Υπάρχει ένα VC (ζωτική ικανότητα των πνευμόνων), που δείχνει τον όγκο του αέρα που ένα άτομο εκπνέει όσο το δυνατόν περισσότερο μετά τη μεγαλύτερη αναπνοή.

Πόσο ml είναι σε ένα υγιές άτομο;

Αυτός ο δείκτης μετράται σε λίτρα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την ηλικία, το ύψος και το βάρος.

Ο μέσος ρυθμός είναι ο ακόλουθος: σε υγιείς φυσιολογικούς άνδρες, το μέγεθος είναι από 3.000 έως 4.000 ml, και για τις γυναίκες από 2.500 έως 3.000 ml.

Το μέγεθος του VC μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στους αθλητές, ιδιαίτερα στους κολυμβητές (σε επαγγελματίες κολυμβητές VC είναι 6.200 ml), σε άτομα που εκτελούν τακτικά βαριά σωματική άσκηση, καθώς και σε όσους τραγουδούν και παίζουν αιολικά όργανα.

Πώς να μετρήσετε το VC

Ο όγκος της ζωτικής ικανότητας των πνευμόνων είναι ένας πολύ σημαντικός ιατρικός δείκτης, ο οποίος τίθεται από τη συσκευή μέτρησης του όγκου των πνευμόνων. Αυτή η μονάδα ονομάζεται σπιρόμετρο. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται για να μάθει VCs σε ιατρικά ιδρύματα: νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, καθώς και αθλητικά κέντρα.

Η δοκιμή του VC με σπιρομετρία είναι αρκετά απλή και αποτελεσματική, γι 'αυτό και η συσκευή χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων και της καρδιάς στο αρχικό στάδιο. Μπορείτε να μετρήσετε το VC στο σπίτι με μια φουσκωτή στρογγυλή μπάλα.

Το μέγεθος της ζωτικής ικανότητας των γυναικών, των ανδρών και των παιδιών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ειδικούς εμπειρικούς τύπους, οι οποίοι εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο και το ύψος του ατόμου. Υπάρχουν ειδικοί πίνακες με ήδη υπολογισμένες τιμές σύμφωνα με τον τύπο του φυσικού Ludwig.

Έτσι, ο μέσος όρος VC σε έναν ενήλικα πρέπει να είναι 3500 ml. Εάν η απόκλιση από τα δεδομένα του πίνακα υπερβαίνει κατά περισσότερο από 15%, αυτό σημαίνει ότι το αναπνευστικό σύστημα είναι σε καλή κατάσταση.

Όταν η VC είναι σημαντικά μικρότερη, είναι απαραίτητο να ζητηθεί συμβουλή και επακόλουθη εξέταση από ειδικό.

VC στα παιδιά

Πριν ελέγξετε ποια είναι η ζωτική ικανότητα των πνευμόνων ενός παιδιού, αξίζει να λάβετε υπόψη ότι το μέγεθος τους είναι πιο ασταθές από αυτό των ενηλίκων. Στα μικρά παιδιά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που περιλαμβάνουν: το φύλο του παιδιού, την περιφέρεια και την κινητικότητα του στήθους, το ύψος και την κατάσταση των πνευμόνων κατά τη στιγμή της επιθεώρησης (παρουσία ασθένειας).

Ο όγκος των πνευμόνων αυξάνεται σε όγκο σε ένα παιδί ως αποτέλεσμα της κατάρτισης των μυών (φόρτιση, υπαίθρια παιχνίδια στον αέρα), τα οποία διεξάγονται από τους γονείς.

Οι λόγοι για την απόκλιση του VC από τους τυπικούς δείκτες

Στην περίπτωση που το VC μειώνεται τόσο πολύ που αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των πνευμόνων, μπορεί να παρατηρηθούν διάφορες παθολογίες.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ασθένειες:

 • Διάχυτη βρογχίτιδα.
 • Ίνωση κάθε είδους.
 • Εμφύσημα
 • Βρογχόσπασμος ή βρογχικό άσθμα.
 • Atelectasis.
 • Διάφορες παραμορφώσεις στο στήθος.

Οι κυριότεροι λόγοι για την παραβίαση του VC

Οι κύριες παραβιάσεις της σταθερής απόδοσης των κλινικών κλινικών κλινικών περιλαμβάνουν τρεις κύριες ανωμαλίες:

 1. Μειωμένο πνευμονικό παρέγχυμα.
 2. Μία σημαντική μείωση της ικανότητας της υπεζωκοτικής κοιλότητας.
 3. Σκληρότητα του πνευμονικού ιστού.

Η άρνηση της έγκαιρης θεραπείας μπορεί να επηρεάσει το σχηματισμό περιοριστικού ή περιορισμένου τύπου αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Οι πιο συχνές ασθένειες που επηρεάζουν τη λειτουργία των πνευμόνων είναι:

 • Πνευμοθώρακας.
 • Ασκίτης
 • Pleurisy.
 • Hydrothorax.
 • Εκφωνημένη κυφοσκολίωση.
 • Η παχυσαρκία.

Ταυτόχρονα, το φάσμα πνευμονικών παθήσεων που επηρεάζουν την κανονική λειτουργία των κυψελίδων στη διαδικασία της επεξεργασίας του αέρα και του σχηματισμού του αναπνευστικού συστήματος είναι αρκετά μεγάλο.

Αυτές περιλαμβάνουν τόσο σοβαρές μορφές παθολογίας όπως:

 • Πνευροσκλήρωση.
 • Σαρκοείδωση.
 • Διάχυτες ασθένειες του συνδετικού ιστού.
 • Σύνδρομο Rich Hammen.
 • Βεριλίωση

Ανεξάρτητα από την ασθένεια που προκάλεσε τη διάσπαση του σώματος, η οποία παρέχεται από το ανθρώπινο VC, οι ασθενείς πρέπει να διαγνωστούν για προφυλακτικούς σκοπούς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πώς να αυξήσετε το VC

Είναι δυνατό να αυξηθεί η ζωτική ικανότητα των πνευμόνων κατά την εκτέλεση ασκήσεων αναπνοής, να παίζουν αθλήματα με την εφαρμογή απλών ασκήσεων ειδικά αναπτυγμένων από αθλητικούς εκπαιδευτές.

Τα αεροβικά σπορ είναι ιδανικά για αυτό το σκοπό: κολύμβηση, κωπηλασία, πεζοπορία, πατινάζ, κατηφόρα, ποδηλασία και ορειβασία.

Είναι δυνατό να αυξηθεί ο όγκος του εισπνεόμενου αέρα χωρίς εξάντληση και παρατεταμένη άσκηση. Για να γίνει αυτό, στην καθημερινή ζωή για την παρακολούθηση της σωστής αναπνοής.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές από ειδικούς:

 1. Για πλήρη και ομαλή εκπνοή.
 2. Αναπνεύστε ένα διάφραγμα. Η αναπνοή του μαστού περιορίζει σημαντικά την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στους πνεύμονες.
 3. Για να οργανώσετε μια "μικρή ανάπαυση". Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να πάρετε μια άνετη θέση και να χαλαρώσετε. Εισπνεύστε / εκπνεύστε αργά και βαθιά με σύντομες καθυστερήσεις στον λογαριασμό, σε άνετο ρυθμό.
 4. Όταν πλένετε το πρόσωπο για λίγα δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή σας, καθώς κατά τη διάρκεια του πλυσίματος εμφανίζεται το αντανακλαστικό "κατάδυσης".
 5. Αποφύγετε την επίσκεψη βαρέως καπνιστών χώρων. Το παθητικό κάπνισμα επηρεάζει ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα, καθώς και το ενεργό.
 6. Οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που συμβάλλει επίσης στην καλύτερη ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες.
 7. Να αερίζεστε τακτικά το δωμάτιο, να κάνετε υγρό καθαρισμό των χώρων, καθώς η παρουσία σκόνης είναι κακή για τη λειτουργία των πνευμόνων.
 8. Η γιόγκα είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να προωθηθεί μια ταχεία αύξηση του όγκου της αναπνοής, η οποία περιλαμβάνει ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο στις ασκήσεις και την αναπνοή που στοχεύει στην ανάπτυξη - την πραναγιάμα.

Προσοχή: εάν αισθανθείτε ζάλη κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και ασκήσεων αναπνοής, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως και να επιστρέψετε σε κατάσταση ηρεμίας για να αποκαταστήσετε τον κανονικό ρυθμό αναπνοής.

Πρόληψη της πνευμονικής νόσου

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καλή απόδοση και στη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας είναι η επαρκής ζωτική ικανότητα των πνευμόνων.

Το σωστά αναπτυγμένο στήθος παρέχει ένα πρόσωπο με φυσιολογική αναπνοή, έτσι ασκήσεις πρωινού και άλλα κινητά αθλήματα με μέτρια άσκηση είναι τόσο σημαντικά για την ανάπτυξή του και σημαντικά αυξάνουν την ικανότητα των πνευμόνων.

Ο καθαρός αέρας έχει θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και το VC εξαρτάται άμεσα από την καθαρότητά του. Ο αέρας σε κλειστούς χώρους χωρίς αέρα είναι κορεσμένος με διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα.

Αυτό μπορεί να ειπωθεί για την εισπνοή σκόνης, μολυσμένων σωματιδίων και καπνίσματος.

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στον καθαρισμό του αέρα περιλαμβάνουν: την εξομάλυνση των κατοικημένων περιοχών, το πότισμα και την ασφαλτοστρωσία των δρόμων, την απορρόφηση των εξαεριστικών σε διαμερίσματα και σπίτια, την εγκατάσταση καταπακτών καπνού στις σωληνώσεις των επιχειρήσεων.